MENÜ

Preemergens gyomirtás kukoricában

Oldalszám: 51
2014.02.06.

Hazánkban az elmúlt 10 év csapadékviszonyait figyelembe véve a kukorica preemergens gyomirtás a 10-30 mm bemosó csapadék hiányában sok esetben felesleges pénzkidobásnak tûnt, mert a kellõ eredményt nem tudtuk elérni, így esetenként több alkalommal is poszt kiegészítést kellett alkalmaznunk. A 2010-es év viszont több esetben is bizonyította a kezelés létjogosultságát.

 

 

A haszonnövény kelése elõtt kijuttatott vegyszerek a hatásmechanizmusuktól függõen sok esetben kellemes meglepetést okoz nehezen irtható gyomok esetében is, mint a parlagfû vagy csattanó maszlag. Mindenképpen figyelembe kell venni a talajadottságokat a kijuttatás elõtt, hogy optimalizálni tudjuk a költségeket, mert laza talajokon a kisebb dózis használata mindenképpen megtakarítást jelenthet.Az ehhez ajánlott szerek széles skáláját áttekintve megállapítható, hogy a gyártók általában 200–300 liternyi permetlé kijuttatását ajánlják, de már a hatóanyag mennyisége jelentõsen változik: 0,08 kg és 6,0 l-es hektáronkénti érték is elõfordul az adatok között.Ennek megfelelõen a kijuttatás-technikai eljárását is ezekhez a mennyiségekhez kell beállítani. Említést érdemel még az a tény is, hogy némelyik szer erõsen mérgezõ hatású lévén a környezetvédelmi veszélyessége nagynak mondható. Ez a követelmény az elsodródás csökkentését írja elõ, így a vegyszer hatékonyságát is növelni tudjuk.

Mivel a szántóföldön nem lévén még semmilyen vegetáció (preemergens fenológia) a lapos sugarú permetezõ fúvókát elhagyó permetlé elsodródását a permetezõ keret lejjebb engedésével (kb. 30 cm magasság a szokásos 50 cm helyett) is lehet hatékonyan csökkenteni. A permetezés utáni bemosó folyadék kiegyenlíti az esetleges szórásbeli különbségeket, mely az átfedés hiányából adódik. Az ilyenkor tapasztalt nagyobb haladási sebesség viszont mindenképpen indokolja a csökkentett elsodródású (anti drift) vagy légbeszívásos fúvóka használatát, ahol a nagyobb méretû cseppeknek köszönhetõen nehezebben sodródik el a folyadék a tömegébõl adódóan.

A megadott hektáronkénti permetlé mennyiségeknél maradva egy ISO színskálázott fúvóka családból a pirosat (04) választva 2,5 bar permetezési nyomáson (lehetõleg kevés finom permet részarány érdekében) 5 és 6 km/ó haladási sebesség mellett elérhetõ az elõírt kijuttatandó lémennyiség. Ha nagyobb a haladási sebesség, akkor a barna színû (05) fúvóka is megfelelõ megoldást adhat, mely 10 km/h sebességnél 5 bar nyomáson 300 l körüli teljesítményt biztosít. Az alkalmazható fúvóka típus tekintetében egyetlen fontos döntés: olyan gyártmányt válasszunk, amelynél a gyártó a megadott mûszaki jellemzõk megfelelõ biztonságát garantálja. Mindenképpen számoljunk a fúvókák kopásával is, hiszen a típustól (mûanyag vagy kerámia) függõen meghatározott élettartam feletti használat veszteséget okozhat.

permetezes.hu csapata