MENÜ

BASF Szántóföldi Nap négy helyszínen

Oldalszám: 58-59
2014.02.04.

Kondoros-Hajdúböszörmény-Gyõr-Szekszárd állomásokkal zajlott a világhírû cég hazai rendezvénysorozata júniusban, ahol a parcellabejárások során a résztvevõk a BASF korszerû növényvédõ szereivel és technológiáik hatékonyságával ismerkedhettek meg a fõbb szántóföldi kultúrákban. A szakmai programok mellett a partnercégek sorában az Agro Napló is jelen volt. www.agronaplo.hu/talalkozzon/13

 

 

Kõrös Gyula, a BASF Agrodiviziójának marketingvezetõje bevezetõjében szólt arról, hogy rendezvényükön a 19 társkiállító a szántóföldi mûvelés szinte minden vertikumát felölelõen képviselteti magát. A Szántóföld Napja pedig nemcsak a BASF programja, hanem azoké a partnereiké is, amelyek területein a parcellák megtekinthetõk, ahol a kijuttatási technológiákhoz kapcsolódó tapasztalatokat is megoszthatják egymással.

 


Kõrös Gyula

 

 Idén a legnagyobb kihívást a tavaszi munkák mellett a gyomirtás jelentette, és értékes tapasztalatokkal szolgált, hogy milyen körülmények között sikerült a gyomirtást elvégezni. Nem mindegy ugyanis, hogy egyszerûen csak permeteznek a gazdák, vagy megtervezik a növényvédelmet. A sikertelenségen mindig el kell gondolkodni! Azt ugyanis a legkönnyebb kijelenteni, hogy nem hatott a szer. De vajon a kijuttatás technológiája, avagy a gyomok fejlettsége megfelelõ volt-e? A mezõgazdaságban a növényvédelem és a termesztés maga is összetett dolog. Az ilyen típusú rendezvények nagyon fontos a tapasztalatok kicserélésére is, hiszen ez alap ahhoz, hogy eredményesebben és hatékonyabban lehessen dolgozni illetve termelni.Ugyancsak rendkívüli fontossággal bír az innováció és szaktudás, mert ezek nélkül nem lehet gazdálkodni. Nemcsak a mennyiség és a minõség a kritérium, de az is, hogy eladható legyen a termény. Az innováció viszont csak akkor tud érvényesülni, ha ahhoz megfelelõ szakismeret, szaktudás és tapasztalat társul. A BASF, mint márka garancia az innovatív és professzionális technológiákra.

 


 

 Berecz Sándor (fenti képünkön középen), a 2009 decemberében leányvállalatként alapított Euralis Kft. marketingmenedzsere elmondta, hogy a cég már jóval régebben van jelen Magyarországon termékeivel, hiszen a Rustica-t a gazdák a 2000-es évek eleje óta ismerik. Vállalatuk erõsségei az olajos vetõmagvak, ahol európai piaci részesedésük meghatározó. A hazai gazdák számára jól adaptálható hibrideket kínálnak, cirokkutatási programjuk pedig kontinensünk országai között itt a legnagyobb, és hosszú távon jelentõs piaccal számolnak a ma még elfeledett növényt illetõen. www.agronaplo.hu/hanganyagok/193

 

 


 

 Schober Gyula szerint (fenti képünkön mikrofonnal) elõrelátó a BASF kezdeményezése, miszerint a programba a permetezéstechnika mellett bevont gyártókat és forgalmazókat is. Az érdeklõdõk és a partnerek így olyan információkhoz juthatnak, amelyek már nem csak a szerekrõl és azok hatékonyságáról szólnak. A kijuttatás technika ugyanis a növényvédelem elengedhetetlen része, mert a legjobb szer sem kellõen hatékony, ha azt nem megfelelõ módon alkalmazzuk. Egyre inkább elõtérbe kerül tehát ezen a területen is a szakmaiság.A hajdúböszörményi kísérleteket a Béke Agrárszövetkezet földjein mutatták be, ahol Barkó Istvántól tájékozódtunk gazdaságukról. Az 5300 hektáros területen gazdálkodó társaság vetésszerkezete a szántóföldi kultúrákra – õszi búza, õszi árpa, kukorica, napraforgó, repce és takarmánynövények (lucerna, és gyep) – terjed ki. Árbevételük 25–30%-át teszi ki a növénytermesztés, a nagyobb részt az állattenyésztés jelenti egy 1900-as fejt tehén állomány (a teljes állomány ennek duplája), 800 kocájuk van, és 16–17 ezer sertést bocsátanak ki évente, valamint egy 160 ha területnyi halastó is része a gazdaságuknak, – ahol a 250 fõs állandó létszámhoz 45 fõs társvállalkozás kapcsolódik.

 


Parcella  bejárás Kondoroson

 

 

 Idén harmadik alkalommal rendezte náluk, mint a környék meghatározó nagy szövetkezeténél a BASF régiós rendezvényét. Míg korábban õk maguk állították be gazdaságukban a kísérleteket, és végezték a kezeléseket, ebben az évben kisebb parcellákat (repce, búza, kukorica, napraforgó, és tavaszi árpa) alakított ki a BASF, amelyeket a növényvédõ állomás szakembereivel és gépeivel gondoztak.A beállított kísérletek szerei már ismertek a gyakorlat számára, amelybõl az üzemi szakember látja, hogy melyeket kell, vagy kellene alkalmazni. Ha az adott év termelése elbír kissé nagyobb költséget is, akkor meg is teszik az optimális kezeléseket, de olyan esztendõben, (mint pl. a tavalyi), ahol látszik, hogy bármennyit is fektetnek bele, az nem térül meg – nem alkalmazzák. A BASF termékek jók, az üzemi szakembereknek mérlegelniük kell, hogy mit tudnak és mit érdemes bevállalni. Az üzemek pedig maguk sem azonos termékszintet céloznak meg, a kísérletek pedig magas termékpotenciálra vannak kiélezve.Házigazdaként bocsátották területüket rendelkezésre a BASF gyõri helyszínéül, ahol a bemutató kísérleti parcellák kezelését is elvégezték – mondja Kukorelli Gyula. A családi gazdaságban közel 500 hektáros területet mûvelnek, ahol hagyományos szántóföldi növényeket (búza, tavaszi árpa, repce, napraforgó és kukorica) termelnek.A BASF immáron negyedik alkalommal rendezi meg náluk a Szántóföld Napját, ami nagy megtiszteltetés a számukra, hiszen a világhírû, – hazánkban egyik piacvezetõ – növényvédõ szer gyártó- és forgalmazó cég választja az õ gazdaságukat helyszínül. De nemcsak nekik, hanem a környék gazdáinak is fontos ez a program, mivel minden növényi kultúrában az alapvetõ növényvédelmi problémákra találnak megoldást: az egyszerû, megbízható kezelésekre és az intenzív technológiák használatára egyaránt – a gyomok, a rovarkártevõk és a gombák által okozott problémák elhárítására minden kultúrában.A BASF részérõl az idei újdonság, hogy a gabonaféléknél – a búzatermesztésben – a fuzáriumos problémákra ad technológiai javaslatot. Bevezették ugyanis az Osiris® nevû új készítményüket, amely az intenzív technológiában a fuzáriumgombák toxintermelését a minimumra képes csökkenteni, ezáltal nyújtva biztonságos termesztési lehetõséget. A kukoricánál érdemes a sorból kiemelni a Duo System® technológiát, amely azon kukoricafajták termesztését teszi lehetõvé, amelyek egyszikû irtószerrel, a Focus® Ultra-val kezelhetõk olyan problémás gyomok esetén, mint a fenyércirok, a vadköles vagy a csillagpázsit. De kiemelhetõ a napraforgó és – újdonságként- a repce gyomirtásban a Clearfield® gyomirtási rendszer is, amely napraforgó esetében a parlagfüves és egyéb gyomos területekre szinte száz százalékos gyomirtó hatást biztosít. A Clearfield® repce rendszert és az ebben a technológiában használható Cleratop® gyomirtó szert a Szántóföld Napján mutatták be elõször.A Szántóföld Napja szekszárdi rendezvényén vett részt Papp László (lenti képünkön), aki a Baranya megyei Szentlõrinc–Szentdénes területén található mintegy 500 hektáron gazdálkodik. A családi vállalkozásban két generáció négy tagja, és két alkalmazott dolgozik. Legfõbb növényük a kukorica, majd a kalászosok, a szója és a napraforgó alkotják a sort, de ebben az esztendõben még a cukorrépa is színesíti a palettát.

 


 

 Kiemelten fontosnak tartja a BASF Szántóföld Napján való részvételt, amelyeken az új anyagokkal kapcsolatos tájékoztatás és szakmai információk begyûjtése céljából vesz részt. Ezen túlmenõen pedig nagy jelentõséget tulajdonít a kapcsolattartás fontosságának, amelyet egyúttal a további sikeres együttmûködés zálogának tart.A BASF idei programján különösen érdekesnek tartotta a számára újdonságként bemutatott DON-szint csökkentési lehetõségekrõl szóló prezentációt – ahol Dr. Füzi István elõadásából megtudta, hogy ettõl az évtõl a tõzsdei-piaci elvárások milyen szempontok szerinti vizsgálatokat igényelnek.A szakmai programokon való rendszeres részvételen túlmenõen pedig maga is szívesen használja a BASF növényvédõ szereit, mert rendkívül jónak tartja az általuk gyártott és forgalmazott termékeket.A rendezvényrõl készült videókKépgaléria