MENÜ

Nyugat-dunántúli tapasztalatok a repcetermelésrõl

Oldalszám: 61
2014.02.06.

A Baki Agrocentrum Kft. integrációjában az õszi káposztarepce termeltetésének évek óta meghatározó szerepe van. A cég Zala megye repcetermelõinek több mint egyharmadát látja el a termeléshez szükséges input anyagokkal (mûtrágya, vetõmag, növényvédõ szer) és vásárolja fel a megtermelt repcemagot. A Baki Agrocentrum Kft. növényvédelmi szaktanácsadóját, Horváth Tamást kérdeztük az elmúlt év termelési tapasztalatairól.

 

 


Milyen évet zártak tavaly a zalai repcetermelõk?

 

Az elmúlt években Zala megye sikernövénye volt a repce, hiszen terméseredményeiben messze meghaladta az országos átlagot. Az extrém idõjárási körülmények a régióban is meghatározták a repce terméseredményeit. Zala megyében 16.496 ha területen a termésátlag 2,82 t/ha volt, amely nagyban elmaradt az elõzõ évek 3,1–3,2 t/ha átlagától. Összességében az fogalmazható meg a 2010. évi repcetermelési évjáratról, hogy aki különösebb szakmai és technológiai hibát nem vétett, ott is 0,4–0,5 t/ha terméscsökkenés volt tapasztalható, illetve az olyan esetekben, ahol a szakmai kezelések és beavatkozások megkéstek illetve elmaradtak, ott akár 0,8–1 t/ha terméskiesés is elõfordult.

 

Mik voltak a zalai gazdák tapasztalatai?A szokásos éves „Repce-kerekasztal” rendezvényünkön rendre 6000-7000 hektárnyi repcetermelõi tapasztalat gyûlik össze. Az itt elhangzottak alapján 2009 õszén a vetések idõben és jó minõségben kerültek elvetésre, az alapgyomirtások sikeresek voltak. A repcebolha, repce álhernyó elleni védekezések szintén idõben megtörténtek, valamit az õszi gombaölõ szeres-regulátoros kezelés a területek 70–80%-án befejezõdött. Viszont a jó áttelelés után az elsõ nitrogén fejtrágyák késõn, március végén kerültek kijuttatásra, és a rengeteg csapadék következtében kijuttatott nitrogén hatóanyag közel 30%-a nem hasznosult a kimosódás miatt. A repce szárormányos, repcefénybogár vontatott betelepedése folytán az ellenük való védekezés nem sikerült minden esetben. Mindezt tetõzte, hogy a virágzás idõszakában hûvös, csapadékos idõ volt, a méhek sem jártak intenzíven, ezáltal a megtermékenyülés gyengébb volt a szokásosnál. A virágzás idõszakában elvégzett gombaölõ szeres védekezések túlnyomórészt sikeresnek bizonyultak. Az évjáratra összességében jellemzõ volt, hogy az ezermagtömeg átlagosan 15–25%-kal alatta maradt az elõzõ évek átlagánál. Érdekes tapasztalat, hogy a fajták és hibridek közötti termésátlagban igazán szignifikáns különbség nem volt kimutatható.

Mivel tudta a Baki Agrocentrum Kft. segíteni a repcetermelõ partnereit?Az Agrocentrum ügyfélkörében a rendszeres határszemlék megtartásával a termelést folyamatosan figyelemmel kísérte, és a szükséges beavatkozásokra rendszeresen felhívta ügyfelei figyelmét. Örömmel tapasztaltuk, az Agrocentrum partnerei esetében az átlagtermés 3,1–3,2 t/ha volt, szemben a zalai 2,82 t/ha átlaggal.A személyes szaktanácsadáson túl 2010 õszétõl a szükséges szakmai információk már a weboldalunkon is elérhetõek ügyfeleink részére (www.baki-agrocentrum.hu ).

Végezetül, mik a zalai kilátások a repce tekintetében a 2010-2011-es szezonban?2010 õszén a repcék tervezett elvetése Zala megyében kb. 10%-ban sikerült a szokványos augusztus 25. és szeptember 5. idõszak között, 85%-a csak 1 hónapos csúszással, a maradék 5%-ot pedig nem tudták elvetni.A megkésett idõpontban elvetett repcék jövõje is kérdõjeles, hiszen 4–6 levélben mentek a télbe, a keléskori tõszám mintegy 10–35 életképes növény/m2, a sok esõ hatására a talajhatású gyomirtó szerek lemosódtak, másodlagos gyomosodás alakult ki, ezekben az esetekben mindenképpen indokolt a tavaszi gyomirtás elvégzése. Sajnos már õsszel sok fejletlen állományban láthattunk fómás levélfoltokat. Lévén, hogy az õszi regulátoros-gombaölõ szeres védekezéseket nem sok helyen végezték el a fejletlen állományok miatt, ezért tavasszal feltétlenül védekezzünk a gombabetegségek ellen, akár több részletben is.