MENÜ

ÕSI ELLENFELEINK A RÁGCSÁLÓK

Oldalszám:
Kiss Barnabás 2014.02.03.

A nyár végével a szúnyogok és legyek (idén elmaradt) inváziója után, minden éven, új ellenféllel kell szembe néznünk. Bár itt vannak velünk egész éven át, a hideg közeledtével újult erõvel támadnak, megpróbálva kihasználni az ember által teremtett mesterséges környezet elõnyeit.

 

 

AZ ELLENFÉLA rágcsálók (Rodentia) az emlõsök osztályának egyik legnépesebb rendje, amelybe 34 család és mintegy 2400 faj tartozik. A rágcsálók az emlõsök egyik legnépesebb rendjét alkotják. Mivel betegséghordozók, táplálék szempontjából pedig vetélytársaink is, emberemlékezet óta harcban állunk velük. A rágcsálók a jégtakarók kivételével az összes földrész valamennyi élõhelyén honosak: sivatagok és erdõk, mocsarak, vizek és emberi települések lakói. Szinte bármilyen szerves anyagon képesek megélni. A rend legkisebb képviselõje a törpeegér (Micromys minutus), a legnagyobb a dél-amerikai vízidisznó (Hydrochoerus hydrochaeris). Az ember környezetében legnagyobb számban a házi egér (Mus musculus) és a vándorpatkány (Rattus Norvegicus) szaporodik el, fejti ki zavaró hatását vagy okoz közegészségügyi ártalmat. Nekik (elsõsorban a fekete patkánynak) köszönhetõk a nagy pusztítást végzõ pestisjárványok kirobbanása is.A RÁGCSÁLÁS BIOLÓGIÁJAMinden rágcsáló felsõ és alsó állkapcsában is egy pár metszõfog van. Mivel rágófogaik egész életükben kemény munkának vannak kitéve, hamar elkopnak, de állandóan utána is nõnek. Nincs gyökerük, hosszú ívben és enyhén elõrehajolva, mélyen benyúlnak az állkapocsba. Ha egy rágcsáló nem tud eleget rágni, hamarosan éhen pusztul, mivel fogai annyira túlnõnek, hogy nem képes enni sem. A rágási kényszer miatt sokkal több kárt okoz, több táplálékot tesz tönkre, mint amennyi az életben maradásához szükséges lenne. A rágófogak elõtt, a szemfogak helyén egy széles foghézag található. A zápfogak többé-kevésbé összefüggõ rágófelületet alkotnak.SZAPORODÁSUKA rágcsálók nagymérvû és az ember számára néha kedvezõtlen elszaporodásában, a nagyszámú utód és rövid vemhességi idõ mellett, fontos szerepet játszik szociális viselkedésük. Az egyes közösségek tagjai rendszerint szorosan összetartanak. A szülõk nemcsak saját kölykeiket védik, hanem a már nagyobb fiatalokat és a nagycsaládba tartozó többi rokont is. E szoros összetartás folytán kedvezõ feltételek mellett rendkívül sok egyed képes igen szûk helyen együtt élni. A körülmények romlása esetén populációjuk gyorsan csökken, tömegesen elpusztulnak vagy elvándorolnak.

 


 

VÉDEKEZÉSI LEHETÕSÉGEK1. Megelõzés a védekezés legfontosabb elemeA tenyészõhely megszûntetése a rágcsálók elleni védekezés „alfája”. A trágyát, szemetet kezeljük zártan, illetve rendszeresen szállítsuk el, szüntessük meg a búvóhelynek alkalmas szemét- és lom kupacokat, farakásokat, épület alatti és környéki üregeket. Tegyük zárttá épületeinket. Környezetünket tegyük rágcsálóbiztossá, tiszta területek létrehozásával, ahol sem megbújni, sem biztonságosan közlekedni nem képes a rágcsáló, illetve nem talál folyamatos táplálék utánpótlást.2. Védekezés mérgezett csalétkekkelA leggyakrabban alkalmazott módszer. Legelterjedtebben véralvadásgátló tartalmú készítményeket alkalmaznak. A különbözõ formulákat eltérõ helyzetekben célszerû használni. A patkányok szívesen fogyasztják a magas nedvességtartalmú pépeket, különösen ott, ahol nehezen jutnak hozzá folyadékhoz, az egerek szívesen rágják a viaszos blokkokat. A lyukas közepû blokk felfûzéssel rögzíthetõ, a viaszos termékek jobban bírják a párás környezetet, a gabonaszem alapú irtószerek jól alkalmazhatók gabonatárolók környékén.A csalétkeket célszerû számozott, mûanyag csalétekállomásba kihelyezni, mely védi a csalétket a környezeti hatásoktól, a véletlenszerû fogyasztástól, a védett helyen a rágcsáló is szívesebben fogyaszt belõle. A kihelyezésrõl térképet és monitoring naplót kell készíteni. A rendszeres ellenõrzés során tapasztaltak (fogyás, rágásnyom, lábnyom, ürülék) alapján következtethetünk a fertõzöttség mértékére, a rágcsáló fajára (ez egér morzsalékosan rág, a patkány metszõfogainak nyoma jól látható a viaszos vagy pépes felületeken), a fészkelõ helyekre, illetve a betörési pontokra. Ellenõrzéskor a megrágott csalétek darabot távolítsuk el és cseréljük egy új darabra. A patkányok szívesen elhordják a csalétket, ezért célszerû a pépeket parafinos blokkokkal rögzíteni. Ügyeljünk, hogy a csalétekállomásokban mindig legyen friss irtószer. Az ellenõrzést fertõzöttség esetén legalább hetente, mentesség esetén havonta végezzük. A patkányládákat az épületekben vagy azok körül mindig a fal mellé helyezzük, mert rágcsálók szívesebben közlekednek a védelmet biztosító fal mellett.3. CsapdákA csapdák felhasználása patkányok ellen korlátozott, mivel a patkány rendkívüli gyanakvó természete miatt elkerüli ezeket. Az egerek kíváncsi természetük miatt még akkor is besétálnak a csapdába, ha az egy társukat már elkapta.Ragasztós csapdákat, zárt térben, egerek elleni védekezésre használjuk. Nagy elõnye, hogy az elfogott egér nem a nehezen elérhetõ rejtekhelyén pusztul el. Egyszer használatos volta miatt, megfelelõ gyakoriságú ellenõrzés mellett, rendkívül higiénikus. A tubusos ragasztók mellett a használatra kész, ragasztós felülettel ellátott táblák, „egér alagutak” is elérhetõk kereskedelmi forgalomban.Az élve befogó csapdák állatvédelmi szempontból elfogadhatóbbak a ragasztós csapdáknál, bár ha nem ellenõrzik rendszeresen az egér ugyanúgy elpusztul (kiszárad, éhezik, szenved) benne. Többszöri felhasználhatósága miatt, csak rendszeres takarítás mellett nem jelent biológiai kockázatot. Használata ott célszerû ahol irtószert nem alkalmazhatunk.

 


 

 4. Ultrahangos riasztókBár az ultrahangos riasztóknak ma nagy divatja van, hatékonyságuk nem tartós. A hanghatást a rágcsálók viszonylag hamar megszokják. Mivel az ultrahang terjedését a tárgyak, falak gátolják, egy készülék csak egy-egy egybefüggõ, nem túl zsúfolt tér védelmére alkalmas.Az õsi ellenfél elleni hatékony védekezés csak a fenti módszerek kombinált és következetes használatával oldható meg. Sarkalatos kérdés a tenyészõhelyek felszámolása, a táplálék megvonása a bevándorlás, behurcolás lehetõségének gátlása. A rágcsálóirtó szerek használata csak ezen úgynevezett biológiai módszerek alkalmazását követõen indokoltak.Kiss Barnabás