MENÜ

Gépesítés

Szakfolyóirat > 2011/06 > Gépesítés Traktor Gumiabroncs gumi

A mezõgazdasági gumiabroncsok kiválasztásának fõbb szempontjai

A fúvott gumiabroncs a mezõgazdasági erõ- és munkagépek egyik legfontosabb szerkezeti eleme, egyben a legdrágább alkatrészek egyike is. Amikor futófelülete elkopik, netán idõ elõtt egyéb okok miatt tönkremegy, cserélni szükséges. Nagy értékrõl van szó, komoly beruházásnak tekinthetõ, ha a cserére kerül sor. Fontos, hogy ennek alkalmával mindenképpen olyan gumiabroncs kiválasztására kerüljön sor a felhasználó részérõl, amely teljesíti az üzemeltetõi elvárásokat mind agronómiai, mind közlekedési szempontból.  

Szakfolyóirat > 2011/06 > Gépesítés Kukorica permetezés kukoricabogár

Permetezéstechnika: A kukoricabogár elleni harc folytatódik

A 2010-es csapadékos év hatásai több szempontból is kedveztek a kukoricabogár 2011-es elterjedésének. A nagy mennyiségû csapadéknak köszönhetõen sok helyen nem sikerült kellõ agrotechnikával megakadályozni a tojások áttelelését, mert a rendkívül nagy mennyiségû szármaradvány, valamint a mélyszántás hiánya együttesen optimális feltételeket biztosított. A másik tényezõ szintén a csapadékviszonyok miatti kényszerreagálás, melynek köszönhetõen sok helyen kukorica került ismét a területre, mert más kultúra számára nem lehetett elõkészíteni a talajt kellõképpen, és már több helyen is bizonyították, hogy a 2. éves kukoricában is kialakulhat gazdasági kártétel.