MENÜ

Rapool repce - egységben az erõ

Oldalszám: 22
2014.02.05.
A Rapool Hungária Kft. Gödöllõre várta nemrégiben partnereit és a sajtó képviselõit, hogy megismertethesse õket a nagyszabású nemesítési innovációval és a komoly nemzetközi hagyományokkal rendelkezõ Rapoollal, amely cég Európa meghatározó repcenemesítõjeként kiemelkedõ teljesítményû repcehibrideket és technológiai szaktanácsadást kínál a hazai repcetermesztõknek német minõségben és német színvonalon.A Rapool jelenleg a német repce vetõmag piacon 60%-os részesedéssel bír, hazánkban pedig 15–20%-os a piaci jelenlétük. A cég stratégiai céljai között nem csupán az szerepel, hogy a magyar gazdálkodóknak bemutassák kiváló hibridjeiket, mindazon technológiai információk közvetlen és hatékony elérését is biztosítják a hazai repcetermesztõk számára, amelyek lehetõvé teszik a hibridekben rejlõ magas genetikai potenciál gyakorlati kihasználást.

A repcetermelés az elmúlt évtizedben a növénytermesztés egyik legdinamikusabban fejlõdõ ágazatává nõtte ki magát úgy Európában, mint Magyarországon. A repce hasznosíthatóságának sokrétûsége (élelmiszer, takarmány, üzemanyag) elõrevetíti a növény iránti kereslet további emelkedését.

Nyilvánvaló tehát, hogy a magyarországi növénytermesztés számára is stratégiai jelentõségûvé válik a meglévõ, és a jövõben megnyíló piaci lehetõségek minél teljesebb kiaknázása.A Rapool szakemberei szerint a kedvezõ piaci folyamatok és a termesztéstechnológia színvonalának növekedése mellett leginkább a nemesítés, az új fajtákban és hibridekben megjelenõ innováció teremtette meg annak az alapját, hogy ma már olyan régiókban is a legjövedelmezõbben termeszthetõ növények sorába emelkedett a repce, ahol az korábban elképzelhetetlen volt. A biológiai alapok tekintetében kijelenthetõ, hogy a Rapool csoportba tömörülõ német nemesítõk voltak azok, akik a elmúlt években a legtöbb újdonsággal, széles és bõvülõ portfólióval járultak hozzá a genetikai fejlõdéshez. Úgy vélik tehát, hogy a repcetermesztõk elõtt megnyíló kiváló lehetõségek számukra is szükségessé teszik, hogy a fejlõdéshez még szélesebb genetikai háttérrel és még erõteljesebb szakmaisággal jelenjenek meg a jövõben Magyarországon.

A Rapool négy tulajdonosa magántulajdonban mûködõ, nem tõzsdei jegyzésû német nemesítõház. A legrégebbi és legnagyobb tapasztalat köti össze õket repcében: a kutatás, nemesítés, a vetõmag-elõállítás, a csávázás technológiai fejlesztése, a vetõmag-forgalmazás és a termesztési szaktanácsadás teljes egészében egy kézben összpontosul. A Rapool sikerét a szorgalom, a kitartás és a nemesítési víziók alapozták meg. A mai repcék teljesítménye, betegségekkel szembeni ellenállóképességük, valamint az étkezési-, biodízel- és takarmánycélú felhasználásukat biztosító minõségük az általuk végzett munka meghatározó mérföldkövei.Munkatársaik kiemelkedõ szakmai tudása és tapasztalata valamint a repcetermesztés fejlesztése iránti elkötelezettségük jelentik a Rapool további erõsségét. Sikerességükhöz nagyban hozzájárul a szigorú minõsítési rendszerekben vizsgált fajtateljesítmény, – amely kiemelkedõ vetõmagminõséggel párosul –, a személyes piaci jelenlét valamint a folyamatos és hosszú távú célokat kitûzõ befektetési hajlandóság.

Nagy hagyományokkal
rendelkezik a Rapoolban a nemesítési innováció – elsõ programjaik több mint 100 évvel ezelõtt kezdõdtek, és itt található a repcenemesítés bölcsõje. A négy nemesítõház hosszú múltra visszatekintõ tapasztalata, az ott tevékenykedõ nagyszámú specialista és a négy saját tenyészkert teszi lehetõvé számukra a nagy szisztematikus nemesítési programok végrehajtását. Az a genetikai sokszínûség, mely a Rapool rendelkezésére áll, egyedülálló a maga nemében. Így valamennyi úttörõ jellegû újítás – kezdve a 00-minõségtõl, az MSL-hibridek létrehozásán, a saját csávázási technológia kialakításán át egészen a speciális fajták létrehozásáig – a Rapool nevéhez kötõdik: ez a széles körû szakmai know-how teszi a céget a világ egyik vezetõ repcenemesítõjévé.Minden egyes régiónak sajátságos agroklimatikai tulajdonságai vannak. A Rapool rendkívüli tapasztalatának valamint kiterjedt nemesítõi- és kísérleti állomásainak köszönhetõen a legkülönbözõbb termõhelyi és idõjárási viszonyok közé is képes kiváló teljesítményû fajtákat biztosítani. Ezen túlmenõen a vállalat teljes körû szaktanácsadással is támogatja helyben a termelõket. Fajtakérdés, termesztéstechnológia vagy éppen állománykezelések témakörében ismerik a választ, és támogatják a termelõt a repcetermesztés még sikeresebbé tételében.

S ahogy bevezetõnkben kiemeltük: a Rapool a minõség tekintetében nem ismer kompromisszumokat! A bemutatók, rendezvények és az egyedi termelési helyzetek alkalmával nyújtott szaktanácsadás éppúgy a minõségi sztenderdjükhöz tartozik mint az interneten elérhetõ technológiai javaslataik. A termelõ pedig joggal támasztja ezeket a különleges elvárásokat a Rapoollal szemben: minden leányvállalat számára ugyanazon minõségi szabványok érvényesek, mint amiket az anyavállalat is alkalmaz Németországban. A legszigorúbb minõségi követelmények és a legmagasabb szakmai hozzáértés az elvárás világszerte. Valamennyi Rapool-tanácsadó valódi repceprofi – ismerik az adott ország, régió sajátosságait, különlegességeit és helyben nyújtanak kompetens segítséget.
–Keresztes–