MENÜ

Gabonapiac

Oldalszám: 15
2014.02.05.

Magasan jegyzik az új gabonatermés árait
Hogyan változhat a búzaszabvány?
Magasan jegyzik az új gabonatermés árait


A gabona belpiacunk árszintjét a nemzetközi piac határozza meg. A jelenlegi helyzet az új búzatermés esetén nem is meglepõ, mert 1999 óta nem volt ilyen alacsony a vetésterület. 800–900 ezer ha területrõl fogjuk tudni betakarítani a kenyérnek valót idén nyáron 3–3,5 millió tonna mennyiségben.Jelenleg a tõzsdei jegyzések új malmi búzára 52–53 ezer Ft/t körül alakulnak. Ebbõl következõen 2011 tavasza a „nagy” termésbecslõink nyilatkozataival fog telni, de mi biztos eddig:

- kicsi a vetésterület (már említettük),

- sok a közepes vetésállapot, közel 50%,

- alacsony export árú alapunk lesz, maximum 1 millió tonna.

A nyilatkozatháborúk között, hogy ne vesszünk el és tisztán láthassunk, 2 éves elõkészítõ munka után elkészült az új búzaszabványra a szövegszerû és táblázatos javaslatunk.
Idõszerû és kedvezõbb szempontokat építettünk bele a javaslatba:

- egyszerûsítettük az összesítõ táblázatot, 6-ról 4 oszlopra a minõségi típusok vonatkozásában,

- EU-s (intervenciós) kedvezõbb tisztasági paramétereket építettünk be a Malmi II-nél,

- csak a gyakorlatban is használatos minõségi és tisztasági paramétereket hagytuk benne,

- egyes paramétereknél a minõsítés jövõjét jelentõ roncsolás mentes technológiák engedése.

A kukoricavetés javában folyik, várhatóan az átlagos 1,2 millió ha területtõl többet fogunk elvetni, akár 150 ezer hektárral is. A magasabb vetésterület mellett az árak jelenleg még elfogadható, 48–49 ezer Ft/t áron vannak novemberi–decemberi jegyzésekre a tõzsde gabonapiacán. Termésbecslést korai lenne még csinálni, a nemzetközi árak is magasan vannak, amit csak remélni lehet, hogy ilyen szinten is maradnak.Olajos növényeink közül a repcét augusztusi szállításra közel 120 ezer Ft/t áron jegyzik a tõzsdén. Napraforgó új termése 110 ezer Ft/t áron alakul a határidõs piacokon.

Hogyan változhat a búzaszabvány?

A Gabonatermesztõk Országos Szövetsége, az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete (Martonvásár) és a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Biotechnológiai és Élelmiszertudományi és Technológiai Tanszék szakemberei elkészítettek egy új búzaszabvány tervezetet és azt áprilisban szakmai vitára bocsájtották.

A tervezet készítõinek célja, hogy az új szabvány olyan minõségi paramétereket tartalmazzon, mely a külpiacokon általánosan használt, az eddigieknél jobban koncentráljon az élelmiszerbiztonsági követelményekre, orientálja a termelõket és legyen egyszerûbb.A külpiachoz igazodás szükségességét mutatja, hogy a hazai búzatermés több mint 50%-a exportra kerül, a malmi búza itthoni felhasználása a termésnek csupán 20–25%-a.

Az elõterjesztett fõbb változtatások:


- az eddigi 4 malmi és 2 durum búza kategória helyett 3 malmi (prémium, malmi I és II) és egy durum búza kategóriára tesznek javaslatot;

- a csak hazánkban használatos (85 éves hagyományra visszatekintõ) sikérterülés és sütõipari érték paraméterek megszüntetését javasolják;

- a reológiai (tésztaképzõ) tulajdonságok jellemzésére bevezetnék a farinográfos, alveográfos és extenzográfos vizsgálatokat;

- a tisztasági, beltartalmi paramétereknél kisebb változtatásokra kerülne sor.

A tervezet elsõ vitájára 2011. április 14-én került sor Martonvásáron, ahol részt vettek a termelõk, feldolgozók, kereskedõk, laboratóriumok és az oktatási intézmények szakmai képviselõi.

A résztvevõk egyetértettek abban, hogy:

- szükséges a sütõipari értékszám és a sikérterülés megtartása valorigráffal vagy farinográffal vizsgálva. Ezt kívánják a hazai vevõk, ehhez van meg a gyakorlat és a felszereltség;

- a reológiai tulajdonságok jellemzésére egyidejûleg nem kell több vizsgálat. Az alveográfos és extenzográfos vizsgálatokat szabadon választhatóként be lehetne emelni a szabványba, de többek szerint csak a prémium kategóriánál. A prémium/javító kategória lehetne egy olyan minõségi osztály, mely orientál a minõség irányába;

- azzal mindenki egyetértett, hogy fontos a sikér minõségére koncentrálni;

- a nedvességgel és a tisztasággal kapcsolatos változtatásoknak gazdasági/ár kihatása van, ezért viták várhatóak.
Sajnálatos, hogy a hazai búzák minõségérõl 2007 óta nincs országos adatbázis, nem készült minõségi térkép, ezért a szabványosításhoz nincsen elegendõ adat.A szabványosítási munka folytatódik, melyben felkérésre a Szegedi Gabona Kutató Intézet és a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és -Kereskedõk Szövetsége is részt vesz. Mivel nincs rendkívüli sürgetõ körülmény, ezért lesz idõ az új szabvány alapos átgondolására.