MENÜ

Pioneer hibridek teljesítménye a Pioneer Portfólió Farmokon

Oldalszám: 28-30
2014.02.06.

Az elmúlt évben indítottuk Pioneer Portfólió Farm kísérleti rendszerünket, mely kísérletekben a teljes termékskálánk elvetésre kerül, különbözõ agronómiai kísérletekkel ötvözve. Az ország 15 helyszínén kerültek beállításra, lefedve valamennyi termõtájat. A hibridek teljesítményének szokásos összehasonlításán túlmenõen az agronómiai kísérletek teszik különösen értékessé, hiszen a gazdálkodók számára nagyon fontos további információkkal szolgálnak az egyes hibridekrõl. Természetesen folytatni fogjuk tovább ezt a kísérleti rendszert, érdemes lesz látogatni 2011-ben is a Pioneer Portfólió Farmokat.

 

 

A 2011-es ajánlatunk fontosabb hibridjeink ismertetése során most az innen származó agronómiai kísérletek eredményeinek egy részét is közzétesszük.

FAO 300 eleji hibridek

PR38A79 – FAO 310Az átlagos vagy átlag alatti termõhelyekre ajánlott, nagyon jó stressztûrõ hibrid. Elsõsorban adaptációs képességét, termésstabilitását fontos kiemelni. 2007-ben az MgSzH regisztrációs kísérleteiben 15,6%-kal (910 kg-mal!) múlta felül a sztenderd fajták átlagát, miközben betakarítási vize az egyik legjobb volt. Már két éve szerepel a köztermesztésben, egyre nagyobb területen kerül elvetésre. Agronómiailag stabil, erõs szára és gyökérzete van. Csõmagassága ideális, csõegészsége nagyon jó. Mûtrágyázási kísérletekben fokozatos terméstöbblettel hálálta meg az emelt mûtrágya dózisokat, jó a tápanyag-reakciója. Stressztûrõ képességét jól mutatja, hogy a mûtrágyázási kísérleteinkben (Debreceni Egyetem) a mûtrágya nélküli kontroll parcellákon a PR38A79 adta a legnagyobb termést. Magyarország termõtájain mindenhol sikerrel termeszthetõ, de különösen a stresszes helyszíneken emelkedik ki termésével.

P9400 – FAO 320Az átlagos és átlag feletti termõhelyekre ajánlott, nagyon jó termés-víz aránnyal rendelkezõ hibrid. Koraisága, gyors vízleadása miatt õszi kalászosok elõveteményének tökéletesen megfelel. Az MgSzH vizsgálataiban több mint 400 kg-mal múlta felül a sztenderd hibridek átlagát két év (2007 és 2008) átlagában. Fontos jellemzõje a sûríthetõsége, tõszámkísérleteinkben a legmagasabb tõszámokra is terméstöbblettel reagált. Korai vetésre is alkalmas, rendkívül gyors a korai fejlõdési erélye.

P9578 – FAO 320Magyarország minden termõtájára ajánlott új, jelentõs genetikai elõrelépést mutató hibrid. Az MgSzH fajtaminõsítõ vizsgálataiban 2008-ban és 2009-ben minden egyes FAO 300-as sztenderd hibridet megelõzött termésével, ugyanakkor valamennyi FAO 300-as sztenderd hibridnél alacsonyabb volt betakarításkori szemnedvessége (5. és 6. ábrák).

 


 


 

 

Termésbiztonsága folytán mind a száraz, mind a csapadékos évjáratokban egyformán jól szerepel! Generatív típusú, jó körülmények között dupla csöveket hoz, mellyel rekordokat képes teremni. Agronómiai tulajdonságai kedvezõek, szára, gyökere erõs. Az elmúlt évben már szerepelt a köztermesztésben, nagyon jó termesztési tapasztalatokkal. Érésideje, betakarításkori víztartalma a FAO 300 elsõ felére jellemzõ, ugyanakkor termése már a FAO 300 végi hibridekkel veszi fel a versenyt! E tulajdonsága miatt nagy jövõ elõtt áll! A Pioneer Portfólió Farmokon beállított tõszámkísérletekben mutatott teljesítménye látható az 1. és 2. ábrákon.

A P9578 esetében a javasolt növényállomány 68–74 ezer tõ hektáronként, a talajadottságok és a tápanyagellátás függvényében.

 


 


 

 

 

A FAO 300-as éréscsoport második felének Pioneer ajánlata 

 PR37N01 – FAO 380A PR37N01 a Pioneer legnagyobb területen termesztett hibridje, 2008-as piaci bevezetését követõen gyorsan elterjedt a köztermesztésben, köszönhetõen termésbiztonságának, megbízhatóságának és termõképességének. A PR37N01 kihagyhatatlan a vetéstervbõl, minden gazdaságba vezérhibridnek ajánljuk, hiszen az elmúlt eltérõ évjáratok mindegyikében bizonyította, hogy lehet rá számítani bármilyen is legyen az elõttünk álló év!Megbízhatóságát, magas termõképességét mi sem bizonyítja jobban, hogy az MgSzH sztenderd hibridnek választotta a FAO 300-as csoportban. A sztenderd hibrideket a legjobban termõ, legjobb agronómiai tulajdonságokkal rendelkezõ hibridek közül választják ki, ez tehát az egyik legnagyobb szakmai elismerése egy hibridnek.A 3. és 4. ábrán a Pioneer Portfólió Farmokon beállított tõszámkísérletekben mutatott teljesítménye látható.

 


 


 Az N01 agronómiai tulajdonságokat tekintve is nagyon jó választás! Szára, gyökere erõs, megdõlésre nem hajlamos. Nagyon jól sûríthetõ, szántóföldi tapasztalatok és tõszámkísérleteink szerint is a magasabb tõszámokra terméstöbblettel reagál. A javasolt növényállomány az N01 esetében 68–80 ezer tõ hektáronként, a talajadottságok és tápanyagellátás függvényében. Korai fejlõdési erélye gyors, ezért alkalmas korai vetésre is. Tipikusan zöld száron érõ hibrid, ezen tulajdonsága miatt jól viseli a szemkitelítõdés idejében esetlegesen elõforduló aszályos idõjárást.

P9494 – FAO 390A P9494 2010-ben került elõször a piacra, már ekkor olyan sokan választották, hogy értékesítésének elsõ évében bekerült az elsõ tíz legnagyobb területen termesztett hibrid közé (Kleffmann 2010). Az MgSzH fajtaminõsítõ kísérleteiben mindkét évben (2008 és 2009) abszolút elsõ helyen végzett az éréscsoportjában (31-es és 32-es csoport), maga mögé utasítva az összes vizsgált hibridet!A sztenderd hibridek átlagát óriási különbséggel haladta meg: 2008-ban több mint egy tonnával, 2009-ben pedig 800 kg-mal! 2010-ben bekerült a GOSZ-VSZT kukorica posztregisztrációs kísérletekbe, ahol szintén hozta a formáját és ismét minden hibridet maga mögé utasított! Három egymást követõ eltérõ évjárat egyikében sem talált tehát legyõzõre a fenti kísérletekben, ezek az eredményei láthatóak a 5., 6. és 7. ábrákon.

 


 


 


 

 

A kukorica terménypiaci kilátásai jelenleg kedvezõen alakulnak, a jövõre vonatkozólag is magas terményárak prognosztizálhatóak. Ilyen közgazdasági viszonyok között még inkább fontos, hogy a csúcsterméseket célozzuk meg! Ezek eléréséhez viszont a jó genetikai adottságokkal rendelkezõ, megbízható hibrideket kell kiválasztani.A fenti Pioneer hibridek közül a PR37N01 már 3 éve bizonyít a köztermesztésben, az MgSzH is sztenderd hibridnek választotta, kihagyhatatlan a vetéstervbõl! A P9578 a FAO 300-as csoport elejének, a P9494 pedig a FAO 300-as csoport végének nagy termõképességû az új genetikát képviselõ hibridje, melyek nagy jövõ elõtt állnak.

Természetesen ennél jóval szélesebb termékpalettával állunk termelõink rendelkezésére, ezért feltétlen egyeztessen a Pioneer helyi agronómusával, aki a helyi viszonyoknak megfelelõ hibridajánlattal áll rendelkezésére. Az idei év sajátosságai, az idõjárási problémák miatt pedig külön hibridajánlattal készülünk a kései vetésekre több korai hibriddel is. Az ezekkel a korai kukoricákkal kapcsolatos információkért szintén keresse agronómus kollégáinkat!

Fábián László • termékmenedzser

 

 

A PIONEER silókukoricák teljesítménye

(A 2010. évi nagyüzemi tesztelés eredményei alap ján.)

A PIONEER silókukorica hibridhasználatában a tenyészidõ tekintetében 2006-tól a 400–500-as FAO számú hibridek teszik ki az értékesítés több mint 80%-át. Ezt a tendenciát követve 2010-ben is elsõsorban ezekben az éréscsoportokban teszteltünk hibrideket.

 


 

 

PR36T24 (FAO 460)Átlag feletti növénymagasság, szárazságtûrés és golyvás üszög ellenálló képesség jellemzi. Nagyon jó csõaránnyal és a portfóliónk legnagyobb keményítõtartalmával rendelkezik.PR35D28 (FAO 560)Alacsony az ADF tartalma ezért jó az emészthetõsége. Termése a Coralba szintjén van, energiahozama viszont meghaladja. Biogáz termeléséhez ajánlott.

A PR34Y02 (FAO 560) ÚJ!2010-ben a legnagyobb termés és NEL hozamot produkálta a kísérleteinkben. Kiváló a rostos üszög és Fuzárium ellenállóképessége.

A Coralbanál és 35D28-nál magasabb a NEL és keményítõtartalma, valamint jobb az emészthetõsége. Biogáz termeléséhez ajánlott.Coralba (FAO 580)Jól bevált, népszerû és meggyõzõ üzemi eredményei alapján az országban a legnagyobb területen termesztett silókukorica. Biogáz termeléséhez ajánlott.PR32D12 (FAO 600)A nagy tömeg mellé átlag feletti energiatartalmat produkál.Támaszkodva a PIONEER silóhibridek teljesítményére, javasoljuk a termelõknek, hogy továbbra is bátran használják azokat.dr. Knódel János

termékmenedzser