MENÜ

Gépesítés

Szakfolyóirat > 2011/09 > Gépesítés Kukorica Kalászos gabona

Szárítóberendezések környezetkímélõ és energiatakarékos üzemeltetése

A kukoricatermés betakarítás utáni szárítása nagy energia- és költségigényû feladatot jelent, amit a termelés gazdaságosságát is nagymértékben befolyásolja. Fontos továbbá, hogy az energiatakarékosság mellett ezt a jelentõs feladatot környezet- és terménykímélõ módon tudják a gazdaságok megvalósítani. A cikkben foglaltak ehhez kívánnak segítséget nyújtani.  

Szakfolyóirat > 2011/09 > Gépesítés Traktor gépek eredmény

Talajkímélés - mint fontos agrotechnikai igény

A szántóföldi és kertészeti gépi munkák során az erõ- és munkagépek járószerkezeteinek talajra gyakorolt elkerülhetetlen káros hatása a talajdeformáció illetve a talajtömörödés. A taposási kár különösen a nedves talajon okoz nagyobb mértékû szerkezeti változást. Arra kell törekednünk, hogy a talajok térfogattömege talajtípustól függõen ne legyen nagyobb 1,3-1,5 g/cm3-nél, a porozitás ne csökkenjen 40-45% alá, és a talajellenállás ne haladja meg a 2,6-2,8 kg/cm2 értéket.