MENÜ

Aktuális támogatások

Oldalszám: 3
Hegedûs Szilvia, Berta Dávid, Dömötör Károly 2014.02.10.

Elsõ alkalommal kell benyújtaniuk az agrár-környezetgazdálkodási programban résztvevõknek elektronikus úton a Gazdálkodási Napló egyes adatait az MgSzH-hoz. A benyújtási határidõ minden évben szeptember 1-tõl november 30-ig tart. A nitrát adatszolgáltatást a 2009/2010. gazdálkodási évtõl kezdõdõen már elektronikusan is teljesítheti a gazdálkodó. A benyújtási határidõ minden évben szeptember 1-jétõl december 31-ig tart.

 

 

A nyomtatványok feltöltése több módon lehetséges. A Java futtatókörnyezetet telepíteni kell, ha az adóbevalláshoz hasonlóan akarjuk a Gazdálkodási Naplót beküldeni. Le kell tölteni az APEH honlapjáról az ÁNYK általános nyomtatványkitöltõ keretprogramot. Az MgSZH honlapján lévõ GN programot le kell tölteni és azt az ÁNYK keresztül megnyitni és kitölteni. A kitöltés után készítse elõ a nyomtatványt elküldésre, kattintson a Kapcsolat az ügyfélkapuval/Nyomtatvány megjelölése elektronikus beküldése menüpontra. Valamint jegyezze fel a nyomtatvány helyét és nevét a késõbbi beazonosíthatóság végett. Ha hibátlan a nyomtatvány, akkor kattintson a Kapcsolat az ügyfélkapuval/A nyomtatvány közvetlen beküldése az ügyfélkapun keresztül menüpontra. A felugró ablakban adja meg az ügyfélkapus azonosítóját és jelszavát.

A nyomtatványokat a honlapon korábban közzétett xml formában is lehetõség van feltölteni az MgSZH honlapján. A feltöltéshez ügyfélkapus azonosítóra és jelszóra van szükség, melyet az okmányirodákon keresztül lehet igényelni. A honlap jobb oldalán lent, az Ügyfélkapu bejelentkezés menüpontban be kell jelentkeznie az okmányirodában kapott személyes ügyfélkapus azonosítójával és jelszavával. Az elsõ bejelentkezéskor meg kell adnia a születési adatait és MVH regisztrációs számát. Válassza ki az Adat típusa mezõnél a legördülõ listából, hogy gazdálkodási naplót, vagy nitrát adatlapot kíván feltölteni.A Nyomtatványok – xml feltöltõ menüpontra kattintva a megjelenõ oldalon a Tallózás gombbal keresse meg a feltöltendõ xml fájlt a saját számítógépén. A Feltöltés gombra kattintva küldje el a fájlt.A Gazdálkodási Napló mellett évente külön kell a tápanyag-gazdálkodással, a földhasználattal kapcsolatos terveket is készíteni. Ezek egyes adatait a hatóságnak is meg kell küldeni a gazdálkodási év végén, vagyis szeptember1.–november 30. között.A Gazdálkodási Napló és az elõzõ gazdálkodási év Tápanyag-gazdálkodási tervének egyes adatait kell elektronikus formában az MgSzH-nak eljuttatni. Erre egy internetes oldal ad lehetõséget, melyet a gazdálkodók a www.mgszh.gov.hu címen a nyomtatványok menüben érhetnek el, a programot magát web-GN-nek nevezik.A Tápanyag-gazdálkodási terv (TGT) egyes adatait szintén szeptember 1. és november 30. között elektronikusan kell benyújtani az MgSzH-nak. Ebben az elmúlt évi Tápanyag-gazdálkodási terv adatait kell részletezni, míg 2010. szeptember 30-ig a 2010/2011 gazdálkodási évre vonatkozót kell a gazdálkodónak elkészíteni, amennyiben a fõnövény betakarítására ezt követõen kerül csak sor, úgy a terveket, a betakarítást követõen kell haladéktalanul elkészíteni. A Földhasználati terveket évrõl évre szintén szeptember 30-ig kell elkészíteni.Amennyiben a napló meghatározott adatainak benyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás 30 százalékának mondhat búcsút. Ha valaki a tápanyag-gazdálkodással kapcsolatban nem végezteti el a kötelezõ talajvizsgálatot, akkor a vétség mértékétõl függõen 15–60 százalékkal csökkenthetik támogatását az érintett egység vonatkozásában. Amennyiben nem készíti el a Tápanyag-gazdálkodási tervet, úgy 30–60 százalék elvonással számolhat az érintett célprogram teljes kifizetési tekintetében. Ha valaki túllépi a Tápanyag-gazdálkodási tervben elõírt hatóanyag-mennyiségeket, akkor 15–60 százaléknyi támogatás megvonása sújthatja.

Az MVH 128/2010 (IX. 7) számú közleménye

A fiatal mezõgazdasági termelõk indulásához a 2009. évtõl nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeirõl.A 2009. szeptember 15. és október 31. között benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódóan támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezõ ügyfelek a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelmet 2010. szeptember 6. és november 2. között, de legkésõbb 2011. január 1. és 31. között nyújthatnak be az MVH által az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon az MVH-hoz.A fiatal mezõgazdasági termelõk számára nyújtandó támogatás kifizetési kérelmének formanyomtatványa: 

-  D1028-01 Kifizetési kérelem 90% – FõlapA kifizetési kérelem kötelezõen csatolandó melléklete:

- D0074-05 Igazolás egyéni vállalkozó mezõgazdasági tevékenységérõlAz MVH 129./2010. (IX.08.) számú közleménye

A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igénylésérõl.- A 16/2010. (IX. 17.) VM rendelet az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás igénylésérõl.Forrás: www.mvh.gov.huwww.fvm.hu • www.mgszh.huwww.agrarkamara.huHegedûs Szilvia • Berta Dávid • Dömötör Károly – MVH FÖPEKI