MENÜ

Atonik - Megkérdeztük a felhasználókat III.

Oldalszám: 15
2014.02.05.

Sorozatunk elérkezett következõ állomásához, ahol cikkíróink az Atonik meggy kultúrában való felhasználásának tapasztalatairól számolnak be. A korábbiakban az ATONIK repcében való alkalmazását tárgyaltuk, ahol fõként a készítmény stressz oldó hatásának eredményeit láthattuk. Ez ahatás elsõsorban a növény életfolyamatainak „felpörgetésén” keresztül valósul meg.

 

 


 

 

Az ATONIK kertészeti kultúrákban való felhasználása, különösen a virágzás idõszakában történõ kijuttatása a készítménynek egy merõben máshatását igyekszik kihasználni. A készítmény hatóanyagai intenzívebbé teszik a bibére került pollen „csírázását”, fokozzák a pollentömlõ növekedését, meggyorsítva és eredményesebbé téve ezzel magát a terméskötõdés folyamatát is. A kötõdés a készítmény felhasználását követõen szignifikánsanavul, illetve a – korábban megismert – stressz oldó hatásnak köszönhetõen a virágelrúgás és a fiatal termések abortálódásának mértéke csökken. AzATONIK virágzás idõszakában való felhasználásával kihasználhatjuk a készítmény egyik igen értékes mellékhatását, ami a meggy moníliás megbetegedése (Monilinia laxa) esetében mutatkozik meg. A készítménynek a kórokozóra semmiféle direkt hatása nincs, viszont a virágzás és terméskötõdés meggyorsításával a fertõzésnek való kitettséget csökkenti, ami a célzott vizsgálatokkal jól kimutatható volt / Fõvárosi és Pest M-i NTSZ 2002./Az elmúlt évek fejlesztési kísérletei, valamint az üzemi tapasztalatok egyaránt azt bizonyítják, hogy az ATONIKKAL a virágzás idején történõkezelések hatékonyan segítik a terméskötõdést, és az erre a célra fordított költség többszörösen megtérül.

Agrosidae Kft, MaklárA testvéremmel közösen mûködtetett cégünk a Heves megyei Maklárközség határában mûködik. Az elmúlt évtõl kezdõdõen kizárólag gyümölcs-termesztéssel foglalkozunk, 12 ha-on almát, 25 ha-on körtét, 33 ha-onmeggyet, 6 ha-on õszibarackot, 16 ha-on sárgabarackot termesztünk. Területünk fele termõkorú, a teljes terület 3 éven belül fordul termõre. Meggy-ültetvényünk 5,5x3,2 m térállásban, váza és kehely koronaformán terem.Az átlagosnál magasabb termelési eredmény eléréséhez intenzívebb növényvédelmi és tápanyagutánpótlási technológiát alkalmazunk, amely atalajra kijuttatott alaptrágyákon túlmenõen a lombra szórt levéltrágyák és biostimulátorok használatát jelenti. Kívánatosnak tartom, hogy évenkénti átlagban fánként 30-35 kg termést érjünk el, amelyhez szükséges a minél nagyobb számú gyümölcs megtartása. Ennek érdekében használom már második éve az Atonik biostimulátort a már termõ, 16 ha meggyen, a kötõdés elõsegítésére. A készítmény kijuttatását a virágzás kezdetén és a fõvirágzásban két alkalommal 0,7 l/ ha, a virágzás végén 0,4 l/ha dózisban végezzük el. A kezeléseket kiegészítjük bór és cink levéltrágyákkal. Az elmúlt két év tapasztalata, hogy az Atonik és a kiegészítõ lombtrágyák hatására mintegy 20 %-os termés-növekedés realizálható. Az Atonik ha-költsége - az átlagos konzervmeggy értékesítési átlagárat figyelembe véve – 110-140 kg meggy árába kerül, így a termésnövekedéssel elért árbevétel bõvülés többszörösen meghaladja a bekerülési értéket. Az elért eredmények arra sarkalnak, hogy az Atonikot a jövõben is beillesszem a termesztéstechnológiánkba.

Apostol Attila

társtulajdonos, növényvédelmi szakmérnök

Az Atonik és BM 86 hatása a meggy termékenyüléséreA Nyugat-Magyarországi Egyetem mintagazdaságában vizsgálatot végeztünk, az Atonik és a Goemar BM 86 készítményekkel. A vizsgálatban szereplõ ültetvény Kecskemét határában jó tápanyag-ellátottságú területen található. A vizsgálatra két okból került sor. A 10 éves ültetvényben 6x4 m kötésben telepített Újfehértói fürtös és a Debreceni bõtermõ fajták nem termékenyültek, annak ellenére sem, hogy a rügydifferenciálódási idõszakban és õsszel jó kálium és bórtáplálásban részesültek, valamint tavasszal a virágzás idõszakában is adagoltuk a bórtartalmú lombtrágyákat. Ebben az ültetvényben az átlagtermés 2 t/ha volt éveken át. A 2010 –es évben szélsõséges idõjárás uralkodott, a virágzás kezdetén már erõteljes lehûlések voltak. A termést féltve a virágok stressztûrését javítandó, a virágzás kezdetén kijuttattuk az Atonik 1,0 l/ ha – os adagját. A kötõdés további javítása érdekében fehérbimbós állapotban , teljes virágzásban és 70%-os sziromhullásban pedig a Goemar BM 86 5l/ha – os adagjával kezeltük az ültevényt. Természetesen a kezelések mellõl soha sem maradt ki a bór tartalmú lombtrágya sem. Ahogyan az lenni szokott, a meggy virágzása idején most is elõször kellemes meleg ,a virágok nyílásáshoz ideális idõjárás volt, majd a teljes virágzásban jött a hûvös csapadék, csapóesõvel. A virágzás nagyon rövid ideig tartott, szinte 4 nap alatt lezajlott. A termékenyülés elõsegítésére szánt Atonik és Goemar BM 86 készítményeket a monília elleni kezelésekkel együtt juttattuk ki. A hatás most sem marad el, a termékenyülést követõen nem volt virágelrúgás és 20t/ ha meggyet takarítottunk be. Az ültetvényben szakmai bemutatót is tartottunk, ahol a kezelések termékenyülésre gyakorolt hatását, valamint a növényvédelmi technológia Glöosporidium elleni hatékonyságát mutattuk be.

Kujáni Lászlóné

Növényvédelmi Szakmérnök

Danic Kertészeti és Szõlészeti Kft, PécsCégünk Baranya megyében, Pécs-Danicpusztán 170 ha-on gazdálkodik. A termesztett kertészeti növényeink közül a meggy a meghatározó, amit 40 ha-on termesztünk. Ezen kívül cseresznyével, szilvával, kajszibarackkal, õszibarackkal és nektarinnal foglalkozunk még, összesen 95 ha-on, de a Kft. 50 ha szántót is mûvel. Mivel a legnagyobb területen a meggyet termesztjük és a cég mûködését alapvetõen ez a kultúra határozza meg, igen fontos a jó termés, mennyiségben és minõségben egyaránt. A növényvédelmi technológiánkat az AKG programban meghatározottak szerint építjük fel. A kórokozók ellen leginkább réztartalmú készítményeket, valamint triazolokat, ditiokarbamátokat használunk. A rovarkártevõk tekintetében a növényvédelmünk az engedélyezett neonikotinoid- és piretroid-tartalmú készítményeken alapul. A tápanyag utánpótlását talajvizsgálat és levélanalízis alapján végezzük. A termés mennyiségét bór-tartalmú lombtrágyák és terméskötõdést elõsegítõ készítmények használatával igyekszünk növelni. Fehérbimbós állapotban Borotek-et használunk 2,5 l/ha dózisban, majd a virágzás legelején alkalmazzuk az ATONIK-ot 0,75 l/ha, valamint a Borotek-et 2 l/ha mennyiségben. Ezt a technológiát elsõsorban Jubileum fajtánál alkalmazzuk, amit 8 ha-on termesztünk(a fennmaradó területen csak a kétszeri bórozást alkalmazzuk).A Jubileum fajtát 1985-ben telepítettük, jellemzõje volt a rendszertelen termés. A 4-5 éve alkalmazott ATONIK-os kezelés eredményeképpen a termésszint kiegyenlítettebbé vált, mennyisége nõtt (6 t/ha-ra). A termés méretére a 18-20 mm-es átmérõ a jellemzõ. A gépi betakarítás idõpontját igyekszünk kitolni, amennyire csak lehetséges, ugyanis az utolsó pillanatig nõ a termés mérete. Ezt a technológiát a jövõben még lehet finomítani, de úgy érzem, ezt a pluszt mindenképpen meg kell adni a növénynek.

Pillmann Gábor

növényvédelmi szakirányító