MENÜ

Hatékony repcevédelem a kezdetektõl

Oldalszám: 49
2014.02.07.

Mikor és mivel védekezzünk az õszi káposztarepce fontosabb kártevõi ellen?

 

 

Az õszi káposztarepcében a rovarkártevõk vetéstõl aratásig megállás nélkül jelen vannak. Túlzott elszaporodásuk nyomán súlyos károkat idézhetnek elõ, így az õszi káposztarepce növényvédelmének sarkalatos pontja a rovarkártevõk elleni védekezés.

A rovarölõ szeres beavatkozások hatékonyságát alapvetõen meghatározza a kezelések pontos idõzítése. A táblaszintû döntéseket érdemes rendszeres határszemlékre alapozni, mely meglehetõsen idõigényes, de mindenképpen kifizetõdõ ráfordítás. Precíz idõzítés esetén is gyakran elõfordul, hogy egy termesztési ciklusban 4–5 rovarölõ szeres beavatkozásra van szükség.

A kívánt hatás elérése érdekében fontos szempont, hogy ehhez mindig a megfelelõ készítményt válasszuk.Tavasszal általában a nagy repceormányos jelenik meg elõször a repcetáblákon, melyet valamivel késõbb a repce-szárormányos követ. A védekezési idõpont megállapításához érdemes február végén, március elején kihelyezni és legalább kétnaponként ellenõrizni a sárga tálakat. A permetezés az elsõ ormányos csapdába ejtését követõ 1 héten belül történjen. Hosszú évek tapasztalata mondatja, hogy a legjobb készítmény ekkor a NURELLE D (0,6 liter/ha). A hõmérséklet ebben az idõszakban még alacsony, alig több mint 7–10 C° és az ormányosok imágói gyakran rejtett helyen tartózkodnak. Az elsõ védekezés éppen ezért csak olyan készítménnyel hatásos, amely gázhatással rendelkezik, valamint hideg idõben is tökéletesen kifejti hatékonyságát (1. ábra).

 


 

 

A repce-fénybogarak betelepedésével akkor kell számolnunk, amikor a hõmérséklet eléri a 15C°-ot. A legnagyobb kártételt közvetlenül a virágzás elõtt, bimbós állapotban okozzák, ezért még ezt megelõzõen szükséges beavatkozni. Ha növényenként egy fénybogarat találunk, vagy az imágók egyedsûrûsége eléri a 4–5 db/m2-t, használjuk a DURSBAN DELTA-t 2,25 liter/ha dózisban. Abban az esetben, ha a repce-fénybogár nagyon magas egyedszámmal van már jelen, megfelelõ tartamhatás mellett, gyors és letaglózó beavatkozás indokolt. Ilyenkor jön számításba a két hatóanyagot tartalmazó DURSBAN DUO, mely kitûnik a fénybogarak elleni hatékonyságban (2. ábra).

 

 
 

 

 

A repcebecõ-ormányos megjelenése a repce-fénybogarat követi, kártétele a becõképzõdés idején kritikus. (A veszélyességi küszöb 1–2 db imágó/m2.) Az ellene való védekezés már a fénybogarat célzó beavatkozással megkezdõdik. Ilyenkor a becõormányos ellen mind a DURSBAN DELTA (2,25 l/ha), mind pedig a DURSBAN DUO eredményesen bevethetõ (3. ábra).


 

 

A Dow AgroSciences repcében engedélyezett rovarölõ szerei a sárgabimbós állapottól már nem használhatók fel!

Hoffmann Péter • fejlesztõmérnök

+36-30/384-1394* A Dow AgroSciences LLC védjegye.

A fent leírtak tájékoztató jellegûek. Felhasználás elõtt mindig

olvassa el és tartsa be a termékek címkéjén található utasításokat!