MENÜ

Eljött az ideje

Oldalszám: 97-98
Antos Gábor 2014.02.06.

A széles gumiabroncsok jelentõsége

 

 

Az ország szántóföldjein óriási méretûek a vízkáros területek, hiszen a soha nem látott belvíz még jelenleg is mintegy 120 ezer hektár szántót érint, és ez a tavasz beköszöntével sem fog gyorsan csökkenni. Számítanunk kell arra, hogy a tavaszi

talajmunkák idõszaka eltolódik, és még a vetés elõtti utolsó pillanatban is mély talajokon kell majd dolgozni. Ha leapadt a víz, és szikkad a talaj, indulni kell a gépi munkákkal. A hagyományos abroncsozású erõ- és munkagépekkel ez nem fog menni gond nélkül.

Az utóbbi idõben több alkalommal esett már szó e lap hasábjain is arról, hogy a talajszerkezet védelme érdekében, a káros talajtömörödés elkerülésére tekintettel széles, alacsony profilú gumiabroncsokat alkalmazzunk a nagy tömegû gépeken. Ezekkel a nagy légterû abroncsokkal alacsony belsõ levegõnyomással lehet dolgozni, így kevésbé terheljük a talajfelszínt, és a nedvesebb, mélyebb talajokon is könnyebben haladhatnak munkagépeikkel a traktorok. Eljött tehát az ideje annak – mert a kialakult helyzet immár megköveteli –, hogy a tavaszi szezonban mindenképpen széles gumiabroncsokat használjunk.

A mezõgazdasági erõ- és munkagépek járószerkezeteinek talajra gyakorolt elkerülhetetlen káros hatása a kerékterhelés és a szlip következtében fellépõ deformáció, amely felszíni taposás és altalaj-tömörödés formájában jelentkezik a szántóföldi és kertészeti munka során. A taposási kár különösen a nedves talajban okoz komoly szerkezeti változást, amelynek megszüntetése csak nagy energiaigényû altalajlazítással lehetséges. A káros hatások a kerekes járószerkezeteknél a megfelelõ gumiabroncsok alkalmazásával csökkenthetõk.

 


 

 

Az alapkritériumokat a radiál szerkezetû, alacsony profilú, széles gumiabroncsok kellõ mértékben teljesítik. A széles gumiabroncsnak a standard profilhoz képest nagyobb a teherbíró képessége, alacsonyabb nyomáson nagy a felfekvõ felülete, így kisebb mértékben tömöríti a talajfelszínt.

A nagyobb érintkezési felületen jóval több borda kapaszkodik a talajba, növelve a vonóerõt. Kisebb a besüllyedésük a talajba, ezzel kisebb a gördülési ellenállás, aminek következtében kevesebb az üzemanyag-fogyasztás. A közúti haladásnál alacsonyabb belsõ nyomásnál is stabilabbak, és a kopásuk is kisebb, így növekszik az élettartamuk. Az alkalmazott szélességi méreteknek egyedül a KRESZ, illetve a közúton haladás egyéb korlátai szabnak határt.

A traktorabroncsok egyik fontos ismertetõjegye a profiltényezõ, amely mutató az abroncsprofil magasságának és szélességének a hányadosa. A traktorabroncsok szélességét a profiltényezõ alapján lehet jellemezni. Esetünkben a 60-as és a 50-es szériájú, ideálisan a flotációs abroncsokat érdemes elõnyben részesíteni, mert ezekkel lehet elérni a szántóföldön és a legelõkön a lehetõ legkisebb mértékû talajterhelést. Kiválasztásuknál pedig fõszerepet kap a minõség és a gazdaságosság.

A legnevesebb, mezõgazdasági gumiabroncsot is gyártó gumigyárak (pl.: Michelin, Goodyear, Trelleborg, Vredestein) ma már szinte kizárólag radiál szerkezetû, egészen kis (0,4-0,6 bar) belsõ levegõnyomás esetén is elegendõen nagy teherbírású, és nagy felfekvõ felületû traktorabroncsokat gyártanak, amelyek a nagy vonóerõ kifejtés mellett teljesítik a talajkímélés fizikai feltételeit is.

 


 

 

Komoly fejlesztési munka folyik a belsõ levegõnyomás csökkenthetõségének érdekében. Kiváló példa erre a Michelin cég XeoBib és CerexBib gyártmánya, vagy a Vredestein legújabb sikerterméke, a Traxion XXL típus. Sajnos a gyakorlat még nem használja ki kellõen a bennük rejlõ lehetõséget, a hatékony üzemelést a tavaszi talajmunkákban, alacsony belsõ levegõnyomással. A XeoBib traktorabroncs szinte univerzálisnak tekinthetõ, mert szerkezeti kialakításánál fogva mind szántóföldön, mind közúton 1,0 bar alatti belsõ levegõnyomással alkalmazható. A Traxion XXL-nél, vagy hasonló más korszerû modellnél (pl.: Michelin AxioBib, Goodyear Optitrac, Trelleborg TM-900 High Power) azonban nagyobb figyelmet kell fordítani a nyomásértékre. Aki ezeknek a traktorabroncsoknak az elõnyeit ténylegesen ki akarja használni, az a belsõ levegõnyomást az aktuális funkcióhoz állítja be, a kerékterhelés és a sebesség mindenkori szem elõtt tartásával. Ez azt jelenti, ha szántóföldi munkát végzünk, akkor a körülményekhez képest a lehetõ legkisebb nyomásértéket (akár 0,4 bar) érdemes használni, ha közúton haladunk, akkor annak megfelelõen (1,6–1,8 bar) beállítva kell a belsõ levegõnyomást változtatni, amely mûvelet naponta akár többször is elõfordulhat.

Az új fejlesztésû, széles profilú traktorabroncsok gyors terjedését egyelõre a magasabb árak akadályozzák. Egyes méreteknél a csere költségeit tovább növeli, hogy új, szélesebb kerékpántot (felnit) is be kell szerezni. A talajvédelem fontossága, a káros talajtömörödés csökkentése azonban most már megköveteli – fõleg a vízkáros területek gazdáitól – a talajkímélõ járószerkezetek, ezen belül a széles gumiabroncsok használatát.

Az elmúlt hetekben országos hírû szakembereinktõl hallhattunk, olvashattunk a vízkáros területek „gyógyításának” lehetõségeirõl, de arany igazság, hogy „jobb a megelõzés, mint a mûtét”. Ennek szem elõtt tartásával a termõtalajok hosszú távú védelme érdekében meg kell hozni az anyagi áldozatot a talajkímélõ járószerkezetek beszerzésére, mert semmi nem garantálja, hogy a jelenlegihez hasonló nehéz körülmények nem térnek vissza. El kell jutni oda, hogy ezeket a széles abroncsozású kerekeket a traktorok egyfajta speciális adapterének tekintsék az üzemeltetõk. Ez a drága beruházás nemcsak azok feladata, akiknek területén áll a víz, hanem minden gazdának, aki szívügyének tekinti a talaj termõképességének megõrzését.

Antos Gábor