MENÜ

Kezdeményezés a hatékony együttmûködésre

Oldalszám: 79
2014.02.18.

Dél-Alföldi Regionális Élelmiszerlánc-biztonsági Klaszter

 

 


A klaszter szó néhány évvel ezelõtt még teljesen ismeretlen volt a legtöbb ember számára. Ennek az újfajta szervezõdésnek a lényege, hogy a gazdasági és pénzügyi erõk mellett a tudást és a kapcsolatrendszert is kiemelten próbálja hasznosítani egy adott társulásban. Fontos szempont hogy ennek a szakmai közösségnek közel azonosak a piacaik, de a tagok lehetõség szerint egymásnak nem konkurenciái. A Dél-Alföldi Regionális Élelmiszerlánc-biztonsági klaszter és az Agro Napló együttmûködésének köszönhetõen a következõ egy évben folyamatosan beszámolunk a fent nevezett klaszter tevékenységérõl, üzleti klubjainak témáiról. Elsõként a klaszter fõbb sajátosságait, szolgáltatásait mutatjuk be.

A Dél-Alföldi Regionális Élelmiszerlánc-biztonsági Klasztert (DARÉB), 2008. szeptember 1-jével alapítottuk. Az alapító tagok az Innotransfer Innovációs Vállalkozássegítõ Alapítvány, illetve a Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató Kft. voltak.A Dél-Alföldi Regionális Élelmiszerlánc-biztonsági Klaszter megalapítását többek között indokolta a dél-alföldi régióban kiemelkedõ jelentõségû mezõgazdaság és élelmiszeripar. Az agrár szektorban dolgozók aránya az összes aktív keresõk körében a három dél-alföldi megyében az országos átlagot jelentõsen meghaladja.Annak ellenére, hogy a dél-alföldi régió kitûnõ adottságokkal rendelkezik a mezõgazdasági és élelmiszeripari termeléshez, mégis egyre komolyabb kihívásokkal és versenytársakkal kell szembenézni. A piaci verseny, a szigorodó hazai és uniós jogszabályok nélkülözhetetlenné teszik az élelmiszerbiztonsági fejlesztéseket, az élelmiszerminõség javítását.A klaszter elsõdleges célkitûzése, hogy tömörítse azokat a vállalkozásokat, akik az élelmiszerbiztonsági lánc valamely szintjén tevékenykednek, s az átlagos vállalkozásokhoz képest aktívabb innovációs tevékenységet végeznek. Célunk, hogy egy hatékony együttmûködésnek köszönhetõen közös fejlesztéseket, innovációs projekteket valósítsunk meg, mellyel növelhetõ a vállalkozások élelmiszerbiztonsági státusza, javítható termékeik minõsége. Mindezeknek köszönhetõen reményeink szerint javítható a fogyasztói megelégedettség, így növelhetõ ezen vállalkozások versenyképessége.A teljesség igénye nélkül a klaszter, mint szolgáltató központ az alábbi tevékenységeket végzi tagjai és az érdeklõdõk számára:

Benchmarking klub szervezése. Üzleti klubunkat havi rendszerességgel szervezzük. Minden esetben egy-egy kurrens élelmiszerbiztonsági témát érintünk, melyhez az adott szakterület kiemelkedõ szakemberét bízzuk meg. A vitaindító elõadást szakmai beszélgetés követ. Az elsõ elõadást Dr. Mézes Miklós, a Szent István Egyetem Takarmányozástani Tanszékének tanszékvezetõje tartotta. Elõadásában olyan takarmánybiztonsági problémákat érintett, amelyek következményei az élelmiszerek szintjén is megjelenhetnek. Az elõadáson való részvétel ingyenes, de a korlátozott férõhely miatt elõzetes regisztrációhoz kötött.

Élelmiszerbiztonsági oktatások szervezése. Az élelmiszerláncban tevékenykedõ vállalkozások döntõ része rendelkezik minõségirányítási rendszerrel. Ezek mûködtetésének egyik alapja a munkatársak rendszeres továbbképzése. Tagjaink számára közös oktatásokat szervezünk. Ezek a közös oktatások lényegesen költséghatékonyabbak és lehetõség nyílik kiemelkedõ szakemberek meghívására is. Az oktatások a klasztertagok részére díjmentesek, külsõ résztvevõk számára költségtérítéses.

Teljes körû pályázati tanácsadás és innovációs projektek generálása. Szomorú tény, hogy a dél-alföldi régió az egyik legkevésbé aktív az innovációs pályázatok területén. A klaszter egyik feladata, hogy ösztönözze a vállalkozásokat az innovációs források igénybevételére. A tanácsadás már az innovációs ötletek beazonosításától kezdõdik (innovációs projektgenerálás), segítséget nyújtunk a megfelelõ finanszírozás biztosításához és egyben menedzseljük is a már támogatott, nyert projekteket.

 


 

 

Élelmiszerbiztonsági konferencia rendezése. Terveink szerint 2010. októberében regionális élelmiszerbiztonsági konferenciát kívánunk szervezni. A konferencia célja a legújabb élelmiszerbiztonsági és -minõségi kutatási témák bemutatása.Amennyiben további információra van szüksége, kérjük keressen bennünket az alábbi elérhetõségek valamelyikén:Kereki Zoltán, projektmenedzser

Dél-Alföldi Regionális Élelmiszerlánc-biztonsági Klaszter 

5600 Békéscsaba, Szerdahelyi út 2.

Tel./fax: 06-66/321-016

Mobil: +36-20/404-6560

E-mail: [email protected]www.dareb.hu