MENÜ

Új kutatási irányok a hazai energiafûz-termesztésben

Oldalszám: 40
2014.02.05.
A 21. század elején az emberiség egyre nagyobb elánnal keresi a fosszilis energiaforrások helyettesítésére alkalmas technológiákat, hogy az önpusztítás helyett egy fenntartható erõforrásokra alapozott, új gazdaságot hozzon létre. A legkézenfekvõbb és leghatékonyabb megoldást a biomassza-elõállítás jelenti.
A Holland Alma Kft. úttörõ szerepet vállalt a fás szárú biomasszával kapcsolatos hazai kutatásokban. A korábbi kísérletek a termõhely megválasztására, a fajtatulajdonságok hazai minõsítésére, és a fajta-talaj összefüggések feltárására, valamint a vegyszeres gyomirtásra irányultak.Jelenleg futó kísérleteiben a Holland Alma három fõ célt jelölt meg:


- szerves és mûtrágyaféleségek hozamra gyakorolt hatásainak vizsgálata;

- baktérium és algakészítmények hozamra gyakorolt hatása (szerves- és mûtrágyákkal kombináltan is);

- a telepítési idõszak kiterjesztése a szaporítóanyag fagyasztva tárolásával.

A fûztermesztés technológiájának legfontosabb eleme az idõsebb fûzültetvényekben fellépõ tápanyag-hiány, és annak a pótlása. Magas biomassza hozamokat csak célzott tápanyag-gazdálkodás mellett lehet elérni. Az energiafüzek tápanyag-visszapótlására a legolcsóbb anyag a szennyvíz iszap, amelyet ezért a vizsgálatok középpontjába állítottak. Mivel ennek használata a termõterületek egy részén környezetvédelmi okokból nem jöhet szóba, ezért a különbözõ mûtrágyák hatásait is vizsgálják.

A szántóföldi tápanyag-utánpótlásban is újszerûnek mondható az alga-, és baktériumtrágyák használata. Mivel az energiafûz-ültetvényekben eddig ilyen kísérleteket idehaza nem végeztek, a Holland Alma ezt a feladatot is magára vállalta. Kísérletbe vontak 5 különbözõ baktérium-készítményt, amelyek alkalmazása mellett a talaj tápanyag-feltáródási folyamatait, tápanyag-forgalmát, és a talajéletet vizsgálják.

A telepítési idõszak kiterjesztésének szükségességét a 2009–2010-es évek extrém csapadékos idõjárása okozta. Több telepítõ nem tudta az optimális március 10. és május 5. közötti idõszakot kihasználni. Emiatt került sor a dugványok fagyasztva tárolására, és késõbbi idõpontban való telepítésére, amikor a vízborítás lehúzódott a területekrõl. Mivel a dugványok még ekkor is nedves talajba kerültek, az eredés tökéletes volt. Az ilyen vízállásos területek betelepítése és hasznosítása így lehetõvé válhatott.Kutatásaikkal szeretnék
biztosítani, hogy a Holland Alma Kft. partnerei a jövõben is yakorlati tapasztalatokat kaphassanak elsõ kézbõl. Piricsei telephelyükön a kísérletbe vont üzemi területek minden érdeklõdõ számára látogathatók. A nyár folyamán több rendezvényt is szerveznek, melyekrõl a www.hollandalma.hu oldalon találnak információt.

Sipos Mariann • Varga Levente