MENÜ

A legjobb befektetés a Genezis mûtrágya!

Oldalszám: 46
2014.02.05.
Gazdaságosan termelni, ez minden gazdálkodó legfõbb célja. Nagy termésátlagok eléréséhez elengedhetetlen az okszerû tápanyag-visszapótlás, ezen belül a hatékony mûtrágyázás. Jelen piaci viszonyok között, amikor az õszi búza felvásárlási ára 67-77 ezer Ft/t, a kukoricáé 58 ezer Ft/t, akár több százezer forint nyereség is elérhetõ hektáronként a Genezis Mûtrágyázási Technológia használatával! A rendszer a Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének (MTA-TAKI) fejlesztésén, a ProPlantán alapszik, ezzel téve hatékonnyá a Genezis Mûtrágyázási Technológiát.


A termelõk gyakran számolnak, majd a tápanyagon spórolnak, mondván, a talajt elõ kell készíteni, a terményt meg kell védeni, ami költséges. De nem mindegy, hogy mennyi lesz az a termés, ami alá a talajmunkákat mindenképpen elvégezzük, amire a szükséges növényvédõ szereket mindenképpen kijuttatjuk.A nagy termés, a jó minõség csak szakszerû mûtrágyázással érhetõ el. Ne feledjük, növényeinket elsõsorban a talajon keresztül etetjük. A termõföld tápanyag-szolgáltató képessége véges, ezért a mûtrágyák optimalizált felhasználása a jövedelmezõség záloga. A terményárak jelenlegi alakulása azt mutatja, hogy a legjobb befektetés a Genezis mûtrágya!A következõ néhány gondolatban áttekintjük azt is, hogyan lehet okszerûen és gazdaságosan mûtrágyázni. A pétfürdõi Nitrogénmûvek Zrt. több mint 4 éve állít be kísérelteket az MTA-TAKI koordinálásával, országszerte 9 egyetem és kutatóintézet részvételével.


A Kaposvári Egyetemen, gyengén savanyú agyagbemosódásos barna erdõtalajon beállított kísérletben azt tapasztaltuk, hogy az õszi búza termésmennyisége jelentõsen nõtt a trágyázatlan kontrollhoz képest. Azonban a minimum szint is termelési kockázatot rejt magában. Ezzel a csökkentett mûtrágya-dózissal az õszi búza még jelentõs mértékben ki van szolgáltatva a szélsõséges környezeti hatásoknak. Az optimális ajánlási szint esetén már jelentõsen csökken ez a kockázat, sõt az MV Csárdás õszi búzafajta malmi minõségét B2-rõl A2-re javította a 2010-es csapadékos idõjárás ellenére is.


Országszerte számos, elsõsorban kukorica hibridekkel beállított Genezis technológiai kísérlet is található, ahol a mûtrágya dózisok szintén a ProPlantával kerültek kiszámításra. A Hegyfaluban, gyengén savanyú barna erdõtalajon beállított kísérletben azt tapasztaltuk, hogy a termés mennyisége jelentõsen nõtt a trágyázatlan kontrollhoz képest. A 100 kg N kijuttatásával nem tudtuk kihasználni az intenzív PR37N01 hibrid nyújtotta terméspotenciált a 2010. évi kedvezõtlen idõjárási körülmények között. Nagyobb mennyiségû, szaktanács alapján kijuttatott mûtrágyával hektáronként több mint 3,5 tonnával emelkedetett a termés mennyisége. Ugyanis az optimális ajánlási szint már feltöltõ szemléletû (közel sem MÉM-NAK szinten), azonban megfelelõ környezeti feltételek mellett ez a plusz mûtrágya hasznosul, és jelen esetben a hektáronként tervezett 10 tonnához képest közel 10,75 tonnára növelte a termés mennyiségét.

A táblázatokból jól látható, hogy árbevétel- és nyereségtöbbletet érhetünk el, amennyiben folyamatosan növeljük a kijuttatott mûtrágya mennyiségét, mivel a mûtrágya-felhasználás növelése jelentõs hektáronkénti terméstöbbletet okoz. Mindenképpen javasolt a jelen jövedelmi viszonyok között a legmagasabb mûtrágya-dózist alkalmazni mind az õszi búza, mind a kukorica esetében.


Az okszerû tápanyag-visszapótlás a jövedelmezõ gazdálkodás elválaszthatatlan része. A talajvizsgálati eredményekre alapozott szaktanácsadás és kiváló szoftver a Genezis Partnerhálózat üzletkötõinél az Önök rendelkezésre áll.*Termelési költség 2009, forrás: AKI