MENÜ

Bácsbokod 2010. - A levéltrágyázás gyakorlati eredményeirõl

Oldalszám: 71
2014.02.06.

A bácsbokodi Albert Agro Egyéni Cég vezetõje Hegedûs József konkrét számokkal is bemutatta az elmúlt év levéltrágyázásainak eredményeit az általa termesztett búzában és cukorrépában. A „Termelõi tapasztalatok a levéltrágyázásról” címû írás már ismertette az általános adatokat, de konkrét számokat nem mutatott. Most röviden bemutatjuk az eredményeket, amelyek ékes bizonyítékai az elméletnek és számokkal bizonyítják a levéltrágyázás gazdaságosságát, szükségességét.

 

 

A Bácsbokod körzetében található földterületek mikroelemekben kimondottan szegénynek tekinthetõk. A mikroelemek pótlása gazdaságosan csak levéltrágyázás formájában oldhatók meg, de csak is akkor, ha szerves kötésû, a növények számára nagyon gyorsan felvehetõ kémiai kötésben visszük a levelekre a tápanyagot. A DAMISOL® Kft. folyékony készítményei olyan energiahordozó szerves kémiai kötésben tartalmazzák hatóanyagaikat, melyek segítségével már a kijuttatás után négy óra múlva a növények tápanyagforgalmában vannak a fontos tápelemek.Az elmúlt évben a búzában két alkalommal végzett levéltrágyázást az Albert Agro E.C. Mindkét alkalommal a Damisol Kalászos (N 200 g/l, K2O 20 g/l, B 2 g/l, Cu 10 g/l, Fe 2 g/l, Mn 5 gl, Mo 0,05 g/l, Zn 5 g/l) nevû készítmény került kiszórásra 5–5 l/ha mennyiségben. Elõször a gyomirtással egy menetben április 22-én, majd a zászlós levelek kiterülésekor május 21-én. A terméseredmények a következõk: - Amerigo 8,2 t/ha 10 ha vetésterület, takarmánybúza, 

- Mulan 7,5 t/ha 11 ha vetésterület, B-1 lisztminõség, 

- Lupus 6,2 t/ha 64 ha vetésterület, A-2 lisztminõség, 

- Capo 6,1 t/ha 24 ha vetésterület, A-1 lisztminõség, 

- Mazurka 5,4 t/ha 12 ha vetésterület, A-1 lisztminõség.

Átlag: 6,38 t/ha 121 ha területen. Mint az a számokból látszik ez a termésátlag felülmúlja a környék és fõleg az országos eredményeket.A cukorrépa maximális hozamának biztosításához nagyon sok tápanyagra van szükség. Ebben a mikroelemek pótlása kiemelkedõen fontos. Az Albert Agro E.C. vetésterületét, mint azt Hegedûs József elmondta, az elmúlt évben három alkalommal járta a jég (lásd a képeket).

 


 

 


 

 

Ez megnövelte a növényvédelmi költségeket és olyan speciális levéltrágya (Damisol Magnus) kijuttatását is szükségesé tette, amely átsegítette ezeken a stressz- hatásokon a növényeket. A szükséges bór és magnézium hatóanyagú levéltrágyázásokon kívül, még a levélvizsgálatokra alapozottan került kijuttatásra nitrogén és egy általános komplex hatóanyag tartalmú Damisol Extra (NPK+mikroelemek) is. Legvégül a betakarítás elõtt 3 héttel került kiszórásra egy speciális cukorhozam fokozó készítmény a Damisol BB Cukorrépa. Ennek eredményességét mutatja be a következõ táblázat.

 

 


 A nettó többlet hozam:

13,64 t/ha ár: 37,5 euró/t = 511,5 euró/ha (140 000 Ft/ha) többlet árbevétel! (A BB. cukorrépa levéltrágyázás anyagköltsége 9700 Ft/ha). A fenti számok kézzel foghatóan bizonyítják a levéltrágyázás szükségességét, és a Damisol készítmények kiemelkedõen jó hatását!

Ladányi Péter

ügyvezetõ igazgató

Damisol Kft., Albertirsa

Tel./fax: 06-53/370-670

www.damisol.hu