MENÜ

A legjobb befektetés: a GENEZIS mûtrágya repce esetében is!

Oldalszám: 44-45
2014.02.04.

A gazdaságos repcetermesztés csak szakszerû Genezis tápanyag-visszapótlással valósítható meg. A termelõk gyakran számolnak, és a végén a tápanyagon spórolnak. A talajt elõ kell készíteni, a vetõmagot is meg kell venni, az állományt meg kell védeni, ami költséges. De nem mindegy, hogy mennyi lesz az a termés, ami alá a talajmunkákat elvégezzük, vetõmagot megvásároljuk, a szükséges növényvédõ szereket kijuttatjuk. Ne feledjük, növényeinket elsõsorban a talajon keresztül tápláljuk. A termõföld tápanyag-szolgáltató képessége véges, ezért a mûtrágyák optimalizált felhasználása a jövedelmezõség záloga. A terményárak jelenlegi alakulása azt mutatja, hogy a legjobb befektetés a mûtrágya!

 

 


 

 


A táblázatban a repceállományban beállított Genezis technológiai kísérlet eredményeit láthatjuk. A mérleg és maximum elnevezések a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete (MTA-TAKI) által kifejlesztett ProPlanta trágyázási szaktanácsadási program ajánlási szintjei. Ez a költség- és környezetkímélõ tápanyag-visszapótlási rendszer, mely talajvizsgálati eredmények alapján tervez, a Genezis Partnerhálózat trágyázási szaktanácsadó rendszere is, ezzel téve hatékonnyá a Genezis Mûtrágyázási Technológiát.

 

 


 

 

Vas megyében jó termõképességû, jó vízgazdálkodású barna erdõtalajon beállított kísérletben azt tapasztaltuk, hogy tápanyag-visszapótlás hatására a termés mennyisége jelentõsen nõtt a trágyázatlan kontrollhoz képest. Az üzemi szint szerényebb nitrogéndózisa és az elavultnak számító 15:15:15-ös mûtrágya alkalmazása a repcénél nem gazdaságos, és ezért nem ajánlott. A gyenge humusztartalom miatt a nitrogén visszapótlásáról mindenképpen gondoskodni kell, de látható, hogy a helyes Genezis Prémium komplex mûtrágyatípus és mennyiség megválasztásával a mérleg és a maximum ajánlási szinten egyaránt gazdaságosan növelhetõ a termés mennyisége. A maximum ajánlási szintben, mely már feltöltõ jellegû, közel 0,9 t/ha-ral nagyobb magtermést kaptunk, mint az üzemi jellegû trágyázás esetében. Ennek köszönhetõen a Genezis szaktanács segítségével nagyobb árbevétel és nyereség realizálható.Az okszerû Genezis tápanyag-visszapótlással realitássá válik a jövedelmezõ gazdálkodás. A talajvizsgálati eredményekre alapozott szaktanácsadás és kiváló szoftver a Genezis Partnerhálózat üzletkötõinél az Önök rendelkezésre áll.

Az idei év nem kedvezett a repcetermesztésnek, amiben jelentõs szerepet játszott az idõjárási szélsõséges alakulása, és a nem megfelelõ idõben és minõségben elvégzett talajmunkák. Vetés idején jelentõs mennyiségû csapadék hullott, helyenként a sokévi átlag 2-2,5-szerese, aminek következtében kérdéses volt, hogy a gazdák el tudják-e vetni a növényt, vagy csak jelentõs késéssel kerül a repcemag a földbe. A csapadékos és hûvös õsz szintén nem kedvezett a repce fejlõdésének, azonban akinek volt lehetõsége gondoskodni nyár végén a repce megfelelõ Genezis NPK trágyázásáról, azok elõnyben voltak. Még egy megkésett vetés esetén megfelelõ fajta, hibridválasztás mellett a jól táplált növények többségében eljuthattak a sikeres áttelelés szempontjából kívánatos 8-10 leveles fejlettségi állapotba. A tápanyagfelvételnek a nedvesség kevésbé, inkább a hõmérséklet szabott határt, ezért nem mindegy, hogy milyen komplex mûtrágyák kerültek kijuttatásra. Mivel a Genezis mûtrágyákban a foszfor és a kálium vízoldhatósága kiváló, már az õsz folyamán tudták a repce fejlõdését segíteni, fagytûrését javítani. A tél bár nem volt hideg, extrém idõszakoktól sem volt mentes. Az országban számos helyen hótakaró nélkül kellett a repcének megbirkóznia a -20-25 oC-os fagyokkal, melyek helyenként kiritkuláshoz vezettek, és az elvetett 258 ezer hektár repcébõl 19 ezer hektár pusztult ki. Ott, ahol a négyzetméterenkénti tõszám megközelítette a tízet, érdemes volt mindent megadni a repcének. A növény jó korrekciós regenerálódó képessége nagy termésmennyiséget eredményezhet.

 


 

 

 A tél végi és a tavaszi aszályos idõjárás következtében, több helyen április végén sem haladta meg a csapadék mennyisége a 30 mm-t, emiatt a növények az elsõ fejtrágyát csak nehezen tudták hasznosítani. A kiszáradt talajban nem jutottak sem elegendõ vízhez, sem pedig vízben oldott tápanyaghoz. Alapvetõ fontosságú volt a megfelelõ repcespecifikus Genezis lombtrágyák alkalmazása legalább két alkalommal. Ezzel nem csak mikroelemekhez, mint a bór, hanem a növekedéshez szükséges nitrogénhez, és a minõség szempontjából fontos kénhez is hozzájutott a repce.A jól táplált növények ki tudják használni genetikai adottságaikat, érvényre juttatva kiváló szárasság- és fagytûrésüket, sõt elegendõ könnyen felvehetõ tápanyag mellett a jó regenerálódó képességüket.

A repce termõhelyre igényes, nagy tápanyagszükségletû olajipari növényünk. Mélyre hatoló fejlett gyökérzetével kedvezõen hasznosítja a talajoldatban lévõ tápelemeket. A megfelelõ mennyiségû és minõségû termés alapfeltétele az okszerû õszi és tavaszi trágyázás.A repcének az õsz folyamán nagy szüksége van a három makroelemre, azaz a nitrogénre, a foszforra és a káliumra.A nitrogén az egyik legfontosabb, a növények növekedését nagyban befolyásoló tápelem. Ez az elem a korai gyors növekedéshez a lombozat intenzív fejlõdéséhez, valamint a fehérjék szintéziséhez, magban lévõ tartalékfehérje képzéshez szükséges. A növény szinte minden sejtjében, de különösen a fiatal sejtekben intenzív a nitrogén-felhasználás. Hiánya fejlõdési szervképzési zavarokat okoz, a repce vegetatív fejlõdése lerövidül, korábbi és rövidebb termésképzési szakaszt eredményez.A foszfor meghatározó a korai fejlõdési idõszakban és a termésképzésben. A generatív fejlõdés motorja, az energiaháztartás alapeleme. Építõköve a foszfor tartalmú fehérjéknek, nélkülözhetetlen a növény fejlõdéséhez és a termésképzéshez, fokozza a növényi gyökerek növekedését. Elõsegíti a korábbi termékenyülést, csökkentve a termések és magvak érési idejét. Hiányában a repce kisebb lesz, késlelteti a virágzást és az érést, csökken a termés mennyisége, romlik a növény vízháztartása, gyengülõ légzés és fotoszintézis jellemzi.A repce káliumpótlására ez elmúlt évekhez képest nagyobb figyelmet érdemel. A kálium nagymértékben javítja a növények vízfelhasználását, fokozza a víz, ezen keresztül a tápanyagfelvételt. Megnöveli a növények stressz tûrõ képességét. A káliummal jól ellátott repce fagytûrõ képességét is növeli, hatására nõ a sejtek cukortartalma, ami fagyáspontcsökkenést eredményez. A kálium hatására vastagabb sejtfalak képzõdnek, így javul a szárszilárdság, valamint a növények betegségekkel szembeni ellenálló képessége. A megfelelõ kálium-ellátottság kedvezõen befolyásolja a növények nitrogénreakcióját.A kálium hiánya sokszor nem azonnal jelentkezik, ez az úgynevezett „rejtett éhség”, mely egyoldalú nitrogéntrágyázás mellett jelentõs terméscsökkenést eredményezhet. Csökken az ellenálló képesség, valamint aránytalanul megemelkedik a párologtatás, ami a növény hervadását, elhalását okozza.

 Törekednünk kell tehát a repce kiegyensúlyozott Genezis tápanyagellátásra!

 A növények fejlõdésének ütemét, terméshozamát a rendelkezésre álló tápelemek közül az szabja meg, amibõl a legkisebb mennyiség áll rendelkezésre. Ez a Liebig-féle minimum törvény. A hordóba töltött víz szintje a termésmennyiséget, dongái a növény, jelen esetben a repce számára rendelkezésre álló tápelemek ellátottsági szintjét szimbolizálják. Bármelyik is legyen minimumban, az a kiesõ ráfordítások miatt anyagi veszteséget okoz.

 


 

 

A Genezis NPK összetett mûtrágyák kijuttatását talajvizsgálati eredmények alapján tervezzük meg! Nyár végén a magágykészítéskor, vagy az azt megelõzõ talajmûveléssel adjuk ki a foszfor, kálium teljes mennyiségét és a repce számított nitrogénigényének 30-40%-át, amely ne haladja meg a 30-40 kg/ha-t! Alapmûtrágyaként elsõsorban foszfor- vagy káliumtúlsúlyos Genezis Prémium komplex NPK mûtrágyákat válasszunk. Ügyeljünk arra, hogy a mûtrágya a foszfort ne nyersfoszfát formában, hanem a jobb vízoldékonyságú ammonfoszfátban (MAP és DAP) tartalmazza. A termék összetételében vegyük figyelembe a repce igényéhez igazodó tápelem arányokat és azt a sok repceszakértõ által képviselt véleményt, amely szerint a repce esetében egyik tápelem (N, P, K) sem hagyható el. Széles körben használt összetétel a Genezis Prémium NPK 8:20:30 és a Genezis Prémium NPK 8:24:24, mely számos talajon alkalmazható kéntartalmú komplex. Feltétlen ügyeljünk arra, hogy a nitrogén nagyobb mennyiségben kijuttatva az állomány „túlnövéséhez”, a tõlevélrózsa stádium elhagyásához vezethet, ezért túladagolását kerüljük, ellenkezõ esetben fennállhat a téli kiritkulás veszélye.

 

A repce kénigényes növény!A kén fontos szerepet játszik a nitrogén hasznosulásában, a zsírsavak szintézisében, ezáltal növelve a repce olajtartalmát. Emellett elengedhetetlen a klorofill képzõdéséhez is. A növény a vegetáció alatt a talajból mintegy 40-70 kg ként von ki, ezért már az õsz folyamán gondoskodjunk a pótlásáról. A repce tápanyagellátása során használjunk kéntartalmú Genezis Prémium NPK komplex illetve kéntartalmú Genezis NS 25:20 mûtrágyákat.A repce a kén mellett kalciumigényes növény is, ezért szükség van a talajból kivont mész pótlására. A másik meghatározó mezoelem a magnézium, amely a fotoszintézisben, a fehérjék szintézisében és az energiaháztartásban egyaránt fontos. Pótlásuk komplex mûtrágyákkal, vagy a dolomit tartalmú Genezis Pétisó alkalmazásával – mely 7%-ban CaO-t, 5%-ban MgO-t tartalmaz – történhet.A kora tavaszi vegetáció megindulásától a nitrogén és a kálium felvétele egyenletesen nõ a virágzásig, a virágzás alatt hirtelen növekszik, és az érés alatt stagnál. Ez a tény mindenképpen indokolja a tavaszi Genezis nitrogén fejtrágya megosztását. A tavaszra számított hatóanyag mennyiség (N) 50-60%-át február végén, március elején, a fennmaradó részt pedig a repce zöldbimbós állapotánál juttassuk ki. A mag szárazanyagtartalma, ezen keresztül a várható termés mennyisége a becõ fotoszintetikus aktivitásától függ, világos az összefüggés a nagy terméshozam és a nitrogéntrágyázás között. Fejtrágyázásra elsõsorban a kalcium- és magnéziumtartalmú Genezis Pétisó, vagy 30%-os Genezis Nitrosol ajánlott. Amennyiben õsszel nem volt rá módunk, vagy a talajunk kénhiányos, perspektivikus a Genezis NS 25:20 használata.A tõlevélrózsa kora tavaszi regenerálódását Genezis lombtrágya kijuttatásával gyorsíthatjuk. Kiemelten fontos használatuk aszályos tavaszon, mivel ilyenkor a fejtrágyázás csak bemosó csapadékkal együtt érvényesül. A növényvédelmi munkákkal egy idõben elvégzett Genezis mikroelem lombtrágyázás hatékony és olcsó eszköze a termésbiztonság fokozásának. Ne feledjük, hogy a repce érzékeny a bór hiányára. Ez a mikroelem a virágok termékenyülését, a kötõdést segíti elõ. A Genezis Pétibór extra pozitív hatást gyakorol a gyökér fejlõdésére is, ezért akár õszi kijuttatása is indokolt lehet. Tavasszal rejtett zöldbimbós állapotban a bór pótlása szintén az aktuális növényvédelmi munkákkal egy menetben történhet.

A magas színvonalú Genezis tápanyag-visszapótlás a sikeres repcetermesztés záloga!