MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 7
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.02.04.

A termelõk a GMO-szennyezett vetõmagokkal kapcsolatban felmerült kérdéseikkel a területileg illetékes falugazdászokat keressék vagy a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal telefonos ügyfélszolgálatát reggel 7 és este 7 óra között hívják a 06-70/436-0542-es telefonszámon, vagy írjanak a [email protected]  e-mail címre.

 

 

A növénytermesztés létesítményeinek korszerûsítéséhez nyújtott támogatás (MVH 102/2011. »VI.23.«) kifizetésének, valamint a Kertészet korszerûsítéséhez nyújtott támogatás (MVH 103/2011. »VI. 23.«) kifizetésének, az állattartó telepek korszerûsítéséhez nyújtandó támogatás (MVH 104/2011. »VI. 23.«) kifizetésének és a kertészeti gépek technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatás (MVH 99/2011. »VI. 22.«) kifizetésének igénylése 2011. július 1-tõl 2011. december 31-ig, postai úton lehetséges. A kifizetési kérelmeket a lakóhely/székhely szerinti regionális illetékességû MVH megyei kirendeltségre kell elpostázni.

 Az MVH 121/ 2011 (VII. 21.) számú közleményeA mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtott támogatás 2011. évi második kifizetésének igénylésérõlA 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 16. § (4) bekezdése alapján az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerõs határozattal rendelkezõ ügyfelek a megítélt támogatási összeg kifizetésének érdekében kifizetési kérelmet kötelesek benyújtani.A mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet 2011. augusztus 1. és 2011. augusztus 31. között, az ügyfél székhelye/lakóhelye szerint illetékes MVH megyei kirendeltségeihez postai úton kell benyújtani egy példányban.

Az MVH 106/2011. (VI. 23.) számú közleményeAz öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó támogatások kifizetésének igénylésérõlA kifizetési kérelmet 2011. július 1-jétõl 2011. december 31-ig, postai úton lehet benyújtani. A benyújtás helye:A 2008. március 28 – május 5. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetén: MVH központ –VTI Infrastrukturális Beruházások Osztálya (1385 Budapest 62 Pf.: 867.);A 2008. június 15. után benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetén: a lakóhely/székhely szerinti regionális illetékességû MVH megyei kirendeltség.Az MVH 120/2011. (VII. 20.) számú közleményeA baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatás igényléséhez rendszeresített formanyomtatványokról
A baromfi ágazatban igénybe vehetõ állatjóléti támogatások feltételeirõl szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet alapján a baromfitartók az elõírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére támogatást vehetnek igénybe, amennyiben a baromfiállomány tartása során biztosítják a nem kívánatos anyagtartalomtól, valamint az állati fehérjétõl mentes takarmány-felhasználást, a mechanikai sérülések megelõzéséhez szükséges feltételeket, a kíméletes állatmozgatást és szállítást, illetve az ivóvíz minõségû vízzel való itatást.A támogatás igénybevételéhez a rendelet 2. § (4) bekezdésében hivatkozott, a jelen közlemény 1. számú melléklete (N0125) szerinti „Támogatási kérelmet” negyedévente, baromfiállományonként egy alkalommal a tárgynegyedévet követõ hónap utolsó napjáig postai úton, az igénylõ lakhelye/székhelye szerint illetékes MVH Megyei Kirendeltséghez kell benyújtani. A 2011. I. és a 2011. II. tárgynegyedévekre vonatkozó támogatási kérelmeket a fenti címre 2011. augusztus 31-ig kell benyújtani!

A támogatás az adott támogatási évben január 1. és december 31. között letelepített napos baromfira (növendék csirkére, szabadtartásos csirkére, gyöngyösre, pecsenyelibára, növendék libára, fiatal libára, pecsenyekacsára és növendék kacsára), átminõsített tenyészkakasra, tenyészjércére, valamint étkezési tojást termelõ jércére (házi tyúk) és átminõsített elõnevelt pulykára, illetve levágott összes baromfifélére igényelhetõ.Amennyiben a növendék pulyka átminõsítésének idõpontja a rendelet-módosításból adódóan az átminõsítési kor 3 hónaposról 40 naposra történõ csökkentése miatt 2010. november 1. és december 31. napja szerinti idõszakra esik, úgy az érintett állományra vonatkozóan a támogatási kérelmet a 2011. elsõ tárgynegyedévi kérelmekre vonatkozó határidõig, azaz 2011. augusztus 31-ig kell benyújtani.A támogatási kérelemhez csatolni kell a jelen közlemény 2. számú melléklete (N0118) szerinti, a Baromfi Termék Tanács (BTT) ellenjegyzését viselõ „Szakmai ellenõrzési lapot”. A Szakmai ellenõrzési lapot az abban elõírt dokumentumokkal együtt kell a BTT részére megküldeni, a támogatási kérelem késedelmes benyújtásának elkerülése érdekében lehetõleg mielõbb, a tárgynegyedévek során folyamatosan.Forrás:

www.mvh.gov.hu

www.fvm.hu

www.mgszh.hu

www.agrarkamara.huBerta Dávid, Hegedûs Szilvia és Dömötör Károly

MVH FÖPEKI