MENÜ

Szántóföld

Szakfolyóirat > 2011/06 > Szántóföld Tej Hús Trágyázás

A baktériumtrágyázás, mint az egészséges élelmiszer elõállításának része Mezõfalván

Talajaink termõképességét nagymértékben meghatározza a talaj biológiai aktivitása. A talajban élõ mikroorganizmusok élettevékenységük révén hozzájárulnak a talaj kémiai, biológiai és fizikai tulajdonságainak alakításához, így optimális feltételeket teremtve a termesztett növények számára.  

Szakfolyóirat > 2011/06 > Szántóföld repce Árpa betakarítás

A talajjavítás kezdõlépése a betakarítás és a tarlómûvelés

A 2010-es év rég elmúlt ugyan, de a talajállapotra gyakorolt kedvezõtlen hatásai máig érzékelhetõk. A szélsõségesen sok csapadék következtében jelentõsen tömörödöttek a termõtalajok. A tömörödés egyrészt természetes fizikai folyamat, másrészt pedig az emberi tevékenység következménye. A megkésett munkák miatt összetapostuk a nedves talajt, sok helyütt mostanáig nem tûntek el a taposási károk, láthatóak a talajegyenetlenségek vagy sínylõdnek a növények.  

Szakfolyóirat > 2011/06 > Szántóföld Élelmiszer gabona indexkereskedõk

Indexkereskedõk és makroisták - A mezõgazdasági nyersanyagok, mint pénzügyi eszközök

A befektetõi tõke mozgása egyre inkább meghatározó a határidõs terménypiaci jegyzések alakulásában. Az elmúlt néhány évben a spekuláció nemcsak a forgalom látványos megugrásához és a likviditás növekedéséhez járult hozzá, de a volatilitás* felerõsítésében is közrejátszott. Piaci szereplõk új csoportjai jelentek meg, a korábbiakétól eltérõ szemlélettel és magatartásmintákkal.

Szakfolyóirat > 2011/06 > Szántóföld Takarmány talaj másodvetések

Másodvetések szerepe a gyomkorlátozásban

Magyarország kedvezõ adottságai (napfénytartam, -intenzitás, hõösszeg, vízkészlet, termõföld) lehetõvé teszik a változatos összetételû, diverzifikált növénytermesztés megvalósítását. A racionális földhasználat nem csak a fõnövények magas termésszintjét garantálja, de biztosítja a termõföld védelmét, termõképességének megóvását, kultúrállapotának fenntartását is.