MENÜ

Korán elvetve...

Oldalszám: 42
2014.02.19.

Az elhúzódó hideg és a késõn jött havazás után a tajajhõmérséklet lassan emelkedett, és március 20 körül elérte a 5 °C átlagõmérsékletet a Dél-Dunántúlon.

 

 

A belvízzel nem sújtott területeken elkezdõdhettek a tavaszi talajmunkák. Ennél a talajhõmérsékletnél a Dow AgroSciences „korai kukorica koncepciójában” kínált hibridjei már elvethetõk (MT NELE, MT LENA, MT MATTES, MT 261, MT 291, MT MILO).

Március 25-29 között elvetettük az öszszes korai vetésû kukorica kísérletet az országban (1. kép). A talajhõmérséklet napi átlaga ekkor 6,5–7°C volt. Korábbi vetésre nem volt lehetõség, mert a kísérleti helyeken a talajok magas nedvességtartalma nem tette lehetõvé hamarabb a jó minõségû magágykészítést.

 


 

 A hónap végi és április elejei további lehülés, és csapadékos idõjárás miatt a tavaszi talajmunkák a korábbi évekhez képest csúsznak, és a kukorica vetésének fõ ideje április közepére, illetve ez utánra eshet. Ekkorra a Dow AgroSciences korán vethetõ, és korán el is vetett hibridjei már 2–4 leveles állapotban lesznek az idõjárás függvényében (2. kép).

 


 

 2010-ben több terméket vizsgálunk, amelyek közül néhány hibrid piaci bevezetése a következõ szezonban megkezdõdik. Különbözõ vetésidõkben teszteljük ezeknek a hibrideknek a termõképességét, agronómiai tulajdonságát, koraiságát. Vizsgálni fogjuk a be­takarított termény minõségi paramétereit (hektoliter súly, keményítõ tartalom, egyéb táplá­ló anyag tartalmi jellemzõk, toxinok jelenléte). Több helyen és vetési idõben állítottunk be, illetve állítunk be technológiai kísérleteket, mint Diabrotica Virgifera Virgifera kísérlet, csávázószeres kísérlet, valamint a Dow AgroSciences Szolnoki Növényvédelmi Kutató Állomás munkatársaival közösen vegyszer érzékenységi, és növényvédõ szer technológiai kísérleteket.Zeitvogel Zsolt