MENÜ

Terepszemle a Dekalb Innovációs Centrumaiban

Oldalszám: 19
2014.02.10.

Termésbiztonság, jó vízleadási készség és nagy terméspotenciál jellemzi az extra nagy genetikai variabilitású Dekalb fajtákat. E tulajdonságok ismét bizonyítást nyertek a Bólyban és Enyingen megrendezésre került Dekalb Innovációs Centrum kísérleteit bemutató rendezvénysorozatán. Wortmann-Alt Gyula, a Monsanto munkatársa kísért bennünket végig a bemutatón, az alábbiakban a vetésidõ és a tõszámkísérletek eredményeirõl informáljuk Olvasóinkat.

 

 


 

 

Vetésidõ kísérletekNagyon fontos technológiai kérdés a helyes vetésidõ megválasztása, egy olyan helyzetben mely tõlünk csak helyes megfontolást és döntést igényel, jelentõs, anyagiakban mérhetõ pozitív vagy negatív eredményt érhetünk el.A kukorica kelése 10–12 Celsius fokos talajban 10–12 napot vesz igénybe, 16 Celsius fokos talajhõmérsékletnél ez már mindössze 5–6 nap. Idén a déli megyékben március végére elérte a 10 Celsius fokot a talaj hõmérséklete, de ez után lehûlés következett, ezért a korai vetések nagyon lassan keltek ki, nem ritkán 20–25 nap alatt, sok helyen klorotikus tünetekkel. A hûvös idõjárásnak köszönhetõen, nagyon lassan indultak fejlõdésnek az állományok.

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a növénymagasság nõ a vetésidõvel, tehát minél késõbb vetünk, annál magasabb növényeink lesznek, ez szépen látszott is a kísérleteinkben.Bár idén nem fordult elõ, de a késõi vetésekkel plusz kockázatot vállalunk a virágzáskori aszállyal szemben. A kukorica általában a júliusi kánikulában virágzik, ezáltal jelentõs termésveszteséggel számolhatunk. Az optimálisnál késõbbi vetéseknél, a betakarításkori szemnedvesség is jóval nagyobb lesz, ezáltal pedig a szárítási költségeink lesznek magasak. A gyors vízleadás nem azonos a koraisággal. Gyors vízleadásról akkor beszélhetünk, ha az érés idõszakában (a fekete réteg kialakulása után) 1%/nap vizet veszít a kukoricánk, a lassú vízleadásnál ez az érték 0,5%-ot sem éri el, tehát egy jó vízleadású hibrid választásával jelentõs összeget spórolhatunk meg.Mint láthatjuk, jelentõs eltérések mutatkoznak mind a különbözõ idõpontoknál, mind a hibrideknél (táblázat). A DEKALB hibridekrõl köztudott az igen jó vízleadás, de idén nem lesz ritka, hogy tíz, vagy tizenöt vízszázalékot kelljen szárítani, ami 60–90 000 Ft plusz költséget is jelenthet hektáronként. Az elmúlt „száraz” évjáratokban a termelõk hibrid választása eltolódott a FAO 400-as éréscsoportba, várhatóan idén ismét felértékelõdnek a FAO 300-asok.

 


 Összegezve, ha jó döntést akarunk hozni vetésidõt illetõen, akkor a talaj hõmérsékletét vesszük elsõsorban figyelembe, amikor ez tartósan eléri a 10 Celsius fokot, a vetést meg kell kezdeni és ha ehhez választunk két-három, vagy (üzemmérettõl függõen) több DEKALB hibridet, akkor jelentõs lépéseket teszünk a sikeres kukoricatermesztés érdekében.

Tõszám kísérletek
Azt gondolom, hogy a hibridválasztás után a második legfontosabb kérdés: mennyivel is vessem az adott hibridet?A válasz nem lehet egzakt, hiszen több dolog is nagyban befolyásolja: 

- termõhely (5–12 T/ha), 

- technológiai háttér (tápanyag-utánpótlás, permetezés, gépesítés minõsége), 

- genetikai háttér (amiért a kísérletet beállítottuk).Fontos tudni, hogy bár a növényszám növelésével az egyedi potenciál csökken, összességében a területre jutó termés nõ. Az indokolatlanul magasabb tõszám stresszes idõjárás esetén növeli a meddõ kukoricák számát, illetve növekedhet a gombafertõzés lehetõsége is.

 

A megfelelõ tõszám pozitív hatással van a gyomelnyomásra. Ma a korszerû hibridekkel lehetõségünk nyílik a sûrítésre, mivel gyökérzetük nagy és mélyre hatoló száruk erõs, levélzetük pedig erektív levélállású, ami kedvez a sûrítésnek.

Az Innovációs Centrumban 4 hibrid (DKC 3705, DKC 4590, DKC 4795, DKC 5007) 4 elméleti tõszámmal (50-60-70-80 ezer tõ) lett elvetve, a tapasztalatok a következõk voltak: 


A DKC 4795 jól tolerálta a sürítést

 - 50 e tõ: kiegyenlített szép állományt kaptunk, ahol a második csövek szép számban jelentek meg. Megjegyzendõ, a csövek mérete alapján a 300 FAO számú DKC 3705 kompenzálta a legjobban az alacsony tõszámot. - 60 e tõ: csökkentek a második csövek száma, szinte az összes hibrid egyforma volt. - 70 e tõ: hazánkban ez a legelterjedtebb, fajtától függetlenül minden helyre és termelési körülményhez javasolni lehet. - 80 e tõ: a csövek mérete jelentõsen kisebb, illetve egy-egy csövön már kisebb megtermékenyülési hiba is jelentkezett. Összességében két hibrid, a DKC 4795 és a DKC 5007 tolerálta legjobban a sûrítést.A vetetthez képest 92–98%-os beállt tõszámot sikerült realizálni.

Összegzésként elmondhatjuk, hogy adott évben a területünkön a maximális termést csak sûrítéssel tudjuk elérni, bár a profitszerzés szempontjából azt is figyelembe kell venni, hogy amennyivel többet fizetünk ki egységnyi területen a vetõmagért, azt visszakapjuk-e majd plusz termésben.

Zárszóként e témában: a tõszámot igenis már akár télen tervezni kell a fajtaválasztás idõszakában, módosítani viszont lehet a vetéskor.Szinte „születésük” óta figyelemmel kísérem a Dekalb fajták fejlõdését – nyilatkozta lapunknak Enyingen Pájtli József gazdálkodó, aki Tamásiban, 700 ha-on foglalkozik növénytermesztéssel.
Régóta dolgozom Dekalb fajtákkal, tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy extra jó genetikai háttérrel rendelkeznek. Mint ahogy az itteni kísérletekben is látható, a fajták az idõ folyamán generatívvá váltak, vagyis 2,5–3 m-nél magasabbra nem nõnek meg, inkább a csõfejlesztésre fordítanak energiát. Nagyon jó a stabilitásuk, megfelelõ gyökérrendszerrel rendelkeznek. A betakarítást megkönnyíti, hogy az érés elõtti idõszakban lefordul a csõ és kinyílik a csuhélevél, így gyorsan, nagy mennyiségû víz leadására képesek.

Számomra hasznosak a Dekalb Innovációs Centrumok, hiszen lehetõséget biztosítanak arra, hogy az új fajták tesztelését a tõszám és vetésidõ kísérletekben eltérõ adottságú termõhelyeken figyelemmel kísérjem és adaptáljam a saját gazdaságom javára.Kiváló munkát végeztek az Amazone munkagépek

A Dekalb Innovációs Centrumok „munkagépfelelõse” ettõl az évtõl kezdõdõen az Amazonen Werke Kft. A kísérletek során szerzett tapasztalatok alapján az Amazone szemenkénti vetõgépekrõl elmondható, hogy az alacsony ejtési magasságnak köszönhetõen kiváló tõtávpontosságot biztosítottak.
A vetõ- és talajmûvelõ munkagépeken kívül az Innovációs Centrumokban bemutatták a függesztett AMAZONE ZA-M 3000 ULTRA HYDRO mûtrágyaszórót, mely alapkivitelben 3 000 liter tartálykapacitással rendelkezik. A gép különlegessége, hogy a szórótárcsákat nem a kardántengely, hanem hidromotorok hajtják meg. A tárcsák forgási sebessége számítógép által vezéreltek.

 

 

 

A permetezõkhöz hasonlóan a munkaszélesség szakaszolása kívülrõl befelé megoldható. Bármilyen munkaszélességet választ a kezelõ, a számítógép azt 6 szakaszra osztja, így akár egy oldalon 0-ra is csökkenthetõ az által, hogy a tárcsák fordulatszámát változtatja a hidromotor. Kiválóan alkalmazható ék alakú táblák, vagy olyan területek esetében, ahol nem párhuzamosak a mûvelõ nyomok a tábla szélével.

 DOSI-MAP, területhelyes gazdálkodás mindenkinek!
A dekalbfarm.hu
projekt Magyarországon az Agrárin Kft. üzemeltetésében mûködõ, a Monsanto Hungária Kft által készíttetett web alapú táblatörzskönyv. Speciális része a Dosi-map nevû alkalmazás, mely új megvilágításba helyezi a precíziós gazdálkodást. Az új rendszer lényege, hogy a termelõ által egyszerûen berajzolt területeken a kijuttatás saját beállításának megfelelõen fog mûködni.

 

Ez a rendszer kompatibilis az Amazone mûtrágyaszóróival. Ha a termelõ Amazonen mûtrágyaszóróval dolgozik (AMATRON+ fedélzeti elektronikával), akkor egy egyszerû kapcsolattal már vezérli is a helyszínen a munkaeszközt a kis PDA, amin az adatok vannak. A PDA-n tárolt, a gazda által megadott kijuttatási mennyiségeket az Amazone mûtrágyaszóró leköveti, így adott területeken más-más dózissal szórhatunk.

Képgaléria és hanganyagok