MENÜ

Nagyobb területen nagyobb termés a napraforgóban?

Oldalszám: 57
2014.02.06.

Védelem a vetéstõl – biztonság a betakarításig!

 

 

Az elmúlt években nagyon sok napraforgóról írott cikk kezdõdött azzal, hogy a vetésterülete elérte, sõt meghaladta a félmillió hektárt, ami rendkívül megnövelte a termelés kockázatát. Az ajánlott vetésváltást azonban egyre kevesebben tartják be, és csak a szerencsén múlik, hogy mikor következik be egy újabb - a 2005 évhez hasonló - katasztrófa, amikor a termés nagyobb részét a szklerotínia takarította be.Az is tény, hogy 2010-ben negatív csúcsot döntött a napraforgó termésátlaga, országos szinten 2 t/ha alatt maradt. A nagyobb terület tehát már 2010-ben sem jelentett több termést, hiszen a sok csapadék, a betegségek és a gyomok csökkentették a mennyiséget, rontották a jövedelmezõséget. Mindezen tények ellenére, várhatóan idén is több napraforgó kerül a földbe, mert egyrészt a magas átvételi ár növeli a termelési kedvet, másrészt a csapadékos idõjárás akadályozta a tervezett õsziek vetését, a belvíz pedig tovább csökkentette a területüket. Helyettük is a napraforgó jelenti az egyik alternatívát.A magas minõség megalapozása, a megtermett mennyiség megóvása megelõzéssel megoldható!

 

Sikeres start – Pannon® StarterMikro granulált startermûtrágya a vetéssel együtt kijuttatva gyors gyökérképzõdést, intenzív fiatalkori fejlõdést biztosít. Ezt az elõnyt a napraforgó a betakarításig megtartja, ami nagyobb termésben realizálódik. A gyorsabb növekedés a belvizek miatt késõbb elvetett táblák esetében idén különösen nagy jelentõségû lesz.

 


 

 

Alapos alapkezelés – CAMEL® OKSZA 10 ha-os ikercsomag két tagja a Global® 240 EC a magról kelõ kétszikûek, a Guardian® MAX az egyszikû gyomok elpusztítására szolgál. A preemergens gyomirtó szerek biztosítják a napraforgó gyommentes kezdeti fejlõdését. Egyes herbicid rezisztens, illetve toleráns fajtáknál már megoldható az állománykezelés, de az elmúlt év megmutatta, hogy a nedves talajra nem lehetett kellõ idõben rámenni, és a gyomokat eredményesen elpusztítani. A biztonságot az alapkezelés nyújtotta! Ha vetni lehet, akkor vegyszerezni is!

Korai kártevõk ellen – Rogor®Az éppen kisoroló növényeket sok kártevõ támadja. A levéltetvek, barkók, tücskök pusztítása mázsákban mérhetõ károkkal fenyeget. A Rogor® kijuttatása után, kontakt hatása révén a vele érintkezõ kártevõket gyorsan elpusztítja, majd a növénybe felszívódva a levelek védett zugaiba húzódott levéltetveket is megöli. A késõbb betelepülõk ellen tartamhatásával nyújt kellõ védelmet.

Talajaink testõre – Trifender® WGA vetésváltás betartása a kórokozó gombák – különös tekintettel a fehérpenész – felszaporodásának és kártételének megelõzésében fontos. A talajban levõ szkleróciumok biztosítják a folyamatos fertõzést. Még száraz években is támadják a napraforgó gyökerét, elindítva a szártõ fertõzését.

 


 

 Nedves években az aszkospórás fertõzés folyamatos veszélyt jelent a levélnyelek alapjain keresztül bekövetkezõ szárfertõzésekhez, amik akár napraforgótáblák teljes megdõléséhez is vezethetnek. Az elmúlt esztendõ extrém csapadéka, a vízállások már a szkleróciumokat is károsították, így meglepetésre a megdõlések elmaradtak, ám a jelentõs veszteségeket így sem sikerült megúszni.

 


 

 

Ennek két súlyos következménye lett: a betakarítás során a beteg tányérok szétestek, így komoly terméskiesést okoztak, ugyanakkor nagy mennyiségû fertõzõ anyagot juttattak vissza a talajba, hosszú évekre biztosítva a betegség forrását.

 


 

A Trifender® a száraz években is növeli a hozamot a gyökérnövekedés indukálásával, cellulózbontással, és a mikroelemek feltárásával. Egy tavaly publikált eredmény szerint (amely megtalálható honlapunkon: www.kwizda.hu) 687 kg/ha többlet, 21 vizsgált hibrid átlagában!Csapadékos évben a fehérpenész és más kórokozó gombák járványszerû fellépésének megelõzésével még komolyabb eredményt produkál: Árpádhalmon a Trifender® vetés elõtt bedolgozva – erõsen fertõzött területen – 940 kg többletet eredményezett. Szelevényen nem volt jelentõs fertõzés, de Camel Boksszal kijuttatva 354 kg terméstöbbletet adott. (2. ábra)

 


 

 Mathiász Tivadar • Kwizda Agro