MENÜ

A Caussade Semences kiváló termékei sikeressé teszik a gazdálkodókat

Oldalszám: 25
2014.02.04.

Nagy sikerrel zárultak a Caussade Semences augusztusi Mezõhegyesen és Dalmandon tartott kukorica és napraforgó fajtabemutatói. A résztvevõi visszajelzések a rendezvények sikerességét igazolják, és a versenytársakkal való megmérettetés eredményességén túl az is kitûnik, hogy jó úton haladnak kitûzött céljuk felé – vagyis egyre többen ismerik már cégüket és kiváló termékeiket.

 

 


Kukoricaparcellák bejárása Dalmandon

 

 

A Caussade Semences számokbanA cég 100%-ban vetõmag nemesítéssel és elõállítással foglalkozik 100%-ban termelõkbõl álló tulajdonosi körrel, és forgalma 16%-át fordítja kutatás-fejlesztésre. Franciaországban és 87 más országban összesen 230 alkalmazottat foglalkoztat, forgalma pedig évi 100 millió euro. Kutatóállomásai közül 4 található Európában, 3 pedig a tengerentúlon, ahol 23 növényfaj fejlesztése és közel 180 fajta termesztése zajlik. Genetikáikat már 34 országban ajánlják.Vetõmag elõállítást 20 ezer hektáron végeznek, több mint 1000 szaporítással foglalkozó gazda bevonásával.A legerõsebb genetikai bázisok sorábanAz egyik legmodernebb kutatási infrastruktúrával rendelkezõ Caussade Semences egyenlítõtõl délre elhelyezkedõ állomásainak fontos szerepe a nemesítés felgyorsítása. Kutatás-fejlesztésük a genetikai alapokra helyezett legújabb nemesítési technológiákat reprezentálja, termékeik beilleszthetõek a különbözõ éghajlati és technológiai adottságú termesztési területekre – így a legmegfelelõbb hibrideket és fajtákat tudják biztosítani partnereiknek.

 


 

 Kutatás-fejlesztés a teljesség igényévelA Caussade Semences célja nemcsak a nemesítõ állomásaikon elért genetikai elõrehaladásuk eljuttatása a gazdálkodókhoz, de a termesztõ területekrõl való információgyûjtés is. Ezzel valósul meg az, hogy a nemesítés iránya találkozzék a különbözõ területeken jelentkezõ gazdálkodói igényekkel. Az egyes területekre szánt hibridek genetikai állománya tehát tartalmazza azokat a kulcsfontosságú, a célterületrõl származó géneket, amelyek fokozzák azok helyi alkalmazkodóképességét.Az elõállítástól a forgalmazásigA kiváló vetõmag-elõállítás garanciájaként a szántóföldi termelést végzõ partnereiket szigorú kritériumok szerint választják ki, ahol elsõdleges a szaktudás, valamint a technikai felszereltség – de a cég szakemberei folyamatos megfigyelés alatt tartják a szaporítási parcellákat is. A legmodernebb technológia a vetõmagüzemen túl természetesen a csomagoló vonalakra is kiterjed. Híresen kiváló minõségû vetõmagjaik standardjai csíraképesség, fizikai- és genetikai tisztaság tekintetében szigorúbbak az európai szabványoknál.A rendezvények szükségességét igazolja, hogy a kiváló genetikát kínáló Caussade Semences mára egyre ismertebbé és keresettebbé vált a hazai piacon is, korábban megalapozott romániai és bulgáriai sikereiket követõen.