MENÜ

Felkészülés a szemes kukorica CCM és LKS betakarítására

Oldalszám: 43
Dr. Sárvári Mihály, Boros Beáta 2014.02.10.

A kukoricatermesztésben eltérõ betakarítási, tárolási és felhasználási technológiák alakultak ki. Az 1970-80-as évtizedekben fõleg a szemesen, szárítva betakarítási és tárolási mód terjedt egyre jobban. Azonban az energiaárak növekedése következtében a szárítási költségek egyre jobban növelték a segédüzemági költségeket, illetve a kukoricatermesztés költségét.

 

 

A hosszabb tenyészidejû hibrideknek a potenciális termõképességük is nagyobb, azonban a betakarításkori szemnedvesség-tartalmuk is magasabb, ami nagyobb szárítási költséget jelent. Ezért az utóbbi évtizedben már a FAO 300-as hibridekkel érték el a területegységre jutó legnagyobb jövedelmet, mivel ezen hibridek között egyre több a nagyon jó termõképességû és az érés idõszakában gyors vízleadó képességû hibrid, fõleg a FAO 300-as éréscsoport végén.

 


 

 

Magyarországtól északabbra lévõ országokban (pl. Németország, Hollandia stb.) a kukorica beérése – szemesként – meglehetõsen bizonytalan volt, ezért a kukoricatermesztésben, illetve a kukorica betakarításánál egyre jobban terjedt a CCM-es (Corn Cob Mix, szem-csutka keverék) tartósítás, illetve az LKS (Liesch Kolben Schrot, szem-csutka-csuhélevél zúzalék) erjesztéses tartósítás. Magyarországon a CCM-es (szem-csutka) keverék takarmányozási célú elõállítását és felhasználását elõsegítette, hogy a sertések takarmányozásában elõnyös volt.Ezzel a rostszegény sertéstakarmány-keverék rosttartalmát növelni lehetett. A CCM-es technológiánál a csutka 60%-át takarítják be a szemterméssel. A csutka teljes mennyisége azért nem takarítható be és keverhetõ a szemhez, mert az ilyen keveréknek túl nagy a rosttartalma és romlik az emészthetõsége. Az állattenyésztés igényét ezért kell pontosan ismerni a szem-csutka arány betakarításkori beállításában.

A sertések takarmányozásánál pl. megengedhetõ az 5%-os nyersrost-tartalom, mert az ilyen értéknél még nem romlik a takarmány emészthetõsége. A betakarítógépek cséplõszerkezetének átalakítása szükséges a CCM betakarításához és a beállítással szabályozható a szem-csutka keverék aránya. Igen gyakori a betakarításnál az a beállítás, amelynél a csutka felét fogja fel a CCM rosta, a másik felét pedig kihullatja.

A csõtermés tömegének 80–85%-a szem, 15–20% a csutka, így a keverékben 90%-nál nagyobb arányt képez a szem. Kis mennyiségû a csutka, jelentõsége mégsem hanyagolható el, mert a takarmányozási kutatások eredménye szerint az élettanilag szükséges rosttartalom a takarmány egyéb komponenseinek emészthetõségét is javítja. A CCM-es tartósításra 30–32%-os nedvességtartalmú keverék a legmegfelelõbb. Mivel a csutkának majdnem kétszer nagyobb a víztartalma, mint a szemnek, a kívánt érték 26–28%-os szemnedvesség-tartalommal érhetõ el. A betakarítás idõpontját ennek megfelelõen szükséges ütemezni. CCM célra a középérésû vagy középkései érésû, továbbá az olyan hibridek jöhetnek szóba, amelyek a fiziológiai érés után a vizet lassan adják le. Természetesen nedvesen csak egészséges, fuzáriumtól mentes kukorica tárolható.A CCM betakarításkori változat ajánlható, ahol megkésve érik a kukorica és gyakoriak a korai fagyok, ahol a késõi vetés miatt, pl. belvizes területek, másodvetés nagyobb területi aránya, ha nagyobb a kukorica betakarításkori szemnedvesség-tartalma. Ott ahol a nedves etetési technológiára felkészültek, illetve azt alkalmazzák.A CCM keverék tartósítása erjesztéssel történik. A tökéletes erjesztéshez a kombájntól beszállított szem-csutka keverékbõl a jobb tömöríthetõség miatt 1–2 mm szemcseméretû, homogenizált zúzalékot kell készíteni. Az erjedés biokémiai folyamat, ez esetben is úgy megy végbe, mint a nedves roppantott, vagy darált kukoricaszemnél. A megfelelõ tömörítés esetén tejsavas erjedés megy végbe.

 


 

 

A silótér tetejét fóliával lefedjük és tetejét a középvonaltól a széle felé lejtõsre képezzük ki, hogy a csapadékvíz oldalirányban lefolyhasson. Tárolótérnek a modern silótornyok is alkalmasak.

 


 

 Az LKS (szem-csutka-csuhélevél) betakarításnál a csuhélevél kis hányada is a zúzalékba kerül. E betakarítási módnak a jelentõsége abban van, hogy a hagyományoshoz viszonyítva mintegy 30–40%-kal nagyobb a betakarított szárazanyag-tömeg. Növekszik az emészthetõ tápanyagtömeg is kb. 15–20%-kal. A nagy rosttartalom miatt azonban csak a kérõdzõ állatok takarmányozására használható fel.

A kukoricát a biológiai érést követõen 35–38%-os szemnedvesség-tartalomnál lehet betakarítani. A betakarításhoz csõtörõ adapterrel felszerelt szecskázógép szükséges. A szecskahossznak (zúzaléknak) 10–20 mm-nél kisebbnek kell lennie. Fontos követelmény, hogy a gép a szemeket is törje szét, mert így a szecska és a zúzalék jobban tömöríthetõ lesz, hiszen az erjesztés és a tartósítás a CCM keverékhez hasonlóan történik. Itt is fontos, hogy tejsavas erjedés menjen végbe.A CCM-es és LKS-es erjesztett zúzalék etetésekor (felhasználásakor) ügyelni kell arra, hogy 25–35 cm rétegvastagságot a teljes metszés felületén fel tudjuk etetni, mert ez elejét vehetni a szilázs (zúzalék) romlásának.

A CCM-es és LKS-es betakarítás, tárolás és felhasználás nagyobb mértékû terjedését gátolja napjainkban, hogy az utóbbi évtizedekben nagyon lecsökkent az állatállomány Magyarországon. Különösen csökkent a szarvasmarha és a sertésállomány. A növénytermesztés-állattenyésztés aránya nagyon kedvezõtlen (70:30%). Ami viszont a CCM-es és LKS-es betakarítást, tárolást és felhasználást indokolná, a nagymértékû fosszilis energiafelhasználás, ami hozzájárul a globális felmelegedéshez, hiszen növeli a CO2 légköri koncentrációját. Továbbá, hogy az energiaárak emelkedése növeli a szemesen szárítva betakarításnál a termesztési költséget.Ugyanakkor CCM-es és LKS-es zúzalékkészítésre különösen alkalmas a belvizes területen késõbb vetett, vagy másodvetésû, illetve a nagyobb termõképességû, hosszabb tenyészidejû hibridek felhasználása. Természetesen ennek készítésénél figyelembe kell venni az állattenyésztés igényét és az állattenyésztés (sertés, szarvasmarha) etetési (takarmányozási) technológiáját.

Boros Beáta

Dr. Sárvári Mihály