MENÜ

Egy menetben is megoldható a gyomirtás

Oldalszám: 23
2014.02.05.
A vegyszeres gyomirtás eredményessége érdekében minden kukoricatáblában rendszeresen figyelni kell a gyomok fajösszetételét, és célszerû elvégezni a gyomfelvételezést. Közben arról sem szabad elfeledkezni, hogy amíg a kukorica levélzetének árnyékoló hatása a gyomok csírázását és fejlõdését nem akadályozza, különféle eszközökkel gondoskodnunk kell az állomány gyommentességérõl. A gyomirtás kritikus idõpontját több tényezõ együttes hatása alakítja ki. Ez az idõszak - évjárattól és gyomösszetételtõl függõen – például a kakaslábfû esetében a kukorica kelését követõ 6-8 hétre tehetõ. Ma, amikor a szerválaszték ugyancsak széles, érdemes körülnézni a növényvédõ szer piacon, hogy a cégek milyen technológiákat és készítményeket kínálnak.A kukorica gyomirtásában még mindig hatalmas tartalékok vannak. Napjainkban az oly gyakran emlegetett integrált védekezés, az ésszerû vetésváltás, az alkalmazott herbicidek hosszú ­távon egyszerûbbé teszik a vegyszeres védekezést is. Errõl gyõzött meg Salamon Csaba is, a zalaszentgróti Tüskei Összefogás Beszerzõ és Értékesítõ Szövetkezet növénytermeltetési és értékesítési vezetõje. Tapasztalatait érdemes figyelembe venni, hiszen szövetkezetük idén 79 gazdálkodó növénytermesztését integrálja, akik a körülbelül 7000 hektárnyi szántóból mintegy 2000 hektáron kukoricát termesztenek.A kukorica is rendkívül érzékeny
a gyomosodásra. Ezért a termés mennyiségét, a jövedelmezõséget befolyásoló egyik fontos tényezõ a gyomirtó technológia – magyarázza a fiatal szakember. – Felénk évek óta 7–10 tonna között alakul a hektáronkénti termésátlag. Ehhez azonban olyan technológia szükséges, ami biztosan megfogja a gyomokat, ám az sem mindegy, hogy milyen a szerek ár-érték aránya. Mivel termelõink eltérõ körülmények között gazdálkodnak, több technológiát, illetve készítményt és kereskedelmi csomagot ajánlunk. Ilyen a Titus® Plus Gold, a Principal® Gold, a Principal® 50 DF, a Mustang SE, a Casper, az Adengo, hogy csak a legfontosabbakat említsem.Természetesen a költségeket is szem elõtt tartjuk, no meg az idõjárási körülményeket. Utóbbi kiszámíthatatlansága, s az ár-érték ­arány miatt is figyelemre méltó a Principal® Gold, mely biztonságos megoldás. Ezzel egy menetben elvégezhetõ a kukorica gyomtalanítása, tehát csak egyszer kell a táblára menni. Emellett – mivel ez a készítmény a kukorica akár 7-leveles fejlettségi állapotáig is kijuttatható – a kritikus idõszakban tetszés szerint választható meg a kezelés idõpontja, ami nagy elõny az olyan változékony idõjárási körülmények között, mint amelyen tavaly is volt.

Az említetteken kívül mi szól még a Principal® Gold kereskedelmi csomag mellett?Ez egy olyan kombináció – Principal® + Successor® T + Trend® –, ami a parlagfû, a muhar-fajok, a fenyércirok és a tarackbúza irtására kimondottan megfelel. A Principal® a nikoszulfuron és a rimszulfuron gyári keveréke, ezért az egy hatóanyagot tartalmazó készítményeknél szélesebb hatásspektrummal rendelkezik. Az egyszikû gyomnövények tekintetében kimondottan megbízható. S habár a Principal® két hatóanyagának köszönhetõen önmagában is rendelkezik kétszikûirtó mellékhatással, a Successor® T-vel kiegészítve egyértelmûen hatékony. Utóbbi a petoxamid és terbutilazin kombinációja, és rendkívül rugalmas készítmény. Különösen kelés elõtt alkalmazva hatásos a magról kelõ egy- és kétszikû gyomokra. A hatóanyagot a gyomok elsõsorban gyökéren keresztül veszik fel. A Successor® T a talajba történõ bemosódása – ezt egy kis csapadék még segíti is – után a csíraölõ hatásának köszönhetõen a késõn kelõ gyomokat sem engedi kibújni. Ahol elsõsorban az egyszikû gyomok – kakaslábfû, tarackbúza, köles fajok stb. – uralják a területet, ott költségkímélési okokból elõszeretettel döntenek a Principal® 50 DF mellett – kihasználva a kétszikûek elleni hatását is –, amit esetenként kiegészítenek évelõ kétszikû gyomok ellen, például Mustang SE-vel, Casper-rel.
Említette a Titus® Plus Gold-ot is. Mi szól mellette?Gazdaságos és hatékony. Egy Titus® Plus Gold kereskedelmi csomag 20 hektárra elegendõ és 20×383 gramm Titus® Plus DF-t, 1×20 liter Successor® T-t, 10×0,5 liter Trend™ 90-t tartalmaz.A gyomnövények legérzékenyebb fejlõdési stádiumában – egyszikûeknél a gyökérváltás elõtti idõszakban, kétszikûeknél a 2–4-leveles állapotban juttatják ki, amikor a kukorica 4–7-leveles állapotban volt. A Successor® T-nek köszönhetõen ez az egyik legszélesebb gyomirtási spektrumú keverék. Az egyszikû és a magról kelõ kétszikû gyomok mellett az évelõ kétszikûek, köztük még a nehezen irtható csattanó maszlag ellen is tökéletes. Ezzel a kombinációval ugyancsak egy menetben védekezhettünk a nehezen irtható, mélyrõl csírázó, magról kelõ és az évelõ gyomfajok, köztük a felénk jellemzõ tarackbúza, acat és szulák ellen. Mellette szól az is, hogy ott és akkor permetezhetünk, ahol, és amikor a gyomosodás jelentkezik. Nagy elõnye, hogy a kezelés hatékonysága kevésbé függ az idõjárási viszonyoktól, vagyis a bemosó csapadéktól. Tapasztalataink szerint a talaj elõkészítésének minõsége nem befolyásolja a hatékonyságát. Ráadásul a négy hatóanyag közül kettõ preemergensen is hat.A gyakorlatból tudjuk, hogy a kukoricatermesztés feltételei egy ugyanazon termõhelyen is gyakorta változnak. Érdemes tehát áttekinteni a gyomirtó szerek kínálatát, hogy az adott gyomflórának leginkább megfelelõ, optimális, költségtakarékos készítményt, illetve szerkombinációt és technológiát válasszuk.

A. Gy.