MENÜ

A SAATEN-UNION tovább erõsíti az újgenerációs hibridrepcéi kínálatát

Oldalszám: 34-35
2014.02.17.

A hazai növénytermesztés korszerû vetésszerkezetének kialakításában mára már elvitathatatlanul meghatározó szerephez jutott az õszi káposztarepce, nemcsak jövedelmezõ termeszthetõsége miatt, hanem mint a következõ évi õszi kalászosok legjobb elõveteményeként is. A nehezen elõre jelezhetõ piaci és idõjárási körülmények között döntõ szempont az elérhetõ legmagasabb termés és a nagy termésbiztonság. A SAATEN-UNION ilyen helyzetben elsõsorban a hibridek termesztését javasolja a termelõknek.

 

 


A hibrideknek nagyobb termõképességük, jobb stressztûrésük és termésstabilitásuk, jobb tápanyaghasznosító képességük, nagyobb kelésbiztonságuk és szélesebb vetésidõ-intervallumuk olyan agronómiai elõnyök összességét testesítik meg, amelyek a magasabb vetõmagköltség figyelembevételével is egyértelmû jövedelemtöbbletet biztosít a fajtákkal szemben.

 

 

A világ elsõ restaurált hibridrepcéinek állami elismerése 1995-ben a SAATEN-UNION nemesítõinek nevéhez fûzõdött. Az azóta eltelt idõszak egyértelmû tendenciája, hogy a hibridrepcék egyre nagyobb területet foglalnak el a vetésterületbõl Európa-szerte, termésfölényüket valamennyi régióban és valamennyi évjáratban igazolták.A hibridrepcék hazai elterjedése is felülmúlta a kezdeti várakozásokat, napjainkban a vetésterület döntõ hányadán szerepelnek. Magyarországi elterjedésükhöz meghatározó módon járult hozzá a SAATEN-UNION, nemcsak a folyamatos termékfejlesztéssel, hanem a legújabb termesztés-­technológiai elemek megismertetésével. Széles hibrid portfóliónk megteremtette annak a lehetõségét, hogy minden repcetermesztõ megtalálhassa a körülményeihez, igényeihez, technológiájához leginkább megfelelõ hibridet.

 


 

 

A SAATEN-UNION az elmúlt évben a klasszikusnak számító hibridjei mellett az ABAKUS, a ROHAN valamint a MERANO hibridekkel egy olyan új generáció bevezetését kezdte el, mellyel magasabb hozamok és olajbonifikáció, nagyobb termésbiztonság, öszszességében magasabb jövedelmezõség elérése vált lehetõvé. Ezek a hibridek valódi genetikai újdonságot képviselnek, mivel olyan nemesítési programokból születtek, melyekben teljesen különválik az apai és anyai vonalak fejlesztése. Újabb anyavonalak megjelenése mellett számottevõen megnõtt az új apavonalakkal történõ keresztezések nagyságrendje is. Ráadásul a SAATEN-UNION az egyedüli nemesítõház, amely egyidejûleg több hibridrendszert is alkalmaz a fejlesztéseiben. Ezáltal olyan széles genetikai sokszínûség jelenik meg hibridjeink tulajdonságaiban, melyekre eddig nem volt példa.

 


 

 

Az új generációs hibridek közös tulajdonsága az általuk képviselt új termésszint. A ROHAN már a 2006-os hivatalos kísérletekben is kiemelkedett rel. 105,7% magtermésével és rel. 112%-os olajtermésével. Az ABAKUS a 2006-2008-as vizsgálati idõszak legmagasabb magtermését és olajtermését elérõ hibridjelöltje volt a középérésûek hivatalos fajtakísérleteiben. Persze a gyakorlatban, „éles körülmények között” nem csak az számít, hogy milyen termésre képes a hibrid a kisparcellán. Döntõ jelentõségû, hogy az új generáció hibridjeiben a kiemelkedõ termõképesség és magas olajtartalom mellett a meghatározó agronómiai tulajdonságok – kezdeti fejlõdés erõssége, télállóság, koraiság, állóképesség, gombabetegségekkel szembeni ellenálló képesség, valamint a könnyû, gyors és veszteségektõl mentes betakaríthatóság – olyan egyedülálló kombinációját sikerült rögzíteni, amelyek döntõen hozzájárulnak a termésbiztonság és jövedelmezõség növeléséhez, a legnehezebb körülmények között is.

 


 

 A sikeres repcetermesztõk számára nem kérdés a nemesítés kínálta genetikai elõrehaladás elõnyeinek folyamatos kiaknázása. Számukra kínál új lehetõségeket az új hibridgeneráció bõvülése a VISBY és ARKASO hibridekkel.A VISBY az elmúlt két évben Németországban – az európai repcetermesztés fellegvárában – rendkívüli népszerûségre tett szert: piacra kerülésének elsõ évében, 2008-ban a legnagyobb területen termesztett hibriddé vált, majd rá egy évre, 2009 õszén megduplázódott a vetésterülete.A hivatalos fajtakísérletekben 2008-ban és 2009-ben 118 kísérleti helyszínen rel. 108%-os terméseredményt produkált úgy, hogy 112 helyszínen ért el 100% feletti terméseredményt. A hazai fajtakísérletekben sem érte be kevesebbel tavaly: 107,4%-os magtermése és 110,7%-os olajtermése igazolja a magyar viszonyok közötti kiváló adaptációs képességét, ez a rendkívüli termésstabilitás a VISBY sikerének alapja. A legkülönbözõbb talajféleségekhez éppúgy kiválóan alkalmazkodik, mint a szûk vagy optimális vetésforgókhoz, az extenzív vagy intenzív technológiához valamint a szokásos vetésidõhöz és a megkésetthez is. Kiváló állóképességének, javított poligénikus fómatoleranciájának köszönhetõen egyenletesen korán, magas ezermagtömeggel érik be. Betakarítása könnyen, gyorsan, veszteségektõl mentesen végezhetõ el.

 


 

 Az ARKASO szintén kiváló erényeket csillogtatott a korai hibridek hivatalos fajtakísérleteiben: 8 kísérleti hely átlagában 4,65 t/ha átlagtermése 46% feletti olajtartalommal párosult. Az ARKASO a sikeres termeszthetõséget megalapozó valamennyi tényezõ tekintetében kimagasló tulajdonságokkal rendelkezik. Rendkívül erõteljes gyökérzete, kiemelkedõ vitalitása biztosítja a zavarmentes õszi fejlõdést. Mulcsvetés, aszály vagy könnyû talajok esetében is meggyõzõ teljesítményt mutat az ARKASO stresszhelyzetekben. Erõteljes növényszerkezete képes a tápanyagok és a nedvesség hatékony tárolására, gyökérzete kiválóan alkalmazkodik nehéz körülményekhez, nehéz talajadottságok esetén is kiváló tápanyaghasznosulást biztosít.A MERANO valódi robosztus hibridrepce elsõsorban azokra a gyenge-közepes területekre javasolt, ahol a stressztûrés meghatározó szempont. A gyenge területeken is meggyõzõ termõképessége és kifejezetten magas olajtartalma mellett kiegyensúlyozott agronómiai tulajdonságai biztosítják kiváló termésbiztonságát.

 


 

 

Minden termelõ számára – legyen bár maximalista, minimalista, optimista, pesszimista vagy éppen meggyõzõdéses fajtahasználó – a több termés, a nagyobb termésbiztonság mellett a nagyobb jövedelmezõség lehetõségét teremti meg a SAATEN-UNION új generációs hibridjeinek alkalmazása 2010-ben is.