MENÜ

Miért a DEKALB repcehibridek a legnépszerûbbek

Oldalszám: 24-25
2014.02.05.

Méltán mondhatjuk, hogy a DEKALB repcehibridek a legnépszerûbbek Magyarországon, hisz immáron 13 esztendeje a DEKALB hibrideket és fajtákat választják a gazdálkodók a legnagyobb területre a hazai repcetermesztésben. Az elmúlt 7 évben több mint 440 ezer hektáron termesztettek DEKALB repcéket, amelyhez hasonló szintû elismerést nem sikerült kivívnia egyetlen hazai fajtatulajdonosnak sem. A siker kulcsa a gazdálkodók bizalma, a bizalom, amelyet a teljesítmény alapoz meg.

 

 

Az elmúlt években nagy változáson ment át a hazai repcetermesztés. Talán a legszembetûnõbb a vetésterület növekedése, hisz a másodrangúként kezelt növénybõl – melynek vetésterülete 2004-ben még alig haladta meg a 120 ezer hektárt! – 2009-re csaknem 300 ezer hektáros lett. Az elmúlt idõszakban a repcetermesztés jelentõsen intenzifikálódott, amelynek egyik kézzelfogható bizonyítéka, hogy a hibridek termesztése elõtérbe került a fajtákkal szemben. Míg 1999-ben csaknem kizárólag fajtákat termesztettek a magyar gazdák, addig 2010-ben közel 70%-ban hibrid vetõmag került a földekbe.

Az intenzívebb termesztés következtében egyre nagyobb elvárásokat támasztunk a repcehibridekkel szemben. Meg kellett határoznunk és találnunk mindazon elõnyös tulajdonságokat, amelyek a nagy termés elérését segítik, illetve csökkentik a termésveszteség lehetõségét.A DEKALB repcék nemesítõi ezen elõnyös tulajdonságokat szem elõtt tartva hozzák létre az új elvárásoknak megfelelõ repcehibrideket. A gazdák elismerése tette a DEKALB márkát piacvezetõvé, melyhez a következõ elõnyök társíthatók:- egyedülálló terméspotenciál,

- kiváló termésstabilitás, télállóság, kipergés-ellenállóság,

- páratlanul egészséges állomány,

- kirobbanó fejlõdési erély.

 

 
Mert…
A DEKALB repcék kiváló termésstabilitással rendelkeznek. Stabilitásuk egyik pillére a nagyfokú kipergés ellenállóság!A DEKALB repcék nemesítése során nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a kipergésnek leginkább ellenálló hibrideket szelektálják ki, és ezzel jelentõs elõnyt szerezve a gazdálkodóknak más Ogura hibridekkel és különösen az MSL hibridekkel szemben.

A különbözõ rezisztenciaforrások – így részben a pergési rezisztencia is – a retek (Raphanus sativus) és az Ogura helyreállító hibridizációs rendszer használatából erednek.Az õszi káposztarepce esetében a kipergést különbözõ tényezõk befolyásolják, de a legfontosabb mégis az éréskori idõjárás. Esõs idõjárás esetén, mikor csúszik a betakarítás, vagy erõs szél esetén, mikor a becõk összeütõdése miatt azok felnyílhatnak, határozottan megjelenik a kipergési veszteség. Hazánkban az éréskori szárazság felgyorsítja a növény érését és fokozza a becõ felnyílását. Ha gombabetegség támadja meg a növényt, pl.: Phoma, Sclerotinia, Alternaria, akkor nõ a kipergés esélye, különösen, ha magát a becõt támadta meg. A repce pergési vesztesége nagyon extrém idõjárási körülmények között – pl. az érési periódusban elõforduló jégverés esetén! - akár 50% is lehet, de nem ritka a 20-25%-os veszteség kedvezõbb idõben sem.

 Mert…
A DEKALB nemesítõi stabilitást biztosító másik tulajdonságra, a télállóságra is nagy hangsúlyt fektetnek, és folyamatosan javítják hidegtûrésüket. A vizsgálatok kemény kontinentális–ultra-kontinentális viszonyok között Ukrajnában, Svédországban és Törökországban folynak. Habár Magyarországon 2003. tele óta igazi téli fagykárról, nagy kifagyásokról nem beszélhetünk, ennek ellenére nem szabad elhanyagolni a télállóságot, hisz egy kemény tél jelentõs kifagyásokat, esetlegesen teljes kipusztulást is okozhat!

 

 

 Mert…
A DEKALB hibridek toleránsabbak a Sclerotiniával szemben, és erõs nyomás esetén is kevésbé fertõzõdnek, mint a versenytárs hibridek. Bizonyítják ezt a 2010-es felvételek, melyeken a DK EXQUISITE meggyõzõ ellenállóságát láthatjuk egy versenytárs hibrid nagyfokú érzékenységével szemben. (Lásd a fotókat!)

 További jelentõs elõny, hogy eddig egyedüliként a DEKALB hibridek nyújtják a legjobb genetikai védelmet a Phoma ellen, mivel a legtöbb DEKALB hibridben megtalálható a rezisztenciát biztosító Rlm7 gén. Tudjuk, hogy a Phoma okozta termésveszteség akár a 20%-ot is elérheti!

 

 


A DK EXQUISITE meggyõzõ ellenállóságát láthatjuk egy versenytárs hibrid nagyfokú érzékenységével szemben

 Mert…
A DEKALB hibridek kiváló fejlõdési erélye egyfajta rugalmasságot jelent a termelõknek, mivel a repce vetését nyugodtan kitolhatják akár szeptember közepére, vagy második dekádjára is. Vetésidõ rugalmasságuk mellett tõszám-kiegyenlítõ képességük is kiemelkedõ: a tõszámot elegendõ 300000 - 350000 tõ/ha-ra beállítani, mivel a hibridek „kitöltik a rendelkezésükre álló teret”, mivel nagyszámú elágazást, oldalhajtást nevelnek, melyek a DEKALB hibridek kiegyenlítõ képességét és stabilitását alapozzák meg.

 

 

Mert…
Utólsóként említve, de az elõzõek megkoronázásaként a DEKALB hibrideket termesztõ gazdák azt is tudják, hogy a DEKALB hibridek terméspotenciálja kimagasló. Ennek ékes bizonyítéka a 2008-ban Lengyeltótiban elért 7,19 tonnás EXOCET termés is, mely azóta mint európai és mint magyar rekord íródott be a repcetermesztés történetébe!Fentiek értelmében úgy gondoljuk, hogy a biztonságos és jövedelmezõ repcetermesztéshez a felsorolt DEKALB elõnyök egyre nagyobb és tervezhetõ segítséget nyújtanak!

 www.dekalb.huwww.dekalbmet.huwww.monsanto.hu