MENÜ

Díszdoktorrá avatták Prof. Dr. habil. Dr. h. c. Makai Sándor egyetemi tanárt

Oldalszám: 32
2014.02.21.

Az Agro Napló szakcikkíróját, a NYME-MTK Gyógynövénytermesztési Intézeti Tanszék vezetõjét, az alapításának 175. évfordulóját ünneplõ Kijevi Taras Shev­chenko Állami Egyetem szenátusa 2009. október 15-dikén, bensõséges ünnepi tanácsülésén díszdoktorrá (Doctor Honoris Causa) avatta.

 

 

Az errõl szóló oklevelet Prof. Dr. Leonid V. HUBERSKYI akadémikus, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet, az egyetem rektora nyújtotta át.

 


 

Az 1834-ben alapított intézmény Ukrajna legnagyobb állami egyeteme, a közelmúltban elsõként nyerte el a „kutató egyetem” megtisztelõ címet. Tizenöt fakultásán 23000 diák tanul, kétezer oktató közül ötszáz rendelkezik professzori címmel, köztük számos akadémikus és az Ukrán Tudományos Akadémia levelezõ tagjai. A 162 tanszéken kívül öt önálló Kutató Intézetében különbözõ tudományterületeken folytatnak magas színvonalú, nemzetközileg is elismert kutatómunkát. Negyvenöt országból 90 egyetemmel és intézettel szerzõdésben rögzített folyamatos oktatási-kutatási kapcsolatot tartanak fenn, közöttük karunk Gyógynövénytermesztési Tanszékével.

Makai professzor, a Belarusz Állami Mezõgazdasági Akadémián 2003-ban kapott díszdoktori címe után, immár másodszor részesült e magas elismerésben.A most átvett diploma értékét jelzi, hogy elõtte olyan ismert személyiségek kapták meg e megtisztelõ címet, mint Indira Gandi India volt miniszterelnöke, William J. Clinton az Egyesült Államok volt elnöke, Helmut Kohl volt német kancellár, Vazlav Havel volt Cseh köztársasági elnök, de a világhírû kutatók között Thor Heyerdahl, JacquesYves Cousteau és a kémiai Nobel-díjjal kitüntetett Jan-Mari Lehn is itt vette át díszdoktori oklevelét.Az ünnepi szenátusi ülésen kilenc ukrán tudós, többségük az alma-materben végzett, különbözõ tudományterületen kimagasló eredményt elért akadémikus, rektor vagy intézetigazgató vette át a díszdoktori oklevelet. E magas kitüntetõ cím Makai professzor­nak eddig végzett munkájának elismerése, mely egyúttal óriási felelõsség is számára, a nemzetközi tudományos kapcsolatok továbbfejlesztése, intézményeink közötti tudományos együttmûködés kiszélesítése területén.Gratulálunk!