MENÜ

Gabonapiac

Oldalszám: 17-18
2014.02.05.

Minõsített repce vetõmagon nem érdemes spórolni
Beárazott gabonapiac
Nyilvános vitára bocsájtott agrárkamarai törvénytervezet

 
Minõsített repce vetõmagon nem érdemes spórolniA repce a mezõgazdaságunk egyik slágernövénye lett, hiszen az elmúlt 10 év során termõterülete megötszörözõdött. Az alábbi rövid útmutató rávilágít arra, hogy miért fontos része a termesztéstechnológiának az okszerû fajta- és vetõmaghasználat.Manapság a repceolaj az egyik legegészségesebb az emberi táplálkozás szempontjából, ugyanakkor egyre növekvõ mértékben használják biodízelként és egyéb ipari célokhoz, továbbá a repcedara értékes fehérjeforrása az állati takarmányoknak.Az intenzív nemesítõi munka és az új fajták területén tapasztalt folyamatos fejlõdés teremtette meg ennek a hihetetlen fejlõdésnek az alapjait. A magas minõségû fémzárolt vetõmag használatával a nemesítési eredmények átvihetõk a köztermesztésbe.A fajták nagy teljesítményét a hivatalos, több helyszínen elvégzett, az állami elismeréshez szükséges gazdasági értékvizsgálatok (VCU) garantálják. A gazdálkodók megbízhatnak az új fajták kiváló genetikai hátterében, mely biztosítani tudja a jó minõségû nagy termést.Az EU vetõmag direktívák, illetve a nemzeti vetõmag jogszabályok szigorú követelményeket állítanak fel a fémzárolt olajrepce vetõmag minõségével szemben. A legtöbb esetben a cégek önkéntesen magasabb minõségi határértékeket realizálnak és ajánlanak a gazdálkodók számára, mint amit az EU és nemzeti jogszabályok elõírnak.

 


  

A fajták teljesítményeA bonyolult nemesítési eljárások folyamatosan javítják a fajták genetikai értékét, amely a termésátlagokban, a változatos agronómiai tulajdonságokban, valamint a betegség-ellenállóságban mutatkozik meg. A fajtaazonosságot és a tisztaságot szigorú szelekciós nemesítõ munka biztosítja, a speciális tulajdonságok szigorú minõségbiztosítási és ellenõrzési rendszerek használatával érhetõk el.Az EU tagországokban a gazdasági értékvizsgálat elvégzése az új fajtáknál hatósági feladat. Két-három éves sikeres, több kísérleti helyszínen végzett vizsgálat az elõfeltétele a nemzeti fajtaregisztrációnak.Csak a fémzárolt vetõmag biztosítja a gazdák számára a gyors hozzáférést a legutóbbi nemesítési eredményekhez és azt, hogy a fajta valóban azokat az eredményeket hozza, amik a fajtakatalógusokban találhatók.VetõmagminõségA vetõmag kiváló minõségét a nemzeti jogszabályokban és az EU irányelvekben rögzített határértékek garantálják. Ezen felül a vetõmagos cégeknek saját minõségbiztosítási és ellenõrzési rendszerük is van. A vetõmag szántóföldi szemle és a szigorú izolációs távolság, az elõírt vetésforgó garantálja a fajtaazonosságot és tisztaságot. A vetõmagminõsítési határértékek betartását laboratóriumi vizsgálatok által ellenõrzik, úgy mint: fajtisztaság, fajtatisztaság, csírázóképesség, technikai tisztaság (idegen magvak, gyommagvak stb.), egészség (kórokozóktól való mentesség).Csak a minõsített vetõmag csávázása történik szakszerûen. Csak a profi vetõmagüzemben végzett vetõmagkezelés biztosít a környezet károsítása nélküli tökéletes eredményt. Azok a gazdák, akik saját maguk primitív eszközökkel végzik el ezt a mûveletet, nem csak a „vetõmag” minõségét, hanem saját egészségüket is kockára teszik. A profi módon csávázott vetõmag garantálja a megfelelõ állománysûrûséget optimalizálva az elérhetõ termésátlagot.Glükozinolát tartalomAz európai növényolaj ipari cégeket tömörítõ szervezet a FEDIOL 2013-tól megköveteli a beszállítóitól, hogy kizárólag olyan 00 repcefajtákat, hibrideket termesszenek, melyek glükozinolát tartalma nem haladja meg a 18 mmol/g értéket.Noha Magyarországon a jelenleg érvényben lévõ fajtaelismerési metodika 25 mmol/g-ot ír elõ maximális értéknek, a jelenleg köztermesztésben lévõ fajták többségének glükozinolát tartalma 18 mmol/g alatt van. Várhatóan a fajtaelismerési metodika is követni fogja az ipar elvárásait és a jövõben csak olyan új fajta részesülhet állami elismerésben, amely nem haladja meg a 18 mmol/g szintet.Összességében tehát elmondható, hogy aggodalomra nincsen ok, hiszen már a jelenlegi fajtaháttérrel is biztosítható az alacsony glikozinolát tartalom. Természetesen a megfelelõ fajtahasználat, illetve a fajtaazonosság kizárólag a minõsített vetõmag használattal biztosítható. A fentiek tükrében nyilvánvaló, hogy a származás igazolás szerepe fel fog értékelõdni.GMOA géntechnológiai megoldások alkalmazása az új fajták nemesítésekor továbbra is kérdés az Európai Unióban. Mindazonáltal nagyszámú szabadföldi kísérletek folynak GM repcefajtákkal. Noha a GM fajták termesztése az EU-ban nem engedélyezett, olajának importja és használata nem tiltott.A nemesítõ, vetõmag-elõállító cégek önkéntesen vizsgálják az esetleges véletlenszerû GM szennyezõdést a konvencionális vetõmagtételekben. Utántermesztett vetõmag használata esetén GMO teszt nem történik, így a teljes nyomon követés sem teljesíthetõ.Vetõmag-hamisításAnnak ellenére, hogy hamisított repce vetõmaggal kapcsolatos bejelentés még nem érkezett, fontos felhívni a figyelmet, hogy a gazdák nehéz helyzetét kihasználva, hibrid repcébõl is elvileg megjelenhetnek vetõmag hamisítványok a piacon. 

 


 

- A hamisított vetõmagot akár teherautóról nagy tételben is árusíthatják, vagy kisebb vásárokon, piacokon „csomagtartóból” kínálják.

- A hamisított vetõmagot a vetõmag piaci áránál olcsóbban ajánlják, esetleg akciós, vagy megmaradt tételként tüntetik fel.

- A cégjelzéssel ellátott zsákok megtévesztésig hasonlíthatnak az eredetihez.

- A hamis címke esetén a fémzárszám és/vagy a címkesorszám is hibás, nem a címkén szereplõ hibridet és vetõmagtételt azonosítja vagy hiányzik.Két dolgot érdemes szem elõtt tartani a vetõmag vásárláskor annak érdekében, hogy a termelõ kiváló minõségû vetõmaghoz jusson:- Csak megbízható kereskedõtõl vásároljon vetõmagot!

- Minden esetben kérjen számlát a vetõmagról, hiszen csak annak segítségével tudja a késõbbi vitás esetekben bizonyítani a vetõmag származását!

 

 
 

 

Beárazott gabonapiacA világ búzatermése elõrejelzések szerint jelentõsen, 21 millió tonnával növekedni fog, így eléri a 670 millió tonnát a gazdasági évben. A felhasználás 8 millió tonnás emelkedése kiegyensúlyozná a keresletet és kínálatot. A tavalyi 14 millió tonnás búzadeficit így is óvatossá teszi a piacokat.A kukorica világtermése becslések szerint 50 millió tonnával fog nõni, és eléri a 868 millió tonnát. A fogyasztás is nõ 20 millió tonnával, ami 861 millió tonna lesz. Olajosnövények piacát a szárazabb idõjárás alakítja, a tavalyi terméstõl már 1,1 millió tonnával kevesebbet, 19,5 tonnát várnak az elemzõk.Az elmúlt napokban nagy hatással volt a hazai termés a várakozásokra: az MgSzH áprilisi állapot felmérése, amiben az õszi búza állomány 44%-a kapott jó, 36%-a közepest, és 20%-a gyenge minõsítést a felmérés során. Ez a felmérés jelentõsen gyengébb állapotot mutat a tavalyihoz képest, amikor is a jó 55%, a közepes 32%, a gyenge 13% volt. 2010 decembere óta 53 ezer hektár búza vetés pusztult ki.Szövetségünk számításai szerint 800 ezer hektár õszi búzát tudunk idén nyáron reményeink szerint jó minõségben betakarítani. Ebbõl lehet 4 t/ha-os termésátlaggal számolni egy 3,2-3,5 millió tonna összterméssel, belsõ felhasználásunk búzából 2,5 millió tonna, ebbõl 1,2 millió tonna malomipari szükséglet. Nagy, problémás export áru alap nem lesz, maximum 1 millió tonna!Többi növényünk az õszi árpa, triticale és az õszi káposztarepce esetében is hasonlóan gyengébb termés mutatkozik.Másik oldalról a nyugat-európai árak emelkedése figyelhetõ meg, a MATIF jegyzései alapján 240 euro/t árbázis körül összeérnek a búza és kukorica árai. Nálunk jelenleg a tavalyi kukoricát 63.000 Ft/t körüli áron jegyzik, de az új kukoricát is 51.000 Ft/t fölött lehet értékesíteni novemberi szállítással. A malmi búza szeptemberi szállításra 57.500 Ft/t. Az euro 270 Ft-ra gyengülése is emeli az árakat.Május elején nemzetközi kereslet kezdett mutatkozni a takarmányárpa új termésére, amit augusztusi szállítással 47.000 Ft/tonna körüli áron lehet értékesíteni.Olajos növényeink árai a nemzetközi trendeknek megfelelõen (ahol „idõjárás-kereskedés” folyik, 470 euro fölötti repceárakkal), emelkednek, repce augusztusi szállításra 126.800 Ft/t, a napraforgó októberi szállításra 114.000 Ft/t körül alakul.

 

 
 A nyilvános vitára bocsájtott agrárkamarai törvénytervezet elgondolkodtatta a meghatározó termékpályákon mûködõ szakmaközi, érdekvédelmi érdekegyeztetõ szervezeteket. Így a Szövetség is megfogalmazta észrevételeit, javaslatait, kialakította álláspontját, melyet eljuttatott a szaktárca részére is.Az agrárkamarai tagság kötelezõvé tételének kérdése megosztja tagjainkat (a jelentõs többség nem támogatja), abban azonban teljes egyetértés van, hogy a törvénytervezet több olyan elemet, elképzelést is tartalmaz, ami elfogadhatatlan számunkra. Többek között ilyen a tagdíj megállapításának módja és mértéke, mely adók módjára hajtható be, valamint a tv. tervezetben felvázolt választási rendszer, amely semmiféle biztosítékot nem tartalmaz arra vonatkozóan, hogy a megválasztott tisztségviselõk reprezentálják az agrárágazat különbözõ tevékenységi csoportjait.Kértük a törvényalkotókat, hogy ne rójanak elviselhetetlen terheket a piac egyes szereplõire, ne legyen senki számára ingyenes tagság és a tagdíj mértéke legyen elviselhetõ és arányos az agrárkamara mûködésétõl várható eredménnyel.Kértük, hogy az új kamarai rendszer ne a meglévõ szakmai érdekképviseletek ellehetetlenülését jelentse, hanem az erõk jobb szervezésével és az érdekek egyeztetésével minden gazdasági szereplõ tekinthesse saját szervezetének.