MENÜ

Minõségi silókukorica-szilázs készítése korszerûen Pioneer kukoricahibridekkel és oltóanyaggal biogáz termelése céljából

Oldalszám: 83
2014.02.04.

11CH4 új Pioneer oltóanyag a termelõk szolgálatában

 

 


 

 

Hazánkban az alternatív energiaforrások 3,5%-ban veszik ki részüket az energiatermelésbõl (ebbõl a biomassza 2,8%). Az Európai Unióban ez az érték eléri a 6%-ot.Hazánk biogáz-termelési lehetõségei kedvezõek, mivel az állattenyésztés jelentõs része koncentrált telepeken zajlik, ahol mindennapos és sokszor problémát okozó feladat a trágya kezelése. Energetikai célokra történõ felhasználásával a jelentõs energiatermelés mellett megszûnik a környezetterhelés, a keletkezõ biotrágya pedig biztosítja a talajok tápanyag-utánpótlását.Biogáz monitoring projektNémetországban 2007-ben és 2008-ban 7 biogáz üzemet vizsgáltunk annak érdekében, hogy bizonyosságot szerezzünk, mely tényezõk befolyásolják a metán kitermelését egységnyi alapanyagból.

A vizsgálat alapján megállapítható, hogy az alapanyag energia- és keményítõtartalma határozza meg a metánkitermelést!

A biogáz termelés komplex folyamatában a Pioneer is szerepet vállal kukoricahibrid és oltóanyag ajánlatával:A biogáz termelésére ajánlott Pioneer hibridekA biogáz termelésére ajánlott hibridekkel szemben támasztott követelmények:

- magas energia- és keményítõ hozam,

- betakarítás: viaszérésben 28-32% száraz anyag (max. 35%) az ecetsavas erjedés-tárolás érdekében.

 


 

 

11CH4 „Biogáz” kukoricaszilázs oltóanyag – ÚJ!Mi a 11CH4?A 11CH4 a Pioneer legújabb fejlesztésû oltóanyaga kukoricaszilázshoz, biogáz termeléséhez.Hogyan „mûködik” a 11CH4?A 11CH4-ben található specifikus Lactobacillus buchneri törzsek Ferulatesterase enzimet termelnek, melyek lekapcsolják a rost poliszaharidjait (cellulóz, hemicellulóz) a lignin tartóvázról, így a sejtfal alkotórészeinek ilyen módon történõ felbontása által növekszik a metánképzõ baktériumok hozzáférhetõsége a növényi rostokhoz, jobb a szilázs kihasználása a biogáz fermentorban.

Figyelem, nem minden Lactobacillus buchneri törzs termel rostot modifikáló enzimet!A 11CH4 eredményesen növeli az alapanyagból kinyerhetõ metán mennyiségét.

 


2007-ben végzett 34 farm teszt. 11CH4-gyel beoltott kukoricaszilázs

A 11CH4 „Biogáz” oltóanyag használatának elõnyei:- 8%-kal nagyobb metán hozam,

- a szubsztrát gyorsabb degradációja,

- megnövelt aerobik stabilitás (növekszik a depó megbontásától az utóerjedés megindulásáig eltelt idõ).

 dr. Knódel János termékmenedzser

Kelet-Európa