MENÜ

Az õszi búza tavaszi tápanyag- ellátása Yara ajánlással!

Oldalszám: 73
2014.02.06.

A múlt évi csapadékos idõjárás rányomja bélyegét az õszi vetésû növények, ezen belül az õszi búza – tavaszi technológiájára. Az általánosan alkalmazható eljárásokat a kialakult helyzet sok esetben felülírja. Egészen biztos, hogy a terület jelentõs részén nem a megszokott módon lehet és kell az aktuális munkákat elvégezni. A környezeti tényezõk és a termesztési technológia minden eleme befolyásolhatja, befolyásolja a mennyiségi és minõségi mutatókat.

 

 

A technológián belül a tápanyagellátással kapcsolatos kérdések kerülnek megválaszolásra. Az okszerû, harmonikus növénytáplálással a kedvezõtlen befolyásoló tényezõk hatását mérsékelni tudjuk. Éppen ezért 2011 tavaszán a korábbi gyakorlattól eltérõen nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a tápanyagellátás tervezésére és kivitelezésére.

A problémák gyökereA rendkívül csapadékos idõjárás miatt sem az õszi talaj-elõkészítési munkálatok, sem pedig a vetési munkák – ha egyáltalán megtörténtek - nem történhettek optimális idõben és körülmények között. Emellett a belvíz és az árvíz is jelentõs területeket kipusztított (1–2. táblázat).

 


 

 A táblázatokból látjuk, hogy a jelenleg még meglévõ vetésterület már most kevesebb az elõzõ évinél, amely egyébként is kevesebb volt a többéves átlagnál. Tapasztalatból tudjuk, hogy a vetések legalább fele nem idõben és nem optimális körülmények között történt. Kifagyási károkat még nem lehet tapasztalni, de az biztos, hogy nem sûrû, összefüggõ állományokként jönnek ki a télbõl a vetések. Az új termésre vonatkozó tõzsdei és szerzõdésben megjelenõ árak minden eddigit meghaladóak már ebben az idõszakban is.

A fentiekbõl le kell vonnunk a fontos következtetéseket! Ha valaha szükséges, és ha valaha megéri, akkor 2011 tavaszán meg kell és meg is érdemes adni az õszi vetésû növényeknek mindent, amivel a termés mennyiségét és minõségét javítani tudjuk. Szükséges ez már azért is, mert régióktól függõen mindenhol tapasztalható területkiesés, amelyek kiesõ jövedelmét a maradó területen kell megtermelni.

Tavaszi tápanyag-ellátási ajánlásainkat annak függvényében tesszük, hogy vetésünk õsszel részesült-e alapmûtrágyázásban, vagy sem.

 

A Yara javaslata az õszi búza tavaszi tápanyagellátásáraAmennyiben a terület részesült alaptrágyázásban, a szükséges nitrogén- mennyiséget lehetõleg minél korábban javasoljuk kijuttatni. Ezt különösen ajánljuk azokon a károsan átnedvesedett területeken, melyeken a késõbbiekben csak légi kijuttatás jöhet szóba. A mennyiség megállapítására ajánlatos az ásványi nitrogén meghatározása.Lombtrágyázni az elsõ növényvédelmi munkával egymenetben javasoljuk a YaraVitaTM Gramitrelt 2–4 l/ha, majd a következõ növényvédelmi munkával a YaraVitaTM Coptrac-ot 0,25 l/ha adagban.


 

 

Alaptrágyázásban nem részesült területeken az elsõ fejtrágyázás mindenképpen magas nitrogéntartalmú legyen. Ehhez a YaraMilaTM 16–27–7, vagy a YaraMilaTM 20–14–7 termékek a legmegfelelõbbek. Ezeknek a területeknek a lombtrágyázását a korábban leírtak szerint YaraVitaTM Gramitrellel, majd YaraVitaTM Coptrac-kal végezzük.Abban az esetben, ha a komplex fejtrágyázás elmarad, használjunk lombtrágyaként több alkalommal FolicareTM 19–11–24 Cu készítményt.

Minõségjavítás céljából a YaraVitaTM Thiotrac (S 300 g/l, N: 200 g/l) alkalmazását javasoljuk 3 l/ha adagban a fülecske teljes kifejlõdésétõl a szemek teljes érésének idõszaka alatt (Zadok 59-79), vagy kétszer 2 l/ha adagban a zászlóslevél rész fejlõdésének látható jelétõl a teljes érés végéig (Zadok 39–79).Elõfordulhat, hogy foszforhiány várható, vagy a jelei mutatkoznak, ebben az esetben javasoljuk a YaraVitaTM Zeatrel (P2O5 440 g/l, K2O 75 g/l, MgO 67 g/l, Zn 46 g/l) lombtrágya használatát.A készítmények összetételével, felhasználásával, beszerzésével kapcsolatban kérdései megválaszolására keresse munkatársainkat illetve a www.yara.hu címen elérhetõ honlapunkat.Dr. Térmeg János

szaktanácsadó

+36-30/277-2556