MENÜ

A biztonság a Pioneer elsõdleges célja

Oldalszám: 12
2014.02.03.

Dombóvárt elhagyva a 61-es útról hívogatóan tárul elénk egy 8 ha-os kiparcellázott terület, a Pioneer Portfólió Farm. Itt, az amúgy 2100 hektáron gazdálkodó Agrár Béta Kft. területén szeptember közepén rendezett kukorica fajtabemutatót a Pioneer.

 

 

E reprezentatív Portfólió Farmok létrehozásával az volt a célunk, hogy minden megyében legyen egy bázishely, ahol koncentráltan, az adott termõhelyi viszonyok között tudjuk bemutatni fajtáinkat – kezdte elõadását Tímár Béla, a Pioneer értékesítési vezetõje.

A tizenöt helyen mûködtetett kísérleti rendszer célja, hogy a Pioneer hibridek bemutatása mellett tõszám- és mûtrágyázási, valamint növényvédelmi kísérleteket prezentáljanak, az elõbbit a Nitrogénmûvek, az utóbbit a DuPont közremûködésével. E Portfólió Farmok elõnye, hogy a gazdák a tenyészidõ közepette is bármikor megtekinthetik a kísérleti helyszíneket.

Tímár Béla elõadásában kihangsúlyozta a biztonságot, mint a legfontosabb tényezõt a termesztésben, melyet a Pioneer a partnerei részére biztosít évrõl évre, megbízható fajtái által 2011-ben is sikerült megõriznie piacvezetõ szerepét kukorica vonalon. Jól bizonyítja ezt a PR 37NO1-es hibrid karrierje, mely a legnagyobb területen – több mint 90 000 hektáron – termesztett hibridjük.

A vállalat elkötelezett a magyar mezõgazdaság iránt, erre ékes bizonyíték a szarvasi vetõmagüzemük, mely ma a világ legnagyobb és legmodernebb vetõmagüzeme, ahonnan a Magyarországon forgalomba került vetõmagok többsége kikerül.

A Pioneer cég meghatározó kelet-európai kutató állomása Magyarországon található. A hódmezõvásárhelyi objektum létrehozása arra hivatott, hogy a magyar termelõk számára a legjobban hasznosítható hibridek nemesítési programja megvalósuljon, a fõ irányvonalak, vagyis a stressztolerancia és az aszálytûrés elõtérbe helyezésével.

A biztonságot hangsúlyozva szóba került a GMO kérdés. A vezetõ kihangsúlyozta, hogy a Pioneer tiszteletben tartja Magyarország GMO-mentes státuszát. Az általuk forgalomba hozott vetõmagtételek bizonyítottan GMO-mentesek voltak, az ezt cáfoló MGSZH határozatokat nem fogadják el, így jogi útra terelik az ügyet, ettõl függetlenül azonnal kártalanították a kivágásra ítélt területek gazdáit.

A nagy aszály ellenére rendkívül látványos vetésidõ és tõszámkísérleteknek voltunk szemtanúi:

A P9578 hibridet idén már több mint tízezer hektáron termesztették a gazdák. Nagy terméspotenciálja mellett rendkívül korai és gyors vízleadás jellemzi, alacsony tõszám esetén dupla csövet hoz, mellyel rekordtermésre képes.

 

 

Ennél a hibridnél a vetésidõ nem befolyásolta a terméseredményt, nem úgy a PR37N01 hibrid esetében, ahol a korai vetésidõ számos elõnyt mutatott. Kifejezetten jó a hõstressz tûrõképessége, továbbá kiváló termõképesség és termésbiztonság jellemzi. 2011-ben a legnagyobb területen termesztett hibrid Magyarországon, népszerûségét elsõsorban az elõbb említett kimagasló termésbiztonságának köszönheti.

A FAO 300-as éréscsoport végének új, rekordtermõ, tipikus lófogú hibridje a P9494-es, mely kifejezetten jól teljesít a Kárpát-medencére jellemzõ száraz, kontinentális éghajlati viszonyok között. Eddigi eredményei alapján nagy jövõ elõtt áll, a genetikai elõrehaladás a termésben látványos.

 

 

Kompromisszumok nélküli gyomirtás kukoricában

Tavalyi évben került forgalomba a DuPont „kompromisszumok nélküli gyomirtás kukoricában” szlogennel illetett készítménye, a Principal 50 DF. Két sikeres év áll a gyomirtó szer mögött; egy kimondottan csapadékos és egy extrém száraz idõjárás, a tapasztalatok alapján elmondható, hogy mindkét idõjárási körülmény esetében kiválóan teljesített.

Mivel a Principal elsõsorban egyszikû irtó készítmény, ezért a cég forgalomba hozta a Principal Gold csomagot. A Principal mellett a Successor T található a készítményben, mely a magról kelõ kétszikû gyomnövényeket kiválóan írtja.

A jövõ évtõl realitássá válik az egyszeri posztemergens technológia azokon a területeken, ahol évelõ kétszikû gyomok is fellelhetõk, hiszen gyári csomagolásban kapható lesz a Principal Plus Gold nevû gyomirtó szer csomag és ennek az 1 ha-os változata a Successor T nélküli Principal Plus.

Cél a korszerû, harmonikus tápanyagellátás használatának elterjesztéseA Pioneer Portfólió Farmok mûtrágyázási szakértõje a Nitrogénmûvek Zrt. A kukoricatermesztés sikerét számos agrotechnikai tényezõ befolyásolja, melyek közül kiemelt szerephez jut a választott hibrid igényeihez igazodó tápanyag-visszapótlás. A 12-14 t/ha kukoricatermés elérése reális, de elengedhetetlen hozzá többek között az NPK mûtrágyák használata, illetve gondoskodnunk kell a cink pótlásáról is. A kukorica magas cinkigényébõl fakadóan számos mezõgazdasági területen mutatható ki az állományok kisebb-nagyobb cinkhiánya, melyre a növény érzékenyen reagál. Hiányában a kukorica növekedése visszafogottá válik, károsodnak a generatív szervek, a virágképzõdés késik, esetleg el is marad. A talajban még a jó cinkellátottság mellett is jelentkezhet relatív cinkhiány, melyet a foszforral jól vagy igen jól ellátott területeken a foszfor-cink felvételének antagonizmusa idéz elõ. A Nitrogénmûvek Zrt. az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete által kifejlesztett, és 2007-ben Innovációs Nagydíjat kapott, költség- és környezetkímélõ szaktanácsadási számítógépes program alkalmazásával ad komplett szaktanácsot a gazdálkodóknak a Genezis-mûtrágyák helyes felhasználásával kapcsolatban.

 

KÉPGALÉRIA