MENÜ

Mi után kell továbbra is vagyonadót fizetni?

Oldalszám: 9
Krenovszkyné Lovász Andrea 2014.02.19.

A 2010. január 1-tõl hatályos vagyonadó törvénybõl a lakóingatlanok utáni adófizetési és -bevallási kötelezettséget eltörölték. De mi után kell e törvény szerint továbbra is vagyonadót fizetni? A vagyonadóról szóló törvény szerint továbbra is adófizetési kötelezettség terheli a nagy teljesítményû személygépkocsikat, vízi- és légi jármûveket. Összeállításunkban az elõbbivel foglalkozunk részletesen.

 

 

Ebbõl a nagy teljesítményû személygépkocsik adója esetén a törvény szerint adóköteles a belföldi magánszemély vagy belföldön bejegyzett szervezet tulajdonában álló azon személygépkocsi, amely a 125 kilowatt (azaz 170 lóerõ) teljesítményt elérõ hajtómotorral rendelkezik (nagy teljesítményû személygépkocsi), függetlenül attól, hogy az belföldön vagy külföldön található, illetve belföldön vagy külföldön került nyilvántartásba vételre. Ugyancsak adóköteles a külföldi illetõségû magánszemély, külföldön bejegyzett szervezet tulajdonában álló azon nagy teljesítményû személygépkocsi, amely a magyar hatósági nyilvántartásban szerepel.

Személygépkocsinak minõsül az a személyszállítás céljára készült gépkocsi, amelyben – a vezetõ ülését is beleértve – legfeljebb kilenc állandó ülõhely van, ide nem értve az autóbuszt, valamint a motorkerékpárt.Az adót tehát minden esetben a tulajdonosnak kell megfizetnie, függetlenül attól, hogy a személygépkocsit milyen vagyoni értékû jog (például: haszonélvezet) terhel.Az adókötelezettséget az adóév elsõ napján – tehát a 2010. adóév esetén a 2010. január 1-jén – fennálló körülmények figyelembevételével kell teljesíteni. Azaz, ha késõbbi idõpontban bármilyen változás következik be, akár a személygépkocsi, akár az adó alanyának oldaláról, ide értve a személygépkocsi átruházását, megsemmisülését is, ezt a változást csak a változást követõ adóévben lehet figyelembe venni.Az adó alapja a személygépkocsi hatósági nyilvántartásban, más hatósági okiratban feltüntetett teljesítménye kilowattban kifejezve. (A kizárólag lóerõben feltüntetett teljesítményt 1,36-tal kell osztani.)Az adó mértékét a törvény a hasonló személygépkocsik után fizetendõ gépjármûadó mértékéhez köti. Így az adó mértéke a személygépkocsik után fizetendõ gépjármûadó kétszerese a 125 kilowatt teljesítményt elérõ és 175 kilowatt teljesítményt meg nem haladó, két és félszerese a 175 kilowatt teljesítményt meghaladó és 200 kilowatt teljesítményt el nem érõ, és háromszorosa a legalább 200 kilowatt teljesítményt elérõ nagy teljesítményû személygépkocsik után. Természetesen a nagy értékû vagyontárgyak után fizetendõ adót akkor is meg kell fizetni, ha esetlegesen a személygépkocsi mentes lenne a gépjármûadó fizetési kötelezettség alól.

A vagyonadóból levonható az adóköteles személygépkocsi után az adóévre kivetett gépjármûadó összege. Ez azt jelenti, hogy az adóalany a 2010. évre fizetendõ, a nagy teljesítményû személygépkocsit terhelõ adóból a szintén a 2010-re – az önkormányzat határozata alapján, két részletben – fizetendõ gépjármûadó egészét akkor is levonhatja, ha azt a nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adóbevallásra nyitva álló határidõig nem (nem hiánytalanul) fizeti meg. Ha a személygépkocsi tulajdonosának és üzembentartójának személye elválik, és a gépjármûadót az üzembentartó fizeti meg, akkor azt a tulajdonos a nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adóból nem vonhatja le.
 Az adózó az egyes nagy értékû vagyontárgyakat terhelõ adót az adóévben két egyenlõ részletben köteles megfizetni.Az elsõ részletet az adózóra irányadó éves bevallás benyújtására elõírt határidõig (elsõ alkalommal 2010. február 25., május 20. vagy május 31.), a második részletet az adóév szeptember 30-áig (elsõ alkalommal 2010. szeptember 30-áig) kell megfizetni.

 


 

Krenovszkyné Lovász Andrea

Okl. adószakértõ