MENÜ

Árvíz utáni helyzetkép a Kapos völgyében

Oldalszám: 33
Halvaksz Béláné 2014.02.05.

Egyik szántóföldi bemutató alkalmával beszélgettem Halvaksz Béláné Terikével, aki mintegy 1200 hektáron végez növényvédelmi szaktanácsadást Dombóváron és környékén, több gazdálkodó munkáját segítve ezzel. A szakember nap mint nap szembesül a vízerózió talajromboló, termés tönkretevõ hatásaival. (a szerk.)

 

 

 


 

Magyarországon nem volt jellemzõ olyan mértékben a legeltetéses szarvasmarhatartás, mint az EU más államaiban. A réti széna a savanyított tömegtakarmányok kiegészítõje volt. Így a folyók melletti õsgyepeket már a nagyüzemek idején kezdték feltörni, majd a kárpótlás után az állatállomány csökkenésével még kevesebb gyepterület maradt.Környezetünkben a folyók mellett kotu és öntéstalajok vannak. A jobb területek tudtak 10 tonna feletti kukoricaterméseket produkálni, búzából 9,3 tonna/ha-t. A szójának is kedvezõ volt a párás klíma, a repce jobb években 4 tonna körüli termést adott. Korábban napraforgó termesztésére nem a legideálisabb területek voltak ezek, mert a gyomoktól nem lehetett megvédeni a napraforgót. Amióta a gyomirtó szer toleráns napraforgók megjelentek, már a napraforgó is könnyebben termeszthetõ. Az utóbbi években több területen volt cukorrépa is.2010-ben jött az árvíz. Az elmúlt 40 évben is elõfordult, de ritkán, évente csak egy-egy alkalommal. Most többször volt árvíz és egyes területekrõl egyáltalán nem vonult le. A Kapos vízgyûjtõ területén Somogyban és Tolna megye nyugati részén savanyú a talaj. A dombokról lezúduló víz is nagyrészt savas kémhatású volt, melyhez a Baranya csatorna az erdõk talajából szintén ilyent hozott. A sok völgyzáró gátas halastó vize az iszapgázoktól lúgos kémhatású. A túlfolyásból, gátszakadásból valamennyi jutott az „árvízbe”, de nem tudta semlegesíteni. Az árvíz, belvíz fél évig a területen maradt, több helyen a víz mélysége elérte a 2,5 métert. Ezt a növényzet nem tudta elviselni. A nyárfatelepítések, az energiafûz, a fekete bodza kipusztult. A magasabban fekvõ területek idõnként foltokban kiemelkedtek a vízbõl és soha nem látott gyommennyiség volt rajtuk. Az elsõ árvíz után még próbálkoztak a gazdák a másfél méteres gyomtenger kiirtásával ahol meg lehetett közelíteni, hogy legalább a magja ne érjen be. Hamarosan jött az újabb árvíz. A vízi madarak paradicsoma télen apránként visszahúzódott. A gazdák fokozatosan próbálták felszántani a területeket, majd többnyire kukoricát vetettek. Május elején jött a hideg, a 3 leveles kukoricák elfagytak. Szerencsére a tenyészõcsúcs ilyenkor még a föld alatt van, így ezt kiheverték. A diófák tetõtõl talpig elfagytak, de egyetlen gyomot sem láttam, hogy elfagyott volna.Mi változott az árvíz után? A talaj az öntés talajokon és a mélyebb fekvésû kotu talajokon levegõtlenné vált. Ahol szántás nélkül történt a talaj-elõkészítés, most siralmas a kép. Inkább kiszáradt tófenékhez hasonlít a terület, mint kukoricaföldhöz. A kukoricák kicsik, sárgák és sülnek ki.A talaj savanyodott. Még az õsgyepek savanyú füves részein is, ahol tovább víz alatt volt a terület, a növényzet teljesen kipusztult és fehér kalcium karbonát kiválás tapasztalható. Ilyen van a szántóként mûvelt területeken is. A talajok változására a kibõvített talajvizsgálat feleletet tud adni. A jobb talajok képesek pufferolni, így nem biztos, hogy az értékekben változást tapasztalunk.A talajlakó kártevõk a tartósan vízzel borított területeken elpusztultak, beleértve a kukoricabogár tojásokat. Kimaradt egy év, tavaly nem is tudtak tojást rakni, kukorica sem volt. Az elöntött területeken soha nem látott mennyiségû gyommag kelt ki korábban, akármilyen eredményes is volt a gyomirtás. A fenyércirok rizómás alakja a tartósan vízzel borított területeken elpusztult. Korábban a fenyércirkot az árvíz hozta, most „elvitte”. Felszaporodtak a szántó területeken a mocsári növények: nád, sás stb. Szárazabb körülmények között esetleg szálanként fordul elõ belõlük. Most nem volt lehetõség tarlókezeléssel védekezni ellenük, Focus toleráns kukorica vetésével megoldható lett volna a probléma.

 


Kálcium karbonát kiválás õsgyepen

 Azok a területek, melyeken biogazdálkodást folytattak, mûtrágyával, növényvédõ szerrel telítõdtek. Az ilyen mély fekvésû földek biogazdálkodásra alkalmatlanok. Még árvíz sem kell ahhoz, hogy a szomszéd mûtrágyáját, növényvédõ szerét egy megemelkedett talajvíz a biogazdálkodásra bejelentett területre vigye.Az árvíz után sok védett növénnyel és állattal lettünk szegényebbek. Az árvíz és belvíz veszélyes területeken bármikor lehet katasztrófa, ennek ellenére az altalajlazítást el kell végezni a mostani árvíz után, mert e nélkül a levegõtlen talajok nem teremnek.Halvaksz Béláné