MENÜ

A helyi iparûzési adóhoz kapcsolódó hatáskörök

Oldalszám: 4
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.02.11.

Az Országgyûlés által 2010. június 21-i ülésnapon elfogadott, a helyi iparûzési adóval kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LVII. törvény rendelkezései szerint a helyi iparûzési adóval kapcsolatos feladatok 2010. június 29-ével az önkormányzati adóhatósághoz visszakerülnek. Így az állandó és az ideiglenes iparûzési tevékenységgel kapcsolatos valamennyi adókötelezettséget 2010. június 29-tõl már az önkormányzati adóhatóság(ok)hoz kell ettõl az idõponttól teljesíteni.

 

 

A bejelentési, bevallási kötelezettség és adófizetés június 29-e utáni változása:BejelentésAz állandó és ideiglenes jellegû iparûzési adóköteles tevékenységre vonatkozó bejelentési kötelezettséget 2010. június 29-tõl már ahhoz az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, amelynek területén az adózó székhelyet vagy telephelyet létesített, illetve amelynek területén az ideiglenes (alkalmi) jellegû iparûzési tevékenységet folytatni kívánja. Amennyiben az adózó a 2010. évben akár állandó, akár ideiglenes jellegû iparûzési tevékenységének megkezdését az állami adóhatósághoz már bejelentette, azonban a tevékenység befejezésének idõpontja 2010. június 29-ére vagy ezt követõ idõpontra esik, akkor a tevékenység befejezésére vonatkozó változás-bejelentést már az illetékes önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni. Az állami adóhatóság tehát a június 28-án, éjfélig benyújtott (elektronikus úton továbbított, ügyfélszolgálatokon átvett, illetve postára adott) adatlapok feldolgozását végzi el, az ezt követõen benyújtott adatlapokat az adózó részére küldött levéllel átteszi az illetékes önkormányzati adóhatósághoz.Amennyiben adózó a tevékenység megkezdésére vagy befejezésére vonatkozó bejelentési kötelezettségét kívánja teljesíteni – akár állandó, akár ideiglenes jellegû iparûzési tevékenységrõl van szó –, akkor azt szintén az illetékes önkormányzati adóhatóság(ok)nál teheti meg.

BevallásHa az adózó 2010. június 29-én vagy ezt követõen kívánja egy esetleg elmulasztott vagy olyan bevallási kötelezettségét teljesíteni, amely 2010. június 29. napjánál korábbi (azt megelõzõ) bevallási idõszakra vonatkozik, akkor is az önkormányzati adóhatósághoz kell ezeket a bevallásokat teljesíteni.Kivételt képez ez alól, ha az adózónak 2010. június 29-ét megelõzõen az adóhivatalhoz benyújtott hibás bevallására – az adóhivatal értesítése alapján – úgynevezett „javítóbevallást” kell benyújtania. Ebben az esetben a javítóbevallást még az állami adóhatóság dolgozza fel. Az állami adóhatóság azonban csak akkor tudja ezeket a javítóbevallásokat feldolgozni, ha „Az adóhatóság által hibásnak minõsített bevallás vonalkódja” mezõ a „javítóbevalláson” kitöltött.Az állami adóhatóság a törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokat még befejezi. Tehát a hatályba lépést megelõzõen benyújtott bejelentéseket (változás-bejelentéseket) és bevallásokat feldolgozza, sõt a hibás bizonylatok javításáról is intézkedik, akkor is, ha a javítás áthúzódna a törvény hatályba lépése utáni idõpontra (is).

BefizetésA befizetést 2010. június 29-én, vagy azt követõen az önkormányzati adóhatósághoz kell teljesíteni, abban az esetben is, ha az adózó a befizetéseihez kapcsolódó bevallást 2010. június 29-ét megelõzõen adta postára, nyújtotta be személyesen vagy terjesztette elõ elektronikus úton.A 2010. június 29-én és ezt követõen átutalt, postára adott megbízások alapján beérkezõ befizetéseket az állami adóhatóság haladéktalanul „visszafordítja”, visszautalja az adózó számára. Ugyanez vonatkozik a helyi iparûzési adónemen fennálló valós túlfizetésekre is.A hivatkozott törvény szerint az állami adóhatóság 2010. június 29-tõl már nemcsak befizetést, hanem iparûzési adóval összefüggésben kiutalási és/vagy átvezetési kérelmet sem tud befogadni és teljesíteni.A 2010. szeptember 15-én esedékes iparûzési adóelõleg már szintén az önkormányzati adóhatósághoz fizetendõ.

 Részletfizetési, fizetési halasztási, adómérséklési kérelmek2010. június 29. után a helyi iparûzési adó kötelezettségre irányuló fizetési kedvezményi (részletfizetés, fizetési halasztás, adómérséklés) kérelmet is az önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani. Az állami adóhatóság, a korábban hozzá benyújtott olyan fizetési kedvezményi kérelmeket, amelyekben határozathozatalra még nem került sor, átadja az önkormányzati adóhatóságnak.2010. június 29-ével, mint határnappal az állami adóhatóság a helyi iparûzési adótartozásokra vonatkozó adó végrehajtási eljárás megindítására, illetve folytatására sem rendelkezik önálló hatáskörrel.A végrehajtás foganatosítására az állami adóhatóságnak a folyamatban lévõ ingó illetve ingatlan végrehajtással érintett ügyekben, illetve a június 29-étõl indítandó eljárások esetében kizárólag az önkormányzati adóhatóság ezirányú nyilatkozata, megkeresése alapján van hatásköre. A 2010. szeptember 15-én esedékes iparûzési adóelõleg már szintén az önkormányzati adóhatósághoz fizetendõ.

Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ