MENÜ

Biomassza tüzelõberendezés energetikai vizsgálata a VM MGI-ben

Oldalszám: 47
Tóvári Péter, Körmendi Péter 2014.02.03.

A VM MGI egészen a 70’-es évek közepétõl foglalkozik, elsõsorban a mezõgazdasági eredetû energiahordozók és energetikai rendszerek vizsgálatával, fejlesztésével. Napjainkban, amikor kiemelt szerepet kap a környezetvédelem és a fenntartható gazdálkodás, legyen akár szó mezõgazdasági, vagy energiagazdálkodásról, nagyon fontos, hogy a nemzetközi irányokat figyelemmel kísérve, ugyanakkor a hazai adottságokat szem elõtt tartva kerüljenek kialakításra olyan fejlesztések és programok, melyek elõsegítik a hazai innovációt, vállalkozás- és gazdaságfejlesztést. Ennek szellemében a VM MGI a 2000-es évektõl kezdõdõen olyan laboratóriumfejlesztési programba kezdett, amelynek célja egy átfogó, gyakorlatorientált bioenergetikai centrum létrehozása volt.

 

 

 


 

 

 

A vizsgálatok céljaA tüzelõberendezés vizsgálatok célja annak megállapítása, hogy a berendezések megfelelnek-e az ilyen berendezésekre vonatkozó MSZ-EN 303-5:2000 szabványnak.A vizsgálatok az alábbi jellemzõk megállapítására terjednek ki: a tüzelõberendezések hõteljesítménye, tüzelõanyag-fogyasztás és hatásfoka, a füstgázemissziós értékek és azok összehasonlítására vonatkozó környezetvédelmi elõírásokkal.

 A MÉRÉS MÓDSZEREI, EREDMÉNYEKA laboratórium méréstechnikai módszereit és tevékenységét egy konkrét mérésen keresztül tudjuk megfelelõen bemutatni. A bemutató mérés során vizsgált berendezés egy hazai fejlesztésû automata aprítéktüzelõ berendezés volt. (A mérõkör kialakítást és a berendezést képünk mutatja be.)A mérés során a mérõkörbe épített vizsgálati berendezésen mérjük az elõre menõ és visszatérõ vízhõmérsékleteket, a hûtõkör térfogatáramát, a tüzelõberendezés és a füstgáz hõmérsékleteit, a füstgáz komponensek összetételét, valamint a bevitt tüzelõanyag mennyiségét. A rögzített adatokból számítható ki a berendezés bevitt és leadott teljesítménye, melybõl meghatározható az energetikai hatásfoka, valamint a füstgáz-mérés adataiból állapítható meg a környezetvédelmi kibocsátás értékei. (A vizsgált berendezés teljesítmény- és füstgázemisszió mérésének jellemzõ adatait az 1. és 2. számú táblázat tartalmazza.)

 


VM MGI Vizsgálólaboratórium tüzelõberendezés mérõköre

 

 


1. táblázat: IRSA-THERM 50 aprítéktüzelõ berendezés

füstgázemisszió mérés adatai

 

 


2. táblázat: IRSA-THERM 50 aprítéktüzelõ berendezés teljesítménymérés adatai

 

 

A mérések alatt mûszaki meghibásodás nem fordult elõ. A kazán mérését gyalogakác aprítékkal végeztük. A mérési adatokból megállapítható, hogy a berendezés által leadott teljesítmény meghaladja a gyártó által megadott névleges teljesítményt, számításaink alapján a berendezés hatásfoka közel 90%-os. A vizsgált tüzelõberendezés füstgázemissziós értékei az MSZ EN 303-5 szabvány figyelembevételével megfelelnek a vonatkozó környezetvédelmi elõírásoknak.Vizsgálati eredmények alapján javasoltuk a gyártónak az IRSA-THERM 50 aprítéktüzelõ berendezés gyártását, kisebb és nagyobb teljesítményû – a felhasználói igények figyelembevételével – berendezésekbõl álló gyártmánycsalád kialakítását.

Az elmúlt évben a VM MGI Energetikai Vizsgálólaboratóriumában gyártómûi fejlesztések, valamint minõségtanúsítási eljárások keretében mintegy 12-15 gyártó megbízása alapján végezzük a különbözõ kialakítású és teljesítményû kazánok, háztartási tüzelõberendezések vizsgálatát.A vizsgálatokat döntõ részben a gyártóval, forgalmazóval közösen, azzal együttmûködve végezzük, azon célok érdekében, hogy az eredmények figyelembevételével minden esetben jobb, megbízhatóbb, magas hatásfokú és környezetbarát tüzelõberendezések kerüljenek a kereskedelmi hálózatba és a végfelhasználókhoz.Tóvári Péter – Körmendi Péter