MENÜ

A korai kukoricák próbaéve Dalmandon

Oldalszám: 13
2014.02.10.

A Dow AgroSciences vetõmag üzletága, a Dow Seeds szuper korai és igen korai kukorica fajtái által új lehetõségek nyíltak meg a magyarországi termesztõk számára. A 9600 ha szántóterülettel rendelkezõ Dalmand Zrt. szakemberei kipróbálták ezeket a fajtákat, s a tapasztalatok megvitatására a helyszínen, egy kellemes hangvételû tanácskozáson került sor.

 

 

Az elmúlt három év tapasztalatait tartalmazó képes beszámoló – melyet Szundy Péter, a Dow Seeds értékesítési vezetõje prezentált – ékes bizonyítéka e korai koncepcióban rejlõ elõnyöknek, nem utolsó sorban az elõadó által kiemelten hangsúlyozott biztonság megteremtésének.

A korai vethetõség adja a lehetõségét annak, hogy új technológiát alkalmazzunk a kukoricatermesztésben. A „korai koncepcióba” tartozó kukoricáink alacsony, már 6°C-os talajhõmérsékletnél fejlõdésnek indulnak. Magyarországon 5 év átlagában ez már március végén rendelkezésre áll, így a vetés jelentõsen elõbbre hozható. Egy extrém kísérlet által mutatta be a korai vethetõség létjogosultságát: Kovászna megyében, Sepsiszentgyörgyön 2009. április 2-án kerültek elvetésre a korai kukoricák (a normál vetésidõ: május eleje). Április 23-án mínusz 7 fokos fagy volt, ami leborotválta a 3–4 leveles kukoricákat. A kukorica tenyészõcsúcsa viszont nem sérült, így újra hajtott. A fejlõdés ugyan megtorpant, de szeptember 11-én betakarították a kukoricát és 8 t/ha termésmennyiséget regisztráltak 19,7% szemnedvesség mellett.

Milyen elõnyöket mutatott az elmúlt három évben ez a kukoricatermesztési technológia?A kora tavaszi nedvesség hasznosulását a 2009-es évben Békés megyében a március 31-én elvetett hibridek bizonyították.A rendkívüli szárazság beköszöntéig a növények már megerõsödtek és kellõen fejlettek voltak ahhoz, hogy gyökereikkel lépést tartsanak a lefelé húzódó talajnedvességgel. Másik, korábbi példa erre 2007 aszályos idõjárása, melynek következtében elkeserítõ termésmennyiségeket takarítottak be országszerte; a hosszabb tenyészidejû fajták átlagban 3 t/ha, míg a korai fajtáink 5 t/ha mennyiséget tudtak produkálni. A korai virágzás – mely kritikus a termésképzõdés szempontjából – megelõzi az igazán forró, aszályos júliusi napokat. 2009-ben Baranya megyében is ez történt, a késõn virágzó fajtáknál a szemtelítõdés folyamata nem fejezõdhetett be, míg a korai virágzásúaknál volt erre lehetõség.A korán vetett korai kukoricákkal megvalósítható a szárítás nélküli kukoricatermesztés. A szemek érése a rendszerint forró és száraz augusztusban történik, ezért igen intenzív lehet a vízleadás. Így történt 2008-ban is, amikor igen nehéz volt profitot termelni, hiszen a magas input árakat alacsony terményárak követték. A korai kukoricafajtáknál a költség és árbevétel kalkulációban a szeptember 3-án mért 13,7%-os szemnedvességgel a szárítási költségeket nullára lehetett csökkenteni.Dalmand a példa rá, hogy a korán vetett korai kukoricák jól illeszthetõk a vetésforgóba, mely a biztonságos búzatermesztés szempontjából jelent kiemelt értéket. Lengyeltótiban, Légrádi Miklós gazdaságában készített fotók pedig bizonyították, hogy a kukorica akár repce elõvetemény is lehet.Zeitvogel Zsolt, a Dow Seeds termékfejlesztõje kitûnõen szemléltette, hogy a kimagasló fejlõdési erélyû kukoricák lépéselõnyre tesznek szert a kártevõkkel szemben. A megerõsödött növényeket a barkók, lárvák már kevésbé tudják károsítani, a kukorica „kinõtt a foguk alól”. A korai vetés és a rövid tenyészidõ igen korai virágzást eredményezhet. Mire a kukoricabogarak rajzani kezdenek, a kukorica már elvirágzott, a bibeszálak már beszáradtak, így is csökkentve a rovarok okozta kártétel kockázatát.

 A Dalmand Zrt. szakemberei három, a Dow Seeds korai kukorica koncepciójába tartozó hibridet próbáltak ki 5–5 hektáron, a Zrt. ihárosi tábláján. Az MT Mattes, az MT Léna és az MT 261 hibrideket március 30-án vetették el.Megkérdeztük Gyenei Ferencet, a Dalmand Zrt. termelési igazgatóját: 
Miért lehet szüksége Dalmandnak a korai kukorica fajtákra?


A szarvasmarha telepeink felszámolása miatt jelentõs silókukorica területünk szabadult fel, így több, mint 4500 ha-on termesztünk takarmánykukoricát. A vetésszerkezetbe való beillesztés során jelentõs mennyiségû takarmánykukorica után kerül õszi kalászos. Az õszi kalászos idõben való vetése a kalászos vetési koncepciónk alapja, emiatt rendkívül fontos számunkra a korán betakarítható kukorica. Nem elhanyagolandó kérdés továbbá, hogy ezekkel a fajtákkal jelentõs szárítási költséget takarítunk meg, ami kiemelt fontossággal bír e csapadékos évjáratban.

 Mik a tapasztalatok most, a betakarítás küszöbén?

Csak alátámasztani tudom Szundy Péter által elmondott ismérveket. Látszik, hogy kompakt fajtákkal dolgozunk, a korai vetést jól tûrték, a virágzás korán elindult. Gyönyörû, egységes állományt mutatnak a táblák, a szemnedvesség terén ebben a pillanatban 10% elõnyük van a késõbbi tenyészidejû fajtákkal szemben. A termésmennyiség 10 t/ha körül várható.

Hanganyag és képgaléria