MENÜ

RAPOOL - Ismert szereplõk új márkanév alatt egyesítik erõforrásaikat

Oldalszám: 26-27
2014.02.05.

Az elmúlt évtizedben a repcetermelés a növénytermesztés egyik legdinamikusabban fejlõdõ ágazatává nõtte ki magát Európában éppúgy mint Magyarországon. A repce hasznosíthatóságának sokrétûsége – élelmiszer, takarmány, üzemanyag –, a repce iránti kereslet további emelkedése elõrevetíti, hogy a magyarországi növénytermesztés számára is stratégiai jelentõségûvé válik a meglévõ és a jövõben megnyíló piaci lehetõségek minél szélesebb kiaknázása.

 

 


 

 

 

A kedvezõ piaci folyamatok, a termesztéstechnológia színvonalának növekedése mellett leginkább a nemesítés, az új fajtákban és hibridekben megjelenõ innováció teremtette meg annak az alapját, hogy olyan régiókban is ma már a legjövedelmezõbben termeszthetõ növények sorába emelkedett a repce, ahol az korábban szinte elképzelhetetlen volt.A biológiai alapok tekintetében túlzás nélkül állítható, hogy a SAATEN-UNION repcenemesítõi oroszlánrészt vállaltak az elmúlt évtized fejlesztéseiben, széles és egyre bõvülõ portfólióval járultak hozzá a genetikai és technológiai fejlõdéshez. Úgy gondoljuk azonban, hogy a repcetermesztõk elõtt megnyíló kiváló lehetõségek számunkra is szükségessé teszik, hogy a fejlõdést még szélesebb genetikai háttérrel és még erõteljesebb szakmaisággal támogassuk Magyarországon. Ezért került megalapításra a RAPOOL Hungária Kft., mely 2011-tõl a SAATEN-UNION korábbi repce portfólió mellett a DSV német nemesítõház új hibridjeinek képviseletét is ellátja.A RAPOOL négy tulajdonosa magántulajdonban mûködõ, nem tõzsdei jegyzésû német nemesítõház. A RAPOOL sikerét a szorgalom, a kitartás és a nemesítési víziók alapozták meg. A mai repcék teljesítménye, betegségekkel szembeni ellenálló képességük, valamint az étkezési-, biodízel- és takarmánycélú felhasználásukat biztosító minõségük az általunk végzett munka meghatározó mérföldkövei.Munkatársaink kiemelkedõ szakmai tudása és tapasztalata, valamint a repcetermesztés fejlesztése iránti elkötelezettségünk jelentik a RAPOOL további erõsségét.A nemesítés kiemelkedõ hagyományokkal rendelkezik a RAPOOL-ban. Az elsõ nemesítési programok több mint 100 évvel ezelõtt kezdõdtek, itt található a repcenemesítés bölcsõje. A négy nemesítõház hosszú múltra visszatekintõ tapasztalata, az ott tevékenykedõ nagyszámú szakértõ és a négy saját tenyészkert teszi lehetõvé a RAPOOL számára a nagy szisztematikus nemesítési programok végrehajtását.Az a genetikai sokszínûség, mely a RAPOOL rendelkezésére áll, egyedülálló a maga nemében. Így valamennyi úttörõ jellegû újítás – kezdve a 00-minõségtõl, az MSL-hibridek létrehozásán, a saját csávázási technológia kialakításán át egészen a speciális fajták létrehozásáig – a RAPOOL nevéhez kötõdik. Ez a széles körû szakmai know-how teszi a RAPOOL-t a világ egyik vezetõ repcenemesítõjévé.A RAPOOL a hibridnemesítés elkötelezett híveA hazai növénytermesztés korszerû vetésszerkezetének kialakításában mára már elvitathatatlanul meghatározó szerephez jutott az õszi káposztarepce, nemcsak jövedelmezõ termeszthetõsége miatt, hanem mint a következõ évi õszi kalászosok legjobb elõveteményeként is. Változó piaci és idõjárási körülmények között döntõ szempont az elérhetõ legmagasabb termés és a nagy termésbiztonság. Ilyen helyzetekben elsõsorban a hibridek termesztése javasolt: nagyobb termõképességük, jobb stressztûrésük és termésstabilitásuk, jobb tápanyag-hasznosító képességük, nagyobb kelésbiztonságuk és szélesebb vetésidõ-intervallumuk olyan agronómiai elõnyök összességét testesítik meg, amelyek a magasabb vetõmagköltség figyelembevételével is egyértelmû jövedelemtöbbletet biztosít a fajtákkal szemben. A világ elsõ restaurált hibridrepcéinek állami elismerése 1995-ben a RAPOOL nevéhez fûzõdött. Az azóta eltelt idõszak egyértelmû tendenciája, hogy a hibridrepcék egyre nagyobb területet foglalnak el a vetésterületbõl Európa-szerte, termésfölényüket valamennyi régióban és valamennyi évjáratban, eltérõ talajmûvelési rendszerekben és eltérõ termelési intenzitásnál is igazolták.A hibridrepcék hazai elterjedése is felülmúlta a kezdeti várakozásokat. A termelõk egyértelmû döntést hoztak a hibrid vs. fajta kérdésben. Ahogyan a fajtakísérleti vizsgálatokban is évrõl évre a hibridek termésfölénye mutatkozik, úgy napjainkra a vetésterület döntõ hányadán is már a hibrideket választják a termelõk. 

 

 


 

 


RAPOOL újdonságok 2011-benAkik továbbra is az élen akarnak maradni, nem mondhatnak le a genetikai haladásról. A RAPOOL újgenerációs hibridjeiben a kiemelkedõ termõképesség és magas olajtartalom mellett a meghatározó agronómiai tulajdonságok – kezdeti fejlõdés erõssége, télállóság, koraiság, állóképesség, gombabetegségekkel szembeni ellenálló képesség, valamint a könnyû, gyors és veszteségektõl mentes betakaríthatóság – olyan egyedülálló kombinációját sikerült rögzíteni, amelyek döntõen hozzájárulnak a termésbiztonság és jövedelmezõség növeléséhez, a legnehezebb körülmények között is. Az eredményesebb és jövedelmezõbb repcetermesztéshez a RAPOOL még szélesebb genetikai hátteret, az egyedi termõhelyi igényekhez jobban igazodó hibridportfóliót kínál 2011-ben. A közkedvelt VISBY, ROHAN és ARKASO hibridjeink mellett az újdonságként bekerülõ SHERPA, COMPASS és HAMMER hibridek jelzik, hogy a RAPOOL repcenemesítés folyamatos innovációja a válasz a piaci és a termelõi igények emelkedésére.

 

 


 

 


Blum Zoltán, ügyvezetõ

RAPOOL Hungária Kft.