MENÜ

Akinek sajnálatosan rövid élet jutott

Oldalszám: 61
2014.02.05.

Lövei István 1960–2010Szemérmesen titkolta, de a hozzá közelállók tudtuk, hogy komoly gond van az egészségével. Az utolsó pillanatig reménykedtünk, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Mezõgazdasági Kutatóintézet, és az Elitmag Kft., – hazánk csaknem valamennyi búzatermelõ gazdaságában hírbõl, vagy személyesen jól ismert, elismert, tisztelt és szeretett – munkatársa, Lövei István le tudja gyûrni a súlyos kórt, mely több mint két évvel ezelõtt, a sors kegyetlen fintoraként pont a vágyva várt ikrek, Dániel és Vilmos megszületése után támadta meg oly erõsnek és sebezhetetlennek hitt egészségét.


Lövei István
szüleinek egyetlen gyermekeként 1960. június 29-én született Hevesen. Boldog gyermekéveit Zaránkon töltötte, középiskolai tanulmányait a Budapesti Vörösmarty Gimnáziumban végezte, majd a természet és a mezõgazdaság iránti vonzalma okán a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem hallgatója lett. Harmadéves korától aktívan részt vett a Növénytermesztéstani Tanszéken folyó kutatómunkában, tudományos diákkörösként 1982-ben dolgozatával III. helyezést ért el az országos konferencián, illetve különdíjat kapott Moszkvában.

Diplomadolgozatát „Az intenzív õszi búza termesztés mûvelõutas komplex technológiájának kialakítása és vizsgálata” címmel írta és védte meg jeles eredménnyel 1984-ben. A rövid vakációt követõen szeptember 1-tõl állt munkába az MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet Búzakutatási Fõosztályának agrotechnikai csoportjában.

Kezdetben tudományos gyakornokként, 1989 szeptemberétõl pedig tudományos munkatársként vett részt a búza agrotechnikai kísérletek tervezésében, beállításában, gondozásában, felvételezéseiben és az eredmények értékelésében. Munkáját nagy szorgalommal, lelkesedéssel és növekvõ szakmai hozzáértéssel végezte. Kísérleti eredményeirõl szerzõtársaival közös angol, orosz és magyar nyelvû cikkekben számolt be. Szakmai ismereteinek, tapasztalatainak és angolnyelv-­tudásának gyarapítása érdekében 1992–1993-ban egy évet töltött az USA-ban.A kalászos gabonák vetõmag-termesztési és -forgalmazási feladatainak ellátására 1991. december 6-án létrehozott Elitmag Kft. tevékenységét alakulásáról kezdõdõen hathatósan támogatta, 1995 áprilisától pedig a Búza Szaktanácsadási Osztály vezetõje lett. Aktivitásával, szakmai elkötelezettségével, kapcsolatteremtõ képességével a hazai gabona vertikum versenyképességének javításán és a martonvásári kalászos gabonafajták elterjesztésén fáradozott. Alig volt az országban olyan gabona termesztési rendezvény, bemutató, kiállítás, szemle vagy konferencia, melyen ne vett volna részt, s ne hallatta volna hangját, ne mondta volna el jobbító szándékú észrevételeit. Üzleti partnerei nagyra becsülték, elhivatottságát, segítõkészségét és szakmai ismereteit. Az õ lehetetlent nem ismerõ lelkesedése, fáradhatatlan munkálkodása is jelentõsen hozzájárult a martonvásári gabonafajták megismertetéséhez, a fajtaszortiment folyamatos megújulásához, a vetõmagvak elterjesztéséhez és sikeres termesztésükhöz.

Ez a lendületes, sikeres élet most derékba tört, és a megállás nélkül tevékenykedõ Lövei István örökre megpihent a martonvásári temetõben. Bennünk, hátramaradottakban távozása nehezen pótolható, nagy ûrt hagyott, de mindaz amit tett, egyben kötelez is. Folytatni kell amit õ már nem tehet, emlékét pedig kegyelettel megõrizni.

MTA Mezõgazdasági Kutatóintézet