MENÜ

Rendkívüli idõjárás mellett is bevált kukorica-gyomirtási megoldások

Oldalszám: 40
2014.02.06.

Az elmúlt évben egy összehasonlító gyomirtási kísérletben vettünk részt. A Nufarm Hungária Kft. termékpalettáján szereplõ, kukorica gyomirtására alkalmas készítmények közül a Zeagran 340 SE gyomirtó szer és a Zeagran Xpert gyomirtó szer kombináció hatását vizsgáltuk. A kísérletben szereplõ standard készítmény az egyik piacvezetõ szulfonil-karbamid hatóanyagú termék volt.

 

 

A vizsgálatot Hódmezõvásárhelyen, a Hód-Mezõgazda Zrt. területén Dr. Kovács Imre végezte. A kísérleti terület talaja réti csernozjom, 3,2% humusztartalommal. A kukorica elõveteménye szintén kukorica volt. A 2010. április 22-én vetett kukorica fajtája MV Somacorn.A permetezést a kukorica 3–4-leveles korában (BBCH 13–14) végezték, 20 m2-es parcellákon, 3 ismétlésben. A készítmények kijuttatása 2010. május 13-án történt, 22°C hõmérséklet, 62% páratartalom, enyhe déli szél és napsütés mellett.A kezelés elõtti napon 9 mm esõ hullott, de a kezelés idõpontjára a talajfelszín már felszáradt. A permetezés után egy nappal 1,5 mm, két hét alatt pedig 80 mm esõt kapott a tábla.EredményekA permetezés után néhány nappal teljesen elszáradt minden gyomnövény, amely a kezelés idõpontjában már kikelt. A vizsgált Proponit 720 EC 3,0 l/ha + Zeagran 340 SE 2,0 l/ha kombináció, valamint a Zeagran Xpert 2,0 l/ha + 0,05 kg/ha + 0,1 l/ha kombináció is teljes gyompusztulást okozott. A standard 2,5 l/ha kezelés a permetezés után két héttel szintén teljes gyommentességet biztosított. Tehát az eredmény – látszólag – közel egyforma volt.A rendszeresen érkezõ bõséges csapadék hatására a gyomnövények csírázási és növekedési üteme felgyorsult. A kukorica a gyomoknál lassabban nõtt, mert számára az optimálisnál alacsonyabb volt a hõmérséklet. Június közepére – az erõteljes gyomosodás miatt – szétváltak a parcellák.A Proponit 720 EC + Zeagran 340 SE kombináció tökéletesen megõrizte hatékonyságát. A Zeagran Xpert kezelés után sem indult meg a gyomkelés, de a standard kezelés parcelláiban minden kétszikû, és a magról kelõ egyszikû gyomok kelése is megindult.

Nyár közepére a különbség még határozottabbá vált. Augusztus elején a két Zeagran 340 SE tartalmú kombináció parcellája egyaránt tiszta maradt, míg a standard kezelés, a tartamhatását elveszítve, begyomosodott (1. ábra). A betakarítás idejére is megmaradt a jelentõs különbség.

 


 

A vizsgálat termésméréssel zárult. A legmagasabb termést a Zeagran Xpert kezelés parcellái adták, ahol a kezeletlenhez képest 28%-os terméstöbbletet mértek. Ezt megközelítette a Proponit 720 EC + Zeagran 340 SE kezelés, több mint 20%-os többletterméssel. A standard kezelés is többet termett a kezeletlen kontrollnál, de nem érte el a másik két kezelés terméseredményét (2. ábra).

 


 

 

Összefoglalva a fentieket elmondható, hogy a bõséges csapadéknak köszönhetõen a gyomirtó szerek és kombinációk hatékonysága erõsen szétvált. Azok a készítmények illetve kombinációk, amelyek tartamhatással rendelkeznek, a késõbb kelõ gyomnövényektõl is tisztán tudták tartani a parcellákat. A Zeagran 340 SE terbutilazin hatóanyaga még a rendkívül csapadékos idõjárás ellenére is elegendõnek bizonyult a magról kelõ egy- és kétszikû gyomnövények ellen.

A kukorica pedig jelentõs terméstöbblettel hálálta meg a Proponit 720 EC + Zeagran 340 SE korai posztkezelés és a Zeagran Xpert posztkezelés tartamhatását, valamint szelektivitását. Az eredmény önmagáért beszél.

Salamon György • Nufarm Hungária Kft.A Zeagran 340 SE és a Zeagran a Nufarm bejegyzett márkaneve.

** A Proponit 720 EC az Arysta LifeScience bejegyzett márkaneve.