MENÜ

Gabonapiac

Oldalszám: 11
2014.02.04.

A Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács álláspontja a vetõmagokban a hatóság által esetenként kimutatott GMO jelenlétrõl.

GOSZ sajtóközlemény

 

A Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács álláspontja a vetõmagokban a hatóság által esetenként kimutatott GMO jelenlétrõl.
Általánosan elfogadott, hogy a vetõmagtermesztés a magyar mezõgazdaság jelentõs, nagy hagyományokkal rendelkezõ ágazata. A vetõmag kiinduló pontja és döntõ mértékben meghatározója a növénytermesztési tevékenység sikerének.A vetõmag-forgalmazás és -elõállítás szigorú jogszabályi keretek között folyik. A Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács meggyõzõdése, hogy mind a hazai vetõmagpiacnak, mind az ott tevékenykedõ cégeknek alapvetõ érdeke a vonatkozó jogszabályok betartása és a jogkövetõ magatartás.A vetõmagszakma ismeri és tudomásul veszi az agrárkormányzat azon törekvését, amely hosszú távon fenn kívánja tartani hazánk GMO-mentes státuszát. A cégek ezért szigorú minõségbiztosítási rendszerekkel dolgoznak, kiemelten odafigyelnek arra, hogy GMO tartalmú vetõmagtétel ne kerüljön Magyarországra, még véletlenszerûen sem. A Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács a cégek ilyen irányú tevékenységét elismeri és támogatja.Az idei évben a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (MgSzH) által végzett vizsgálatok során több esetben is GMO jelenlétet mutattak ki, melynek következtében a növényállomány megsemmisítését rendelte el a hatóság. Tény ugyanakkor, hogy a vetõmagcégek az importból származó vetõmagokat nemzetközileg akkreditált laboratóriumban tételes GMO vizsgálatban részesítik, és kizárólag negatív eredmény birtokában hozzák azokat forgalomba. Mivel szakmai szempontból nem vitatható, hogy a mintavételi és a mérési metodika minden esetben, szükségszerûen magában hordozza a mérési hiba lehetõségét, a leggondosabb eljárás mellett is elõfordulhat, hogy két labor eredménye különbözik egymástól.A Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács többször kifejtett álláspontja szerint a vetõmagágazat alapvetõ érdeke olyan akkreditált hatósági laboratóriumi rendszer kialakítása és mûködtetése, amely megfelel a nemzetközi standardoknak, és amelynek transzparens gyakorlatában garantált, hogy vizsgálati eredményei – mivel mintavételi és vizsgálati metodikája megfelel a nemzetközi normáknak – megbízhatóak és a legkevésbé vitathatóak. Osztjuk azt az álláspontot, amely szerint el kell kerülni, hogy bizonytalan mérési eredményekre hivatkozva esetleg nem GMO-mentes termesztési kép alakuljon ki Magyarországról. Kívánatosnak tartjuk ugyanakkor azt is, hogy az illetékes hatóság GMO vizsgálati eredményeit még a vetési idõszak elõtt hozza nyilvánosságra, csökkentve ezzel megállapításainak lehetséges negatív következményeit.A Vetõmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és Terméktanács szükségét látja olyan szakmai konzultációnak, amelynek keretében a jogalkotó, a hatóság és a cégek képviselõi áttekintik a vetõmag GMO-mentességéhez kapcsolódó jogalkotási, jogalkalmazási és gyakorlati problémákat.

 GOSZ sajtóközlemény
Befejezéshez közelít az õszi búza aratása, már több mint 3 millió tonna jó minõségû búza termelõi raktárakban van. Az ország belsõ 2.5 millió tonnás búza szükséglete fedezve van a következõ aratásig, ebbõl kb. 1.2 millió tonna kerül malmi felhasználásra. A nagy melegben a jól haladó munkákat sajnos két dolog is beárnyékolta:

A még lábon álló kukoricák és napraforgók állománya sokat romlott az elmúlt hetekben. Az erõs aszály több térségben jelentõsen csökkentheti a várható termést. GM szennyezés miatt, több termelõ társunk kapott kukorica növényállományt megsemmisítõ határozatot. Ezen határozatok alapján nemcsak a saját tábláját, hanem a 400 méteres távolságon belül a szomszéd területén lévõ kukoricát is meg kell semmisíteni pár napon belül.Gabonatermesztõk Önhibájukon kívül jutottak ilyen helyzetbe! Szövetségünk tagjai a meglévõ jogszabályok betartásával dolgoznak.

Tiszta képet kell kapnunk a végrehajtás konkrét lépéseirõl, a felmerülõ károkozások jogi és anyagi biztosítékairól, valamint szeretnénk a Magyar Államot anyagilag és jogilag magunk mögött tudni.

A földjeink mûvelését folytatnunk kell, mert rövidesen megkezdjük a repce vetését. Az õszi vetések megkezdése elõtt tudnunk kell, hogy a forgalomba kerülõ vetõmagvak biztosan GM szennyezés mentesek-e!

Mindehhez kérjük az összes érdekelt gyors reagálását.

Vancsura József- elnök