MENÜ

Extrém év - Pozitív tapasztalatok

Oldalszám: 46-47
2014.02.06.

2010 extrém csapadékos év volt. Az elõzõ év minden tekintetben feladta a leckét a mezõgazdaságban dolgozóknak és ezen belül a kukoricatermesztõknek. De ugyanúgy feladta a leckét a gyomirtó szerek fejlesztõinek, gyártóinak, a forgalmazóknak és a szaktanácsadóknak egyaránt.

 

 

Nézzük mi is történt. 2010-ben már a tenyészidõszak kezdetétõl az átlagot meghaladó mennyiségû csapadék hullott, ami több módon hatott a kukoricatermesztésre:Belvizes területek alakultak ki, a csapadék késleltette a vetést. A folyamatos esõzés hatására gyakorlatilag folyamatosan keltek a gyomnövények. A helyzetet nehezítette, hogy az átlagosnál nagyobb arányban keltek olyan nagy magvú, mélyrõl csírázó, nehezen írtható kétszikû gyomnövények, mint a selyemmályva, a csattanó maszlag, a szerbtövis-félék, vagy az árvakelésû napraforgó. Az egyszikûek között is felborult a korábban megszokott fajösszetétel. A jellemzõen késõbb és mélyebbrõl csírázó muhar-félék a szokottnál nagyobb arányban képviseltették magukat, bár ennek oka nem csak az idõjárásban keresendõ.Az évelõ kétszikû gyomnövények a hideg miatt a szokottnál késõbb jelentek meg, akkor viszont a korábbi éveknél nagyobb borítással „foglaltak helyet” a kukoricában. Az évelõ egyszikûekkel (fenyércirokkal) fertõzött területeken a rizómás alakok a barátságtalan idõjárás miatt a normál évekhez képest szintén jóval utóbb jelentek meg.

A preemergens és a korai posztemergens szerek általában jól indultak az idõjárásnak köszönhetõen. A táblák heteken keresztül gyommentesek voltak. A nagy mennyiségû csapadékból adódó egyik probléma, hogy a nagyobb vízoldékonyságú anyagok hamarabb kimosódtak a gyomok csírázási zónájából és így hamar elveszítették hatásukat, ami további posztkezelésekhez vezetett. A sok csapadékból adódó másik probléma a korábban szelektívnek ismert készítmények fitotoxicitása volt. A jól ismert, normál évben szelektív preemergens megoldások jól látható tüneteket okoztak a kukoricán, pl. klóracetanilid származékok okozta tünetekkel is lehetett találkozni.

A kialakult hûvös csapadékos idõ a hibridek nagy részének nem kedvezett, a kukorica lassan fejlõdött, a 4–5 leveles kukorica jóval kisebb volt, mint szokott. Így az állomány fenológiai fejlettsége ellenére nem volt eléggé versenyképes a gyomnövényekkel szemben és a vegyszeres beavatkozásokra is érzékenyebben reagált. A korábbi évek jól bevált, szelektívnek ismert posztemergens megoldásai – bizonyos termékek esetben – „berajzoltak” a kultúrnövényen.Emellett – ami talán a legfontosabb- a kezelések idõzítését nem a szakmai irányelvek, hanem a lehetõségek szabták meg. A legtöbb védekezést akkor végezték el, amikor erre az idõjárás, illetve a talajállapotok lehetõséget adtak. Ez jellemzõen megkésett kezelésekhez vezetett. Gyakran 5 leveles korban juttatták ki a tervezett korai poszt kezelést, valamint nem ritkán 8 leveles fejlettségnél, vagy annál késõbb végezték a valódi, de ekkor már kései poszt kezeléseket. Ha mégis sikerült idõben elvégezni az állománykezeléseket, többször szembesültek a termelõk a folyamatosan kelõ gyomnövények sokadik kelési hullámával.

 

Pozitív tapasztalatok a Bayer Ötösfogatával

A különleges idõjárású évjárat miatt a Bayernél mi is fokozottabban figyeltük a saját készítményeink gyomirtó hatását és szelektivitását is.

- Merlin flexx: a tapasztalataink szerint a széfenert tartalmazó új Merlin gyomirtó hatása jó volt akár önmagában, akár kombinációban juttatták ki. Szelektivitási gondokkal normál dózisban és átlagos talajviszonyok mellett nem találkoztunk. Csak provokatív körülmények között végzett kísérletben, mindössze 0,45% szervesanyag tartalmú és csupán 21 kA kötöttségû könnyû homoktalajon, dupla dózis (0,88 l/ha) alkalmazásával sikerült látható tüneteket indukálni a kukoricán. A kijuttatott Merlin akár önmagában, akár kombinációban megfelelõ tartamhatást biztosított a kezelt táblákon, a nehezen irtható mélyrõl kelõ gyomnövényekkel sem akadtak problémák.

 


 

 - Adengo: 2011 volt az Adengo elsõ szezonja. Árgus szemekkel figyeltük a készítmény teljesítményét változatos gyomosodási és felhasználási körülmények között. Az év során szerzett tapasztalatok messze visszaigazolták a termékkel kapcsolatos várakozásokat. Hatásspektruma megfelelt az elvárásoknak, nem találtunk olyan területet, ahol bármilyen probléma adódott volna a termék gyomirtó hatásával. Bár akadtak a készítménnyel preemergensen kezelt területek is, de zömmel korai posztemergensen, illetve néha az idõjárás miatt megcsúszva a kukorica 5 leveles korában is sor került a kijuttatására. Ahol túlfejlett gyomok fordultak elõ (elsõsorban fehér libatop), ott a készítmény a technológiai ajánlatnak megfelelõen 2,4-D-vel, vagy dikambával kombinációban került kipermetezésre. A kitûnõ hatásspektrum és hatástartam mellett a szelektivitással sem akadtak problémák. A nagymennyiségû csapadék ellenére csak a gyomnövényeken lehetett látni a hatóanyagok tüneteit, a kukoricán nem. A Merlin flexxben már megismert ciproszulfamid széfener kritikus idõjárási körülmények között is tökéletes szelektivitást biztosított. Ezért az Adengo biztosította a kukorica jó kezdeti fejlõdését, széles hatásspektrumával és hosszú hatástartamával valóban gyommentesen tartotta a kukoricát, megalapozva a jó termést.

 


 

 - Mester Pack és Monsoon: A tavalyi év igazi erõpróbának bizonyult a posztemergens technológiára alapozó kukoricatermelõk, és a gyomirtó szerek számára is. Az idõjárási körülmények megnehezítették, sõt gyakran lehetetlenné tették az optimális idõben történõ kijuttatást. A kezelések legtöbbször megkéstek az esõ és a szél miatt.

Mind a Mester mind a Monsoon a kukoricát védõ speciális széfenert tartalmaz, ezért szelektivitási szempontból kiemelkedõen kedvezõek. A korábbi évek tapasztalatai alapján ennek köszönhetõ, hogy a szulfonilurea bázisú termékek közül leginkább csak ennél a két készítménynél nem kellett tartani a megkésett kezelésektõl. Hatékonyság szempontjából sem volt probléma. Azokon a területeken, ahol csak magról kelõ gyomnövények fordultak elõ, még a nehezen irtható fajok ellen is megbízhatóan mûködött a Mester Pack.

 


 

 A fenyércirok elleni védekezés szintén problémákat okozott 2011-ben. A rizómás alakok elhúzódóan és késõbb jelentek meg a fertõzött területeken. Így a csak poszt technológiára alapozók közül, aki az idõjárási helyzet miatt nem tudott, vagy nem akart várni, pl. mert más gyom fajok már ellepték a területet, annak a rizómából késõbb megjelenõ fenyércirok foltok miatt meg kellet ismételni a kezelést. A korábbi évek során és 2011-ben is azok jártak jól, akik már a magról kelõ alakok ellen is hatékony termékeket (Merlin flexx vagy Adengo) használtak pre-, vagy korai posztemergensen, így a speciális fenyércirok elleni készítménynek már csak a célzott gyomnövénnyel kellett megbirkózni. A legjobb eredményeket azokon a területeken sikerült elérni, ahol a korábbi években - akár tarlókezeléssel, akár speciális egyszikû irtókkal - kezelhetõ szintre szorították vissza a fenyércirok fertõzést. Ott ebben a kritikus évben is sikeresen lehetett egyszeri Monsoon kezeléssel védekezni.A jól bevált széfenernek köszönhetõen a megkésett kijuttatások sem önmagukban, sem kombinációs partnerrel, (dikamba, Mustang, Colombus) nem okoztak szelektivitási problémákat.

- Laudis: 2011 kukorica gyomirtási szempontból a Laudis éve volt. Kevés olyan megoldás létezik, ami ilyen jól megbirkózik a változatos gyomfertõzöttséggel. Széles hatásspektruma az ország legkülönbözõbb kukorica termesztõ területein fedte le a változatos összetételben kelõ gyomfajok okozta gyomirtási követelményeket. A Laudis hatalmas területeken bizonyította továbbá, hogy jól alkalmazható a gyomirtási szempontból túlfejlett gyomnövények ellen is, és akár extrém késõn is ki lehet permetezni. A Laudis rendkívüli rugalmasságról tett tanúbizonyságot a megkésett védekezésekben. Bátran alkalmazható, ha szükséges akár „tûzoltás jelleggel” is, hatékonyan, de a kultúrnövényre biztonságosan. A Laudis maradéktalanul megfelelt a különleges év támasztotta elvárásoknak mind hatékonyságban, mind szelektivitásban.

Összefoglalva: a rendkívül csapadékos tavalyi évben, figyelembe véve a kedvezõtlen körülményeket: a gyakran áldatlan talajállapotot, az ideális bemosódás többszörösét kitevõ vízmennyiséget, a hideg hatására gyengén és vontatottan növekedõ kukoricát, a gyomok soha nem látott mennyiségét, a gyomirtás idõzítésében és kivitelezésében elõállt anomáliákat, kijelenthetjük, hogy a Bayer „Ötösfogata” a szó több értelmében is állta a sarat.Készítményeink a rendkívüli körülmények ellenére kitûntek hatékonyságukkal és szelektivitásukkal.

Nagy Lajos • Bayer CropScience