MENÜ

Megalakult hazánk elsõ állategészségügyi és állattartási klasztere

Oldalszám: 81
2014.02.04.

Hazai vállalatok és intézmények szakemberei az évek során felhalmozott tudásukat és szakmai tapasztalatukat összeadva – a Pfizer Kft. kezdeményezésére – megalakították az elsõ magyar állategészségügyi és állattartási klasztert. A klaszter tagjai önállóságukat megtartva, szakértelmüket önkéntesen és rendszeresen összeadva a hazai állati termék-elõállítás hatékonyabbá, gazdaságosabbá és versenyképesebbé tételéhez kívánnak hozzájárulni.

 

 

A Közép-Európában is elsõként létrejött kezdeményezés tevékenységének központjában az állategészségüggyel kapcsolatos kutatás-fejlesztés, technológia-fejlesztés, tanácsadás, termékek és szolgáltatások fejlesztése és piacra vitele, illetve az oktatás és képzés áll.A Klaszter egymással együttmûködõ és versenyzõ felek rendszeres és önkéntes kapcsolata, amelyben a résztvevõk függetlenek, egyedi a jövõképük és a stratégiájuk. A kezdeményezés célja, hogy a már kritikussá váló sertés- és szarvasmarha állomány csökkenése hazánkban megálljon, majd növekedésnek induljon. Mindezt a Klaszterben együttmûködõ felek elsõsorban szakértelmük, szaktudásuk révén igyekeznek elérni. Továbbá az együttmûködés közvetlen célja még a sertés- és szarvasmarha-tenyésztés hazai színvonalának emelése és a világszínvonalhoz történõ közelítése.

 


 

 

 Az észak-amerikai és nyugat-európai pozitív példák hatására az ezredfordulót követõen az elsõ Széchenyi Terv támogatását is élvezve hazánkban is megalakultak az elsõ klaszterek az ipar és a szolgáltató-szektor területén. Az elmúlt évtizedben több mint 100 klaszter alakult, legtöbb az energetika, a gépipar, az infokommunikáció és a környezetipar területén. A 25 legnagyobb un. akkreditált klaszternek összesen 728 vállalat a tagja, akik összesített árbevétele 2009-ben 10,7 milliárd eurót, a hazai GDP 11,5%-át tette ki. A 25 akkreditált klaszter tagjai által foglalkoztatottak összlétszáma 83 ezer fõ, a hazai összfoglalkoztatotti létszám 2,2%-a.Bár az agrárium szereplõi egyre fontosabbnak tartják a vertikális és horizontális integrációt az ágazatban, klaszter kezdeményezések az agrár szektoron belül eddig nem indultak. A szektor egyetlen mentsége, hogy az ipar- és szolgáltatószektorral szemben, ahol a klaszter-kezdeményezések nagyon jelentõs EU-s és hazai támogatásban részesültek az elmúlt évtizedben, az agráriumban a klaszterek létrejövetelét egyáltalán nem támogatták.A VEFT Tudásbázis Klaszter tagjai és támogatói között megtalálhatóak multinacionális vállalatok hazai képviselõi (pl.: Pfizer Kft., Aliter-P Kft.), kis- és közepes méretû magyar vállalkozások (pl.: TolnAgro Kft., Nedvet Bt., Proactive Management Consulting Kft.) valamint felsõoktatási intézmény (Szent István Egyetem) is.A VEFT Klaszter alapítói kezdeményezésüket hiánypótlónak tekintik az agráriumon és azon belül az állattartás területén, és bíznak együttmûködésük sikerében.