MENÜ

Káposztarepce termesztés kukorica sortávban - avagy a szélsõséges évjáratok legkedvezõbb hozam-kompenzációja

Oldalszám: 33
2014.02.17.

A hazai repcetermesztési kedv egyik igen erõs befolyásoló tényezõje a várható hozambiztonság és annak „garanciája”. Az alapos átgondolás oka az idõjárásunkban jelentkezõ anomáliák és az azokra adható válaszok együttes összevetése a repcetermesztés magas költségeivel. Amennyiben a tervezés során az egyenleg „láthatóvá válik”, meghozhatjuk a tárgyévet érintõ döntésünket; aminek kimenetele természetesen nem jelenti a csalhatatlanságot, így az lehet jó, ill. rossz döntés is. (Természetesen ezen túlmenõen a késztermék átvételi ára is erõs információs inger, de ebben az esetben a döntések nem a mi irodánkban születik meg.)

 

 


 

 

Az idõjárási anomáliák esetében nem tudok és nem is kívánok – a ma már szinte kötelezõ jelleggel megkívánt állásfoglalásban – részt venni, csak a régmúlt idõkben élt Kárpát-medencei elõdeink egy-két már-már feledett megfigyelését tartom munkámban szem elõtt. Ezen felhalmozott és katalogizált megfigyelésekre építve véleményem szerint van lehetõség az elõrelépésre, a kockázatok csökkentésére. Tény, hogy minden élõlény szereti a kényeztetést és ez alól a repce sem kivétel! Amennyiben tudnánk, hogy az évjárathatás minden esetben optimális a repcénknek és a munkafolyamatainkat ideálisan tudjuk ehhez csatolni, a befektetett munkánk eredménye – csekély kockázattal – realizálható lenne. De ez nem így van! Az évjárati hatásokat a repce nagyon finomra hangolva kopírozza, ezért évrõl-évre hihetetlen nagy hozamkülönbségekkel takarítható be; annak ellenére, hogy az általunk generált változókon alig-alig változtatunk (ráadásul ezt mindig jobbító szándékkal tesszük.)

Ennek a bizonytalanságnak a csökkentésére alkalmas lehetõség a repcének a kukorica sortávú termesztése! Vegyük sorra a legfontosabb elõnyöket! - A tavalyi rendkívül aszályos évben is lehetõség volt így elérni a Körösök menti Alföldön a 3,5 t/ha eredményt! Az ok rendkívül egyszerû! A repce plaszticitása, térkitöltése kimondottan nagy, ezért az így vetett növények aszályban nem versenyeznek egymás rovására, jó évjáratban pedig kompenzálják a kedvezõbb térállásukkal a hozamot. (Eddigi megfigyelésem alapján a törpe növények ezen rendszerben való termesztése erõsen kérdéses, ugyanis a kompenzációs képességük nincs arányban a rendelkezésre álló területtel; így kevesebbet teremnek a hagyományos társaiknál. Itt a megoldás a sortáv csökkentése lehet, pl. 45 cm-re.) - Nem igényel speciális gépparkot a technológia és kis változtatásokkal kivitelezhetõvé válik. - A növényállomány õsszel is és tavasszal is – akár többször is – kultivátorozható, ezzel javul a talaj vízbefogadó, vízszolgáltató képessége; javul a levegõzöttsége és csökken a gyomnyomás. Ebben a rendszerben a gyomnövények szerepe kiemelt jelentõségû, ugyanis egy ilyen fellazított vetésben a gyomnövények elhatalmasodásával nehéz lépést tartani; ennek ellenére a gyomirtás általában abszolút elhagyható! (Csak akkor szükséges, ha a talajállapot nem teszi lehetõvé a kultivátorozást és az adott gyomnövények képesek áttelelni.) - A növények táplálása – a kultivátorral egy menetben kijuttatott mûtrágyával – szinte „sebészi” módon megoldható; az elemek elérése és feltáródása ideális, veszteségük minimális. - Megoldható a vegyszerterhelés csökkentése is – ahol van rá kivitelezési lehetõség – azzal, hogy sorzáródásig csak a sorok kezelendõek! - A kedvezõ térállás miatt az oldalelágazások is oldalelágazásokat képeznek, jelentõs kötésszám növekedést elérve ezáltal; s mindezt oly módon, hogy a fõtengely átmérõje nem lesz robosztusabb, így a betakarítás sem lesz problematikusabb. - A növények kifejlõdve összezárnak – így növelve az állékonyságot és a szilárdságot –, de nem kuszálódnak össze annyira, mint a hagyományos repcetermesztési rendszerekben; ezért az ütési pergésveszteség jóval kisebb.És ezek az elõnyök csak a legfontosabbak!Mindezek az információk, ismérvek, gondolatok cserélnek gazdát idén a Sumi Agro Hungary Kft. szervezésében Dánszentmiklóson az Agrodán Kft.-nél a REPCE NAPJÁN; ahol több jeles szakértõ és rengeteg termelõ vitathatja és nézheti meg testközelbõl a technológia erõsségeit. Egy torzó közhellyel élve elmondható, hogy „gondolatok nem maradtak szárazon”!Szabó Roland • gyombiológus

Sumi Agro Hungary Kft.