MENÜ

Pellet, brikett tüzelõanyagok elõállítása, felhasználása

Oldalszám: 61
Tóvári Péter 2014.02.10.

A pellet és brikett az elégethetõ szilárd anyagok egyik „legnemesítettebb” formái. Gyakorlatilag minden ömlesztett és száraz, szemcsés anyagból készíthetõ, amely nyomás hatására alaktartó préselvénnyé formálható. A tüzipellet viszonylag kis átmérõjû (max. 25 mm) hengeres tüzelõanyag, míg a brikett egy nagyobb geometriai méretekkel rendelkezõ, formáját tekintve téglatest, vagy henger formájú préselvény.

 

 

Mindkét tüzelõanyagot speciális présgépekkel gyártják, melyek egy-egy technológiai folyamat részei. A kéttípusú tüzelõanyagot nem célszerû összevonva elemezni, hiszen gyártásában is és felhasználásában is eltérések vannak, azonban átfogó, általános jellemzõiket bemutató jelleggel egy technológiai sorra felfûzve ismertetjük jelen cikkben.

A pellet/brikett technológiai folyamat1. Alapanyag elõkészítésA fás- és lágyszárú növényi alapanyagot a technológiai kívánalmaknak megfelelõen darabolni, aprítani kell. A pelletáláshoz szükséges részecskeméretet általában egy lépésben nem tudjuk elérni, ezért az alapanyagok nagy részét aprítani, majd az aprítékot darálni kell.2. SzárításHa az alapanyag nedvességtartalma jóval nagyobb, mint az a darálás és a préselés szempontjából optimális, az elõaprítást a szárítás követi. Fa alapanyagnál a vágás utáni nedvességtartalom 40–55% is, míg a szalmaféleségek esetében ez alacsonyabb lehet. A feldolgozás technológia elvárt nedvességtartalom értéke nem lehet nagyobb 12–18%-nál. Alapvetõen két szárítótípus használatos, a dobszárító, valamint a szalagos szárító.3. HomogenizálásA homogenizáló mûvelet fõ célja a megfelelõ szemcseméret beállítása. Ennek legjobb eszközei a különbözõ kivitelû kalapácsos darálók. A kedvezõ méretek eltérõek az alapanyag jellege szerint, szálas anyagoknál a pelletátmérõ 10–50%-a lehet a maximális méret, a keresztmetszet átmérõ és az alapanyag függvényében.4. Keverés, kondicionálásA homogén alapanyag minden préstechnológiánál kívánalom, azonban a pelletáló berendezések kiemelten érzékenyek az alapanyagok inhomogenitására. Ezért pellet technológia esetében a présgép elõtti szakaszban általában beépítésre kerül egy homogenizáló (csigás keverõ egység) berendezés, valamint egyes kialakításoknál, amikor a feldolgozandó anyag megköveteli, víz-, vagy gõz bejuttatása is megoldható ebben a technológiai lépésben.5. PréselésMind a pellet, mind a brikett technológia fõ szerkezeti egysége a présgép. Kialakításukat tekintve számos megoldás megtalálható, mint például a dugattyús-, a csigás-, a síkgörgõs-, illetve a körgyûrûs konstrukciók, melyek a legelterjedtebbek. A préselés során fontos, hogy a megfelelõen száraz alapanyag magas hõmérsékleten és nagy nyomáson kerüljön összepréselésre, így biztosítható a megfelelõ szilárdságú, minõségi tüzelõanyag.

A nagyméretû üzemberuházások esetén, a névleges teljesítmény két- vagy több prés párhuzamos telepítésével biztosított.6. HûtésA pelletálás/brikettálás során a késztermék magas hõmérsékleten lép ki a présgépbõl, s így a préselvény szilárdsága alacsony, a porladás veszélye nagy, ezért a közvetlen anyagmozgatás során nagy veszteség keletkezhet. Ezért indokolt, hogy az elkészített préselvény hûtésre kerüljön a csomagolás és a tárolás elõtt. A hûtés lehet természetes környezeti levegõn való rövid idejû tárolás (brikett), vagy pellet esetében speciális ellenáramú levegõs hûtõ alkalmazásával.7. OsztályozásA pellet és brikett minõségi jellemzõit szabványok határozzák meg. Ezen jellemzõk közül a pellet méreteloszlása egy kiemelt paraméter, ezért a technológiai sorba külön rosta kerül beépítésre, amely a termék osztályozását elvégzi, mert a porfázis kifejezetten hátrányos a pelletüzemû kazánoknál, valamint a környezeti porterhelés szempontjából is.

A brikett esetében ez jóval egyszerûbb, mert a gyártósor végén a brikett azonos méretre vágása, vagy kézi megoldással, vagy mechanikus úton késsel oldható meg.

 

8. CsomagolásMindkét tüzelõanyagnak a csomagolása történhet kis- és nagy kiszerelésben egyaránt. A kis kiszerelés elsõsorban zsákba történik, de a brikettek esetében a zsugorfóliás megoldás célszerû, ahol is kisebb a termék morzsolódási és törési lehetõsége. A pellet nagytételes csomagolása úgynevezett „big-bag” rendszerben történik, melyhez gépi anyagmozgatás szükséges.

A biopréselvények alkalmazásáról…Ebben az esetben mindenképp külön kell tárgyalni a kétféle tüzelõanyagot, mert kialakításuknál fogva energetikai alkalmazásuk már jelentõsen eltér egymástól.A pellet méreténél és homogenitásánál fogva automatizált tüzelõberendezésekben magas hatásfokkal tüzelhetõ. Megkülönböztetünk egyedi helységfûtõ berendezéseket, központi fûtéskörbe kapcsolható helységfûtõ berendezéseket, valamint központi fûtéskörbe kapcsolható kazánokat. Ezen berendezések mûködési elve azonos, csupán kialakításukban térnek el egymástól. A felhasználó feladata „csupán” a tüzelõanyagtartály idõszakos feltöltése és a hamutér ürítése. Ezen berendezések igen magas komfortfokozatot biztosítanak a felhasználó számára, hiszen a tüzelõberendezések automatizáltak. Részletes technológiai bemutatás a következõ cikkben lesz olvasható.A brikett esetében már egyszerûbb a helyzet, mert méreténél és kialakításánál fogva a fatüzeléshez hasonlóan alkalmazható, így tehát a hagyományos vegyes tüzelésû berendezésektõl kezdve egészen a kandallókig felhasználható. Elõnye a fatüzeléssel szemben, hogy egy jól tárolható, alacsony nedvességtartalmú, homogén tüzelõanyag, ugyanakkor használata élõmunka igényes.

 Tóvári Péter, FVM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet