MENÜ

Hét kelet-közép-európai ország agrárminisztereinek visegrádi tanácskozása

Oldalszám: 47
2014.02.11.

A június 24–25-i találkozó egyben a magyar egyéves elnökség záróeseménye volt, melynek végén Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter szlovák kollégájának átadta a Visegrádi Négyek agrárcsoportjának vezetését.

 

 

Meggyõzõdésünk, hogy 2013-at követõen is szükség van erõs Közös Agrárpolitikára (KAP) – áll a Bolgár Köztársaság, Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország, Románia és a Szlovák Köztársaság közös nyilatkozatában, mely a Közös Agrárpolitika jövõjérõl és a földmoratóriumról született Visegrádon. A nyilatkozatot magyar részrõl Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter, a Cseh Köztársaságtól a mezõgazdasági miniszter-helyettes, a bolgár kabinetfõnök, a szlovén miniszter valamint lengyel és szlovák részrõl a mezõgazdasági minisztérium helyettes államtitkára és a román államtitkár írta alá.

Az alábbiakban ismertetünk néhány gondolatot a közös nyilatkozatból: - A KAP-nak teljes mértékben meg kell tartania közösségi jellegét, és tiszteletben kell tartania a szolidaritás és a tagállamok közötti egyenlõ bánásmód alapelveit, a pénzügyi feltételeket biztosító rendszert. - A KAP-nak a továbbiakban is meg kell õriznie mindkét pillérét, meg kell tartania a jelenlegi támogatás nagyságrendjét. - Alapvetõ fontosságú, hogy a KAP megfelelõ hangsúlyt fektessen az élelmiszerellátásra, az egészség- és élelmiszerbiztonságra, környezetünk védelmére, a klímaváltozás hatásainak mérséklésére, a vízzel való takarékosabb gazdálkodásra, a biodiverzitás és a mezõgazdasági potenciál fenntartására, és a megújuló energiaforrások részarányának növelésére. - A KAP vidékfejlesztési forrásait, a Kohéziós Alapokkal együtt, az élhetõ, megfelelõ infrastrukturával rendelkezõ, megélhetést biztosító vidék megteremtésének szolgálatába kell állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a munkahelyteremtésre, az önfoglalkoztatás támogatására, a vidéki turizmus fejlesztésére, a helyi piacok megerõsítésére. - Olyan szabályozási keret kialakítására van szükség, mely képes extrém piaci ingadozásokból és idõjárási anomáliákból fakadó helyzetek kezelésére. Hasonlóan fontos az élelmiszerlánc szereplõi közötti jó kapcsolatrendszer kialakítása is.

Központi kérdés a KAP érdemi egyszerûsítése, jogszabályrendszerének átláthatóbbá, egységesebbé tétele. - A jelenlevõ országok fontos eszköznek tartották a nemzeti agrárpolitikai célok megvalósításában a földvásárlás jogi korlátozásának fenntartását.–Keresztes–A cikk folytatását elolvashatja az alábbi oldalon: www.agronaplo.hu/hirek/5441