MENÜ

Pioneer új kukoricahibridek - egyre nagyobb ­területen

Oldalszám: 14
2014.02.10.

A Pioneer az elmúlt években is számos új hibridet vezetett be a magyar piacra. A hazai kutató és nemesítõ állomás létrehozásával a termõképesség javítása mellett még inkább a hazai viszonyokhoz jobban alkalmazkodó hibrideket tudtunk a kukoricatermesztõknek ajánlani. A 2007-tõl piacra került hibridjeink teljesítményét és termésbiztonságát elismerve a gazdálkodók mind nagyobb számban választják az új generációs Pioneer kukoricákat. Cikkünkben ezekre az immár jelentõs szerepet betöltõ új hibridjeinkre szeretnénk rávilágítani, annak apropóján is, hogy már hozzáférhetõek a Kleffmann piackutató vállalat munkájának eredményei.

 

 

Nemrég került napvilágra a Kleffmann piackutató cég 2010. évi kukoricára vonatkozó piacelemzése, mely szerint a Pioneer továbbra is a meghatározó vállalat a nemesítõk közül, stabilan õrzi piacvezetõ szerepét. A legjobb visszajelzés azonban a nemesítõi munka felé, hogy idén az elsõ tíz legnagyobb területen termesztett hibrid közül 6 Pioneer! (1. ábra)

 


 

A PR37N01-es hibrid, amely mindöszsze 3 éve szerepel a piacon, mára a legnagyobb területen termesztett Pioneer kukorica lett. Az elsõ 10 közé bekerült továbbá a P9494 is, amely még csak az elsõ évét tölti a köztermesztésben, hivatalos MgSzH eredményei azonban annyira meggyõzõek voltak, hogy sokan döntöttek mellette.Ha megnézzük az elsõ tíz hibrid „életkorát”, azaz mióta szerepel a termesztésben, azt tapasztalhatjuk, hogy a két legfiatalabb hibrid az N01 és a P9494. A hazai gazdálkodók bizalma nõtt tehát a Pioneer új genetikái iránt, ezek a korszerû hibridek nemesítésénél a termésbiztonság, a termésstabilitás kerül egyre inkább elõtérbe.Az intenzív nemesítõi munka, az innovatív termékfejlesztés elismerése, hogy a Pioneer új hibridjei ilyen mértékben megjelennek a nagy területen termesztett hibridek között.

 


t A PR37N01 csõtípusa – idén is számíthatunk rá!

 A PR37N01-es hibrid 2008-ban szerepelt elõször a köztermesztésben, híre azonban már megelõzte, ugyanis a 2007-es extrém száraz évjáratban a kísérletekben bizonyította aszálytûrését (GOSZ-VSZT Kukorica posztregisztrációs kísérletekben 1. hely a FAO 300-as csoportban). 2007 után a különbözõ évjáratok mindegyikében jól vizsgázott, ennek következtében egyre többen választották és került egyre nagyobb területen elvetésre.

Az N01 sikerének titka éppen e nagyfokú termésbiztonságban rejlik. Mind a száraz, mind a csapadékos viszonyok között megállja a helyét. Magyarország valamennyi termõtájára ajánljuk, legyen az intenzív vagy extenzív termesztési körülmény. Az elmúlt évben a 120 nagyüzemi kísérletünket szétválogattuk termesztési szintek szerint, hogy megnézzük, mely hibridek teljesítenek jól a magas és melyek az alacsony termésszinteken. Általában egy hibrid vagy az extenzív vagy az intenzív körülmények között szerepel jól. Az N01 azonban a termesztési szintek szerint kétfelé válogatott kísérletekben mindkét körülmény között a legnagyobb termést adta a FAO 300-as csoportban. Magyarországi sikerének is ez a fõ „titka”, hogy kimagasló termõképességére minden termesztési körülmény és minden idõjárási szélsõség mellett számíthatunk! Az N01 esetében további piaci bõvülésre számítunk, ajánljuk minden gazdaságba vezérhibridként. Az idei év szántóföldi szemléin tapasztaltak is azt támasztják alá, hogy jól döntött, aki az N01-et választotta.Az idei évben szerepelt elõször az ajánlatunkban a két új FAO 300-as hibridünk a P9578 (FAO 320) és a P9494 (FAO 390). Mindkét hibrid kimagaslóan szerepelt a hivatalos regisztrációs kísérletekben, 2008-ban és 2009-ben is (2-es és 3-as ábrák).

 


 


 

 

A P9578 a FAO 300-as csoport elsõ felében érik, gyors vízleadása és nagy termõképessége miatt az egyik leggazdaságosabban termeszthetõ kukorica. Ahogy a hivatalos eredményein látszik a FAO 300-as csoport valamennyi sztenderd hibridjét megelõzte termésével, miközben betakarításkori szemnedvessége valamennyi sztenderd hibridnél alacsonyabb volt! Magyarország valamennyi kukorica termõhelyére ajánljuk, mindenhol megállja a helyét.A P9494 a FAO 300-as csoport végén érik, az MgSzH regisztrációs kísérletekben mindkét évben maga mögé utasította az öszszes csoportjában elvetett hibridet.A gazdálkodók részérõl már idén jelentõs kereslet volt iránta, melynek köszönhetõen bekerült az elsõ tíz legnagyobb területen termesztett hibrid közé. Az idei szántóföldi bejárások alkalmával is nagyon kedvezõ kép alakult ki róla, sok helyen rekordtermés látszik rajta. Csõtípusa egyedi, más hibridektõl könnyen megkülönböztethetõ. Vastag, hengeres, nem elkeskenyedõ, 16-18 szemsorral bír. Nagyméretû, hosszú mélyen ülõ szemei vannak, a szemek felületén a kupanyom mély.

 


P9494 csõtípusa: vastag hengeres, 16–18 szemsor, hosszú mélyen ülõ szemek

 

A következõ vetési szezonban a kukoricát tekintve egy további új hibridet fogunk bevezetni. Ez a kukorica a PR36V74, FAO száma 480. A kísérleteinkben szinte mindenhol elvetésre került, ezért a betakarításos bemutatókon érdemes lesz figyelmet szentelni rá. A FAO 400-as csoport második felében érik, nagy termõképességû, kiegyensúlyozott agronómiai tulajdonságokkal rendelkezõ hibrid, termékfejlesztési kísérleteinkben a legnagyobb termést adta a FAO 400-as csoportban.

 


 

Az idei évben indítottuk el a Pioneer Portfólió Farmok kísérleti rendszert. Ezekben a kísérletekben a megszokott hibrid összehasonlítások mellett különbözõ agronómiai kísérletek lettek beállítva, úgymint: tõszám, vetésidõ és tápanyag-utánpótlási kísérletek. A Pioneer Portfólió Farmok elsõ számú célja, hogy Önöknek minél több és megbízhatóbb eredménnyel, információval tudjunk szolgálni a termékeinket illetõleg. A különbözõ hibridek így egy helyszínen különbözõ technológiák mellett is láthatóak, már szemre is észrevehetõek a különbségek, mit jelent például egy adott hibridnél a vetésidõ vagy a tõszám változtatása. Természetesen a terméseredmények lesznek majd az igazán fontosak, melyeket meg fogunk osztani a gazdálkodókkal.

Fábián László • termékmenedzser