MENÜ

Piacot nyit a gazdáknak a PANNONPOWER

Oldalszám:
2014.02.03.

Energianövények - kiszámítható és biztos jövedelem az agráriumnak

 

 

Kiszámíthatóság, hosszú távon stabil jövedelem és a szabad kapacitások lekötése – ezeket a lehetõségeket kínálja a gazdák számára az energianövények termesztése. Ez lehet akár rövid vágásforgójú fa-, akár energianád-ültetvény, de a PANNONPOWER pécsi biomassza tüzelésû erõmûve a mezõgazdasági melléktermékeknek is kínál piacot.Magyarországon napjainkban mintegy 4,2-4,5 millió hektáron zajlik szántóföldi növénytermesztés, ugyanakkor több százezer hektárra tehetõ azon szántóterületek nagysága, ahol a jelenlegi támogatási rendszer mellett is csak nehezen biztosítható hagyományos szántóföldi kultúrákkal a nyereséges termelés. Ezeken a csekély termõképességû talajokon eredményesen termeszthetõk viszont a fás és lágyszárú energianövények. A magas vízállású földeken elsõsorban a fûzfélék, a vízzel kevésbé ellátott részeken a nyár, az akác vagy a miscanthus jöhet számításba. A szakemberek szerint hosszabb távon akár 300-400 ezer hektár rövid vágásfordulójú, fás szárú ültetvénynek is lehetne realitása Magyarországon.A kínai nád néven is ismert miscanthus 15 évig életképes, a 3,5-4 méter magasra növõ nádfajtát a teljes életciklus alatt a második évtõl kezdve be lehet takarítani a növekedés ütemétõl függõen. A fás szárú energianyár kétévente éri el a betakarítási méretet. Mindkét növény jól tûri a szélsõséges idõjárási körülményeket, és azokon a területeken is jó növekedési átlagot biztosítanak, ahol az élelmiszer alapanyagként számon tartott növényi kultúrákat nem lehet gazdaságosan termeszteni.

 


 

 Az energiaültetvények létrehozásához nincs szükség a szántóföldi terület mûvelési ágának megváltoztatására, ami egyben azt is jelenti, hogy a szántóföldi növényekre járó támogatást ilyen ültetvényekre is megkapják a gazdák. Mivel az energetikai célú növények termesztési ciklusa hosszabb, eltér az egyéb szántóföldi kultúrák termesztési ciklusától, ami hozzásegíti a gazdálkodókat tevékenységük optimalizálásához: a betakarítás, vagy az ültetvényt övezõ kerítés karbantartása akkor végezhetõ el, amikor más szántóföldi munka nincs, így az ültetvény az eddig holt idénynek számító hónapokban is munkalehetõséghez juttatja a gazdákat.A hosszú távú beszállítói szerzõdések révén kiszámítható és biztos pénzforrást jelent az energianövények termesztése, ami a folyamatosan változó piaci körülmények, a szélsõséges idõjárás és az Európai Unió agrártámogatásainak várható csökkenése miatt egyre fontosabb szempont a gazdák számára. A PANNONPOWER Holding Zrt. évente több milliárd forintot költ el biomassza tüzelõanyagra, aminek jelentõs része a térségben energianövényekkel gazdálkodó és a mezõgazdasági melléktermékeket hasznosító gazdálkodókhoz kerülhet.