MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.02.04.

A gazdálkodóknak a WEB-Gazdálkodási Napló (WEB-GN) benyújtására szeptember 1. és november 30. között lesz lehetõségük. 2011. szeptember 1-tõl az állattartók az önálló tenyészetek ENAR felelõsei, illetve a kapcsolattartó állatorvosok egy virtuális felületen, a „webENAR”-on keresztül adatokat közölhetnek. Az adatközlés a www.mgszh.gov.hu oldal „E-ügyintézés/Ügyfélkapu bejelentkezés” menüponton keresztül lehetséges.

 

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatásban részesülõknek elektronikus úton kell benyújtani WEB Gazdálkodási Naplót a tápanyag gazdálkodási tervvel együtt szeptember 1. és november 30. között. Ezen adatokat a tavalyi évhez hasonló módon kell a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz benyújtani. Aki nem teljesíti az adatszolgáltatást, vagy hiányosan közli az adatait, az szankciókra számíthat.

Az MVH 134/2011. (VIII. 22.) számú közleménye a baromfitelepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás igénylésérõl

A támogatás igénybevételének feltételeiTámogatás a támogatási rendelet hatálybalépését követõen megkezdett mûveletekhez nyújtható. A gépberuházás a támogatási rendelet hatálybalépését követõen minden esetben saját felelõsségre kezdhetõ meg.

Amennyiben az ügyfél az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló rendelet ÁTK I. vagy ÁTK II. jogcímében támogatási határozattal rendelkezik, részére kizárólag akkor adható támogatás, ha az adott támogatási határozat alapján a mûveletet az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig megkezdte és fejlesztési, beruházási tevékenységre vonatkozóan már kifizetési kérelmet nyújtott be, vagy az adott támogatási határozathoz kapcsolódóan az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig nem nyújtott be kifizetési kérelmet és az e rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtásáig az adott támogatási határozatban részére megállapított támogatási összeg egészérõl lemondott.

Támogatási kérelem benyújtására jogosult az ügyfél, ha mezõgazdasági üzemének mérete a támogatási kérelem benyújtásakor a 4 európai méretegységet (EUME) meghaladja, és az állategészségügyi hatóság által nyilvántartásba vett baromfitelepet mûködtet, és a beruházást olyan baromfitelepen valósítja meg, amelyet a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló rendelet alapján tojást termelõ tojótyúktartó telepként vettek nyilvántartásba.

A támogatás mértéke, elszámolható kiadásokAz igényelhetõ támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 40%-a. Ha a gépberuházás Kedvezõtlen Adottságú Területen (KAT) vagy NATURA 2000 területen valósul meg, vagy az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ, akkor a támogatás mértéke a gépberuházás összes elszámolható kiadásának 50%-a. Ha a gépberuházás KAT vagy NATURA 2000 területen valósul meg, és az ügyfél fiatal mezõgazdasági termelõ, akkor a támogatás mértéke a gépberuházás összes elszámolható kiadásának 60%-a.

Az igénybe vehetõ támogatás összege megvalósítási helyenként legalább 1,2 millió forint, de legfeljebb 200 millió forint.

A támogatási kérelem benyújtása- A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített formanyomtatványokon, a mellékleteket az MVH lakóhely/székhely szerint illetékes megyei kirendeltségeire postai úton kell benyújtani egy példányban, 2011. szeptember 1-tõl 2011. szeptember 30-ig.

- A jogcímen belül a támogatási kérelem benyújtása, több megvalósítási helyre vonatkozóan is, egyetlen kérelemben történik – egyetlen fõlap és betétlap-fajtánként az egyes megvalósítási helyekre külön-külön kitöltött betétlapok postára adásával.

Az MVH 133/2011. (VIII. 18.) számú közleménye

 

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó 2011. évi támogatás igénylésérõl

A támogatási kérelem benyújtásaA termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványokon, az MVH Központi Hivatalának címére (1385 Budapest 62. Pf.: 867) postai úton kell benyújtani egy példányban.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2011. szeptember 1–30.

Az MVH 129/2011. (VIII. 03.) számú közleményeA szõlõültetvény újratelepítési jogok telepítési jogtartalékból történõ értékesítésérõl

Az újratelepítési jog vásárlása iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon, postai úton kell benyújtani az MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatóságához az alábbi címre:

MVH Piaci Támogatások és Külkereskedelmi Intézkedések Igazgatósága

1385 Budapest 62 Pf. 867.

A benyújtási idõszak: 2011. augusztus 15. – 2011. október 31.

Az MVH 135/2011. (VIII. 26.) számú közleményeA történelmi bázis jogosultságok jogosultjának személyében bekövetkezett változás átírásának rendjérõl

Benyújtási határidõ: tárgyév november 30., kivéve a tejtermelés támogatása történelmi bázis jogosultság, amely esetében tárgyév szeptember 30.

Az átírási kérelem benyújtásának helye- A hízottbikatartás-, anyatehéntartás-, extenzifikációs szarvasmarhatartás-, tejtermelés-, juh kiegészítõ támogatás történelmi bázis jogosultság és a hízottbikatartás kiegészítõ történelmi bázis jogosultság átírása iránti kérelmeket az MVH központi levelezési címére kell beküldeni: MVH Közvetlen Támogatások Igazgatósága, 1385 Budapest, 62. Pf.: 867, a borítékra kérjük, írja rá: „Bázis jogosultság”.

- A rizs, hüvelyesek, Burley dohány, Virginia dohány és az egyes szántóföldi növények támogatása történelmi bázis jogosultság átírása iránti kérelmeket az ügyfél lakhelye/székhelye szerint területileg illetékes MVH megyei kirendeltségéhez kell benyújtani.

Az MVH 126/2011. (VIII. 2.) számú közleményeA borászati termékek alkoholtartalmának növelésére felhasznált sûrített szõlõmust és finomított szõlõmust-sûrítmény után járó támogatás igénybevételének feltételeirõl szóló 120/2008. (IX. 11.) FVM rendeletben elõírt, a 2011/2012. borpiaci évben alkalmazandó nyomtatványok közzétételérõl

Az MVH számú 130/2011. (VIII. 5.) közleményeA szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek támogatással történõ lepárlásának feltételeirõl szóló 13/2009. (II. 27.) FVM rendelet szerinti nyomtatványokról és a kifizethetõ támogatási keretösszegrõl szóló 22/2009. (III. 5.) MVH közlemény módosításáról

A közlemények nem teljes tartalommal vannak feltüntetve.

Forrás:

www.mvh.gov.hu 

www.fvm.huwww.mgszh.huwww.agrarkamara.hu

Berta Dávid, Hegedûs Szilvia és Dömötör Károly

MVH FÖPEKI